Una sa Balita

Hunyo 26: Pista ng Ina ng Laging Saklolo

0 505

CHURCH WERPA
Fr. Richard Bolaton, STL

Parte na ng kaugalian nating mga Pilipino ang magsimba tuwing Miyerkoles at mag-alay ng nobena sa Ina ng Laging Saklolo.

At hindi lang dito sa Pilipinas, dagsa rin ang mga deboto sa buong mundo ng mapaghimalang lara­wan ni Maria tangan ang sanggol na si Hesus na sinasabing lubos na makapangyarihan lalo na sa mga higit na na­ngangailangan at walang matakbuhan.

Ang debosyon sa Masintahing Ina ay nag-ugat sa Roma nang ihabilin ng Banal na Papa, Pio IX ang nasabing imahen sa mga paring Redentorista noong 1866.

Bago mangyari ito, nagpakita nang ilang beses ang Mahal na Birhen sa isang pamilya na taga-Roma upang hilinging isauli ang kanyang kuwadrong larawan na ninakaw sa Simbahan sa Crete ng isang mangangalakal.

Ipinag-utos ng Birhen na ang larawan ay ilagay sa pagitan ng Santa Maria La Mayor at San Juan de Letran sa Roma. Noong 1499 natupad ang kahili­ngan ng Birhen. Dinala ang mapaghimalang lara­wan sa Simbahan ni San Mateo. Nang iprusisyon, himalang guma­ling ang isang paralitiko. Noong 1798, sinira ng mga Pranses ang dambana at nawala ang kuwadro ngunit muling natagpuan noong 1865.

Hiniling ng Papa sa mga Redentorista na lalo pang palawigin ang debosyon sa milagrosong icon upang higit na makilala at mahalin sa buong daigdig.

At nakaabot nga sa Pilipinas ang Mahal na Ina dala ng mga paring Irlades noong panahon ng mga Hapon. Malugod itong inakap at minahal ng mga Pilipino.

Sa rami ng mga milagro sa buhay ng libo-libong mana­nampalataya, mabilis na lumaganap sa buong bansa ang debosyon sa mapagpalang imahen.

Ngayong Pista ng ‘Perpetuo Soccoro’ muli na­ting sinasariwa ang pagmamahal sa ating Ina nang may panibagong pag-asa sa nakaantabay na kaluwalhatian para sa mga tapat. Patuloy na kinikilala natin siya bilang ‘Ina ng Diyos’ at ating Ina katulad ng sinasaad ng mga letrang Griego MPQY sa gilid ng kanyang ulo. Buong pana­nampalatayang ina­akap natin ang mga pagsubok na parte ng buhay tulad ng paalala ng mga anghel sa kaliwa at kanan ng Madonna.

Katulad ng Batang Hesus na may suot na pigtas na tsinelas at kalong ni Maria, tayo rin ay magtatatakbong lalapit sa ating Ina sa harap ng mga panganib at tukso. Sa gitna ng walang katiyakan na kinabukasan, mahigpit tayong kakapit nang buong kupiyansa sa Mahal nating Ina, patuloy tayong aakap sa Kanya dahil walang-maliw ang Kanyang pag-ibig at saklolo sa lahat. Hindi rin mawawalay ang ating titig sa Kanyang mga mata na pala­ging nakaantabay sa atin.

Sa araw na ito, muli nating binibigyang pansin at halaga ang tala sa belo ng Mahal na Birhen ng Socorro—simbolo na si Maria ang nananatiling gabay at direksiyon mula sa la­ngit para sa mga lubos na nagtitiwala, umaasa, higit sa lahat para sa mga naliligaw ng landas o humaharap sa matitinding problema’t pa­ngangailangan. Turo ng Simbahan, si Maria ang ating patnubay na tala na palaging nagdadala sa atin kay Hesus sa ating paglalayag sa dagat ng buhay.

Pangako ng Iglesya sa mga tapat na deboto: anumang bagyo o unos na ating harapin tiyak na makababalik tayo sa pangpang dahil sa tulong ng Ina ng Laging Saklolo.

Sa pistang ito inaanyayahan ang lahat na muling tanggapin si Maria bilang sariling Ina sapagkat ang Kanyang pangangalaga ay walang mintis at patid.

Sa Kanyang walang-hangggang tulong patuloy tayong kakalingain bilang mga anak haggang sa sumapit tayo sa langit na tahanan.
Masintahing Ina, Ipanalangin Mo Kami!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More