Una sa Balita

Horoscope 09/10/2018

0 330

ARIES (March 21-April 19) – May iaalok sa iyong bagong trabaho. Mag-isip mabuti bago tanggapin ito dahil marami itong kasamang komplikasyon. Mag-ingat sa bawat pagdedesisyon. Lucky number for today: 5.

TAURUS (April 20-May 20) – Mag-ingat sa isang taong nagpapa-cute sa iyo. Hindi totoo ang lahat ng ipinapakita niya sa iyo. Bago mahulog ang iyong loob, alamin munang mabuti ang kanyang background. Lucky number for today: 16.

GEMINI (May 21-June 20) – Mag-ingat sa paggastos maging sa pagpasok sa anumang transaksyon na may kinalaman sa pananalapi. May kailangan kang gawing research para magawa ang isang ma­tinding trabaho. Lucky number for today: 29. 

CANCER (June 21-July 22) –  Hindi mo pa hawak ang lahat ng impormasyong kinakaila­ngan para makabuo ng konklusyon. Maghintay ng tamang pagkakataon. Sa ngayon, mas pabora­bleng manahimik muna at mag-obserba. Lucky number for today: 36. 

LEO (July 23-August 22) –  ‘Wag tanggapin ang isang trabahong mabigat sa iyong kalooban. Maaaring may malaki itong benepisyo pero ang kapalit naman ay ilang prinsipyo. Mag-isip-isip muna. Lucky number for today: 20. 

VIRGO (August 23-September 22) – Madali ka ngayong mahihikayat para baguhin ang iyong paninindigan. Masyadong convincing ang taong kumaka­usap sa iyo. Gayunpaman, kailangan mong timbanging mabuti ang kanyang sinasabi at ang nararamdaman mo sa iyong sarili. Lucky ­number for today: 7. 

Related Posts

LIBRA (September 23-October 22) – May ilang komplikasyon na hindi maiiwasan. Kakailanganin mo ang pag-alalay ng ilang pinagtitiwalaang kaibigan. Huwag munang pumasok sa isang kasunduan hanggang hindi mo hawak ang lahat ng impormasyon. Lucky number for today: 31.

SCORPIO (October 23-November 21) – Isang taong tila maamong tupa ang may ibang intensyon sa iyo. Mag-ingat sa mga impormasyong ibinibigay mo sa taong ito. Distansya muna habang hindi mo pa lubusang nakikilatis ang tunay niyang kulay. Lucky number for today: 45. 

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Isang isyung may kinalaman sa kalusugan ng taong malapit sa iyo ang maaaring maging sentro ng iyong atensyon. May temptasyon para gumawa ng malaking pagbabago. Pero bago gawin ito, marami ka pang dapat alamin. Lucky number for today: 13. 

CAPRICORN (December 22-January 19) – Pakiramdam mo ay hindi ka pa handa sa iniaatang sa iyong responsibilidad. Kailangan mo pa ng dagdag na karanasan. Ipagpaliban ang pagdedesisyon. Hindi ngayon ang tamang pagkakataon. Lucky number for today: 24.

AQUARIUS (January 20-February 18) – Isang taong malapit sa iyo ang kumikilos nang sala sa init-sala sa lamig. Pero ito naman ang naghahatid sa iyo ng excitement. Ibang lebel ng atraksyon ang iyong nararamdaman. Kung meron ka nang commitment, kailangan mo nang dumistansya. Lucky number for today: 7. 

PISCES (February 19-March 20) – Kung may pagkakataong pumili kung kikilos mag-isa o papasok sa isang partnership, makabubuting piliing mag-solo. Maa­aring magpabigat lamang sa iyo ang magiging partner mo lalo na kung ikaw din ang kailangang kumilos. Lucky number for today: 14.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy