Una sa Balita

Horoscope 12/28/2018

0 437

ARIES (March 21-April 19) – Ito ang araw kung kailan maraming pagbabago ang posible. Makiayon na lamang sa agos ng mga pangyayari. Hindi rin kailangang ikaw ang manguna sa lahat ng pagkakataon. May oras para sumunod ka rin sa iba. Lucky number for today: 4

TAURUS (April 20-May 20) – Hindi mo kailangang magpanggap na masaya o kuntento kung hindi naman ito ang nararamdaman mo. Magpakatotoo sa sarili at magugulat ka pa dahil mas mauunawaan ka ng mga taong concerned. Lucky number for today: 5

GEMINI (May 21-June20) – Maaaring maging mas ma-drama ka ngayon kaysa karaniwan. Pero makabubu­ting mag-isip muna nang makailang ulit bago magpakita ng anumang reaksyon. Mahirap nang bawiin ang isang nasabi na. Lucky number for today: 57

CANCER (June 21-July 22) – Kung masyadong mataas ang tensyon sa paligid lalo na sa isa o dalawang kaibigan, makabubuting makinig muna nang husto. May malaki kang maitutulong para pahupain ang gulo. Lucky number for today: 3

LEO (July 23-August 22) – Kung hindi makokontrol ang emosyon sa loob ng 24 oras, posibleng maharap ka sa malaking aberya sa pagpasok ng taon. Makabubuting dumistansya sa anumang tensyon. Alalahaning panahon ito ng pag-unawa at pagpapatawad. Lucky number for today: 13

VIRGO (August 23-September 22) – Isang indibidwal sa iyong paligid ang posibleng pinagmumulan ng iyong tensyon. Kung hindi na makayanan ang kanyang attitude, makabubuting maaga nang dumistansya. Hindi mo kailangan ng dagdag na kaaway bago matapos ang taon. Lucky number for today: 41

Related Posts

LIBRA (September 23-October 22) – May pagbabago hindi lamang sa personal kundi maa­ring sa trabaho. Samantalahin ito para isulong ang iyong interes. Alalahaning kung nabaligtad ang pangyayari, hindi rin magdadalawang-isip ang mga tao sa iyong paligid na unahin ang kanilang interes. Lucky number for today: 14

SCORPIO (October 23-November 21) – Lamang ngayon ang panalo para sa iyo pero iwasan pa ring magkumpiyansa. Manatiling alerto lalo na kung ang mga taong nakakataas sa iyo ang kasalamuha mo. Lucky number for today: 8

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Hindi masamang i-share sa taong nagmamahal sa iyo ang isang bahagi ng buhay mo na hindi mo pa nasasabi sa kanya. Mas mapapalalim nito ang inyong samahan at magiging mas open din siya sa iyo. Lucky number for today: 10

CAPRICORN (December 22-Janua­ry 19) – Kahit hindi nakikiayon sa mga plano mo ang lahat ng mga tao, hindi ito sapat para magdalawang­-isip ka. Gawin ang gusto mo alinsunod sa ibinubulong ng puso mo at hindi ka malilihis ng direksyon. Lucky number for today: 6

AQUARIUS (Janua­ry 20-February 18) – Wala kang dapat patunayan sa ibang tao at maging sa sarili mo. Naibigay mo na ang iyong best shot at sapat na ito para umasang magiging positibo ang lahat ng inumpisahan mo. Lucky number for today: 43

PISCES (February 19-March 20) – Alisin na ang mga takot at pagdududa. Sa mga panahong ito, kailangang mapanatiling positibo ang iyong pananaw. Ihanda ang sarili sa mga hamon ng susunod na taon. Lucky number for today: 50

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy