Abante Online
Abante is the leading Tagalog-language tabloid paper in the country.

‘Immaculada Concepcion’ liwanag sa Adbiyento

0 232

Ipinagdiriwang ngayong araw ang Pista ng ‘Immaculada Concepcion’ o Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birhen. Noong 2017, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang batas (RA 10966) na nagtatalaga sa Diyembre 8 bilang non-working holiday upang ipagbunyi, ani PRRD, ang araw ng ‘Pintakasi ng Bansang Pilipinas.’ Isang ‘Holiday of Obligation’ o obligatoryong pagsisimba sa mga Katoliko ang araw na ito.

Nagsislbing ‘liwanag’ sa pagsisimula ng Adbiyento ang nasabing Pista para sa mga mananampalataya sapagkat ito ang hudyat ng nalalapit na pagdiriwang ng Pasko. Itinuturing na mahalagang paggunita ito ukol sa papel na ginampanan ni Maria sa Kasaysayan ng Kaligtasan dahil sa pribilehiyong tinaggap Niya bilang Ina ni HesuKristo- ipinaglihing walang bahid ng kasalanan ang itinalagang Ina ng Manunubos!

Mula Siglo VIII ipinagdiwang na ng Simbahan ang nasabing Banal na PIsta. Matagal nang tanggap ng Mundong Kristiyano na dahil sa natatanging papel ni Maria, gumawa ang Diyos ng paraan upang Siya ay maging ‘lubos na pinagpala’. Paniwala ng Iglesya, “It would be an insult to the Holy Spirit if Mary was borne with original sin.” Kailangang maging walang bahid ang sinapupunang magdadala sa Verbo ng Diyos!

Taong 1854 nang tapusin ni Pio IX ang lahat ng diskusyon at debate ukol sa isyu. Iprinoklama ng Papa na isang “dogma” o katotohanang hindi maaaring itatwa ang Kailinis-linisang Paglilihi: “We declare, pronounce and define that the Blessed Virgin from the first instant of her conception, by a singular grace and privilege granted by Almighty God, in view of the merits of Jesus Christ, the Savior of the human race, was preserved free from all stain of orginal sin.”

Diin ng Santo Papa ang doktrinang napapaloob sa nasabing dogma ay ibinunyag ng Maykapal kaya’t kinakailangang paniwalaan at tanggapin ng tanan bilang parte ng rebelasyon: na ang kaluluwa ni Maria buhat pa nang lalangin ng Maykapal at isama sa Kanyang katawan, sa tiyan pa lamang ng Kanyang inang si Santa Ana, ay di nabahiran ng ‘salang mana’ o original na minamana ng lahat ng tao.

Walang sinuman ang nakakalam, ni mga magulang ng Mahal na Birhen, at maging si Maria mismo na siya ay nabiyayaan ng nasabing ‘pribilehiyo’. Naging normal ang daloy ng buhay ng batang birhen, hanggang sa dumating ang takdang panahon nang dalawin siya ni Anghel Gabriel dala ang Mabuting Balita na Siya ang hinirang ng Langit at tawagin Siyang “lubos na pinagpala sa babaeng lahat!”

Sa kanyang kababan, nagulumihanan si Maria sa mga ibinunyag ng anghel. Pagkatapos ng napakaraming taon na paghihintay, dumating ang panahon ng pagdatal ng Mesiyas na papasok sa kasaysayan, sa pamamagitan ng Mahal na Birhen, ang ‘Immaculada Concepcion’. Paalala ng Simbahan, kung si Maria ay pinanatiling walang kasalanan para kay Hesus, tayong mga makasalanan ay iniligtas at ibinangon ni Kristo.

Paanyaya ngayong Pista ng Iglesya, “Today is a day to rejoice in the Lord, as Mary does, because the Lord has done great things for us. He has chosen her to be Immaculate from her conception, to serve as the Mother of his own Son, he has chosen us to be ‘immaculate’ from our Baptism and adopted us as his own beloved children.” Nawa pasalamatan natin ang Poon sa Kanyang handog na kaligtasan at sa lahat ng biyayang napapahayag ng pagpapahalaga Niya sa atin!

Leave A Reply

Your email address will not be published.