Una sa Balita

Horoscope 10/11/2019

0 281

LIBRA ­(September 23-October 22) – Sa tingin ng ibang tao ay buo ang kumpiyansa mo pero sa likod ng isip mo ay ­naroon lagi ang ­pagdududa sa iyong kakayahan. Ang pagdududang ito ang ­nakakapigil sa iyo. Burahin lahat ng negatibong alalahanin at huwag katakutan ang bukas. Lucky number for today: 44

SCORPIO (October 23-November 21) – Mag-isip nang makailang ulit bago magsalita. ­Malaki ang magiging epekto ng bawat komento mo sa mga taong nasa paligid. Sa ­pagkakataong ito, mas mabuting piliin ang pananahimik. Lucky number for today: 56

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Distansya muna. Lalo ka lamang natetensyon kung ­masyado kang ­nakatutok sa isang ­sitwasyon. Lumayo at ­ibaling muna ang ­atensyon sa ibang bagay. Lucky ­number for today: 58

CAPRICORN (December 22-January 19) – Hindi ibang tao ang dapat magdesisyon kung ano ang ­makakabuti para sa iyo. Ang tanging magagawa ng mga tao sa paligid mo ay magbigay ng paalala. Lucky ­number for today: 45

AQUARIUS ­(January 20-February 18) – Maraming excitement sa paligid at nagiging ­sentro ka ng mga pangyayari. Pero isa lamang ang dapat mong maging prayoridad kaya ­distansya muna sa lahat ng ­distraksyon. Lucky number for today: 2

PISCES (February 19-March 20) – Isang tao ang pilit kumukumbinsi sa iyo na magbago ng mga plano. Pag-aralan kung ano ang tunay na motibo ng ­taong ito. Mas dapat pakinggan kung ano ang tunay na ibinubulong ng iyong puso. Lucky number for today: 4

Related Posts

ARIES (March 21-April 19) – ­Ipakita ang suporta sa isang ­kaibigan kahit ­kailanganin mo pang kontrahin ang isang ­taong mas ­mataas sa iyo ng ­posisyon. ­Isantabi muna ang ambisyon at damayan ang taong ­malapit sa puso mo. Lucky number for ­today: 27

TAURUS (April 20-May 20) – Kung ­inaakala ng ibang tao na mahina ka, ngayon nila mapapatuna­yang mali sila ng pagkakakilala sa iyo. Kapag ­nalalagay ka sa pagsubok, mas lalong lumulutang ang iyong husay. Lucky number for today: 35

GEMINI (May 21-June 20) – I-channel muna ang energy mo sa ibang direksyon. Hindi makakatulong sa iyo kung nasosobrahan ka sa excitement. Kalma muna para makaiwas sa mga pagkakamali. Lucky number for today: 13

CANCER (June 21-July 22) – Kung mapapasunod mo ang ­lahat ngayon, mas ­madali mong makakamit ang isang ­inaambisyon mo. Pero alalahanin lamang na ­hindi mo puwedeng ipilit ang gusto mo. Nasa ­karisma at diplomasya ang susi para makuha ang kooperasyon ng lahat. Lucky number for today: 53

LEO (July 23-August 22) – Nasa mood ka ngayon para ­tumulong pero ‘wag itong ­ibigay sa mga ­taong pabigat ­lamang. Sa ­pangkalahatan, ­hindi mo sila matutulungan kung lagi mo na lamang kinakargo ang kanilang mga responsibilidad. Lucky number for today: 9

VIRGO ­(August 23-September 22) – Hindi mo pa ­nakikita kung tama ang ­direksyong ­inumpisahan mo. ‘Wag ­mangamba. ­Makiayon muna sa mga ­pangyayari. Sapat ang iyong ­kakayahan at kaalaman para ­magtagumpay. Lucky number for today: 16

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy