Una sa Balita

Horoscope 08/17/2018

0 329

ARIES (March 21-April 19) – Pinapasok ng pagbabago ang isang personal mong relasyon. Kailangan mong maging honest sa taong ito kung determinado kang magpatuloy ang magandang samahan. Lucky number for today: 23.

TAURUS (April 20-May 20) – May pagkakataong iba ang katotohanan kaysa nakikita. Bago mo kumbinsihin ang sarili mo, siguradu­hing hindi ka nalilihis ng inaakala. Hindi masamang magtanong-tanong muna. Lucky number for today: 36.

GEMINI (May 21-June 20) – Sapat ang suportang natatanggap mo. Kung iilan lamang naman ang nasa panig ng oposisyon, ‘wag pang­hinaan ng loob. Tuloy-tuloy lang sa anumang naumpisahan. Lucky number for today: 12.

CANCER (June 21-July 22) – Iwasang masyadong kumapit sa mga pamilyar at nakasanayan. ‘Wag padala sa takot. Kailangang gradual o unti-unti lamang ang maging adjustment. Bagama’t mahirap muling mag-umpisa, walang ibang opsyon kundi lumabas muna sa iyong comfort zone. Lucky number for today: 27.

LEO (July 23-August 22) – Kailangan mo nga­yong magpokus sa isang tao na nangangailangan ng iyong suporta. Ang iyong presensya ay magiging napakalaking bagay para sa taong ito. ‘Wag siyang pagkaitan ng atensyon. Lucky number for today: 18.

VIRGO (August 23-September 22) – Makiayon muna sa agos. Hindi ito ang tamang pagkakataon para ipagpilitan ang gusto mo. May tamang oras para muling marinig ang boses mo subalit sa ngayon, higit na kaila­ngan ang iyong kooperasyon. Lucky number for today: 24.

Related Posts

LIBRA (September 23-October 22) – May mga exciting na opsyon na mabubuksan para sa iyo. Ilan sa mga ito ang maaaring magdulot ng pangamba pero makabubuting umiwas sa nakasanayan. Mas malaki ang potensyal sa mga bagong karanasan. Lucky number for today: 46.

SCORPIO (October 23-November 21) – Kung dati ay hindi ka kumportable sa pressure na idinudulot ng isang partikular na indibidwal, ngayon ay unti-unti mo nang nagagamay ang proseso. Ang isang sensitibong sitwasyon ay manunumbalik sa normal. Lucky number for today: 14.

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Mas masasabi mo ngayon ang mensahe mo at mga ideyang matagal mo nang ikinukonsidera. Magiging katanggap-tanggap din ito sa lahat. Samantalahin ang mga mabubuksang oportunidad. Lucky number for today: 25.

CAPRICORN (December 22-January 19) – May mga bagay na napakalinaw para sa iyo pero tila napakahirap makita o ma-realize ng ibang tao. Kakailangan mo ang tiyaga sa pagbibigay ng kinakaila­ngang paliwanag. Lucky number for today: 21.

AQUARIUS (January 20-February 18) – Hindi lahat ng nararamdaman mo ay sinasabi mo. Nag-iiwan ito ng hindi magandang pakiramdam para sa iyo pero alalahaning kaila­ngan mo itong gawin para proteksyunan ang iyong mga interes sa lahat ng pagkakataon. Lucky number for today: 10.

PISCES (February 19-March 20) – Ang isang maliit na impormasyon na dating binabale-wala ay mapapatunayang mahalaga pala. Isang dating plano ang hindi na uubra at kailangan mo nang palitan. Makukuha mo rin ang hinaha­nap mong suporta mula sa nakararami. Lucky number for today: 17.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy