Una sa Balita

Horoscope 08/22/2018

0 244

ARIES (March 21-April 19) – Mahirap kumilos kung hindi tayo inspirado. Ang inaakala mong mahirap gawin ay magiging mas madali kung kukumbinsihin ang iyong sarili na gusto mo itong gawin. Mas positibo rin ang magiging resulta kung nagmumula sa puso ang bawat kilos. Lucky number for today: 11

TAURUS (April 20-May 20) – Madali tayong makalimot kung dumidis­tansya tayo sa isang sitwasyon o isang indibidwal. Sa pagkakataong ito, hindi posible ang pag-iwas. Kaya mong manaig sa isyung iniiwasan mo. Kumpiyansa sa sariling kakayahan ang kailangan. Lucky number for today: 18

GEMINI (May 21-June 20) – Hindi lahat ay kaya mong isikreto sa iyong partner. Anumang hindi mo sinasabi ay nababasa niya sa bawat kilos mo. Makabubuti pang maging honest na lamang para maiwasan ang samaan ng loob. Lucky number for today: 35

CANCER (June 21-July 22) – Hindi malayong mawalan ka ng interes sa isang dating naging paborito mo. Mas mabibigyan mo na ng atensiyon ang isang taong matagal mo ring nakaligtaan. Gamitin ang araw na ito para makabawi. Lucky number for today: 57

LEO (July 23-August 22) – Kahit wish mong maraming opsyon sa iyong harapan, sa pagkakataong ito ay nag-iisa lamang at posibleng may nararamdaman ka pang kakulangan dito. Bago tuluyang kumontra at panghinaan ng loob, bigyan ito ng pagkakataon at makikita mo ang itinatago nitong potensiyal. Lucky number for today: 39

VIRGO (August 23- September 22) – May pangamba kang nararamdaman sa tuwing ipapasa mo sa ibang tao ang kontrol. Pero sa pagkakataong ito, mas malaki ang idudulot na benepisyo kung magtitiwala sa iba. Pagbigyan muna ang mga pangyayari. Lucky number for today: 5

Related Posts

LIBRA (September 23- October 22) – ‘Wag ha­yaang mawala sa kontrol mo ang isang sensitibong sitwasyon. Maaari ring mali ang una mong impres­yon sa isang particular na indibidwal. May kailangan kang itama para agapan ang isang aberya. Lucky number for today: 32

SCORPIO (October 23- November 21) – Sa pagkakataong ito, dapat kang dumistansya muna dahil masyado nang nagiging personal ang sitwasyon. Mas makakapag-isip ka kung lalayo muna para mas makapag-obserba. Lucky number for today: 52

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Isang taong malapit sa iyo ang nakakaligtaan mo na. Sa gitna ng mga excitement na nangyari sa iyo, bigyan muli ng panahon ang taong ito bago siya tuluyang mapalayo. Lucky number for today: 33

CAPRICORN (December 22-January 19) – ‘Wag masyadong ibaba ang iyong sarili. Hindi man ikaw ang pinakama­galing ngayon, darating din ang pagkakataon para ikaw naman ang mangi­babaw. Kapit lamang at hindi pa ito ang oras para sumuko. Lucky number for today: 40

AQUARIUS (January 20-February 18) – Isang sitwasyon ang hindi pamil­yar pero kailangan mong pagdaanan. Bigyan ito ng kaukulang atensiyon. Malaki ang maitutulong ng isang taong kadarating lamang sa buhay mo para maresolba ito. Lucky number for today: 6

PISCES (February 19-March 20) – Masyado mong itinataas sa isang pedestal ang isang taong malapit sa iyo. ‘Wag mas­yadong itaas ang expectation mo dahil baka kahit siya ay mahirapang abutin ito. Tanggapin mo ang taong ito kung anuman ang meron siya. Lucky number for today: 38

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy