Una sa Balita

Horoscope 08/15/2018

0 312

ARIES (March 21-April 19) – Sika­ping ‘wag mawala ang interes mo sa isang proyektong naumpisahan. Kung may nararamdamang panlalamig, kailangan mo lamang maghanap ng dagdag-ins­pirasyon. Magpokus sa mga benepisyong idudulot nito. Lucky number for today: 8.

TAURUS (April 20-May 20) – Huwag agad manghusga kung isang panig pa lamang o hindi pa kumpleto ang iyong mga naririnig at nakikita. Kailangan mong mag-usisa, tanungin ang lahat ng mga involved bago magbaba ng desis­yon. Lucky number for today: 13.

GEMINI (May 21-June 20) – Kailangan mong maging mas rea­listic pagdating sa mga tina-target mo. Makakatu­long din ang iyong rebellious side para maumpi­sahan ang isang mahirap na hakbang. Maaaring ito na ang hinihintay mong hamon. Lucky number for today: 21.

CANCER (June 21-July 22) – Batid mo kung ano ang iyong mga limitasyon pero ilan dito ay sarili mo lamang ang nagtakda. Posibleng kailangan mo nang palayain ang sarili mo sa restriksyong ito. Lucky number for today: 40.

LEO (July 23-August 22) – Huwag magpaa­pekto sa nararamdamang pagdududa. Maaaring ang pinaniniwalaan mo ay hindi buong katotohanan. Alamin muna ang lahat-lahat. Panatilihing bukas ang iyong mga opsyon. Lucky number for today: 16.

VIRGO (August 23- September 22) – Luwagan muna ang kontrol na pinaiiral mo sa isang sitwasyon. Mas marami kang ma-a-achieve kung titingnan ang bigger picture. May mga pro­sesong hindi mo naman kaila­ngang pakatutukan. Lucky number for today: 42.

Related Posts

LIBRA (September 23-October 22) – Isang plano ang pinasok na ng komplikasyon. Sa kabila nito, masasagip pa ito kung pagbibigyan lamang ang pag-alalay na iniaalok ng ilang tao. ‘Wag mangiming humi­ngi ng tulong. Lucky number for today: 14.

SCORPIO (October 23-November 21) – Mas magiging malinaw ngayon ang mga dapat mong gawin at ang mga hindi mo gustong gawin. Maging honest sa sarili. Aminin ang maling nagawa kung meron man. Manatiling positibo. Lucky number for today: 19.

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Walang higit na nakakakilala sa iyo kundi ang sarili mo. Pagdating naman sa kakayahan, hindi mo masusubukan kung kaya mo kung mananatili kang nauunahan ng takot. Lucky number for today: 23.

CAPRICORN (December 22-January 19) – Hindi masamang manindigan at ipaglaban ang iyong mga pananaw. Pero sa pagkakataong ito, paborable rin na pa­kinggan at pagbigyan ang ideya ng iba. Lucky number for today: 10.

AQUARIUS (January 20-February 18) – Malaki ang nagagawa ng pagpuri at encou­ragement. ‘Wag itong ipagdamot. Kilalanin ang magagandang nagawa ng taong kaharap mo kahit hindi mo siya personal na gusto. Pairalin ang pagi­ging propesyunal sa lahat ng pagkakataon. Lucky number for today: 15.

PISCES (February 19-March 20) – Nga­yon mo higit na mapapatunayan na marami ang tunay na nagmamalasakit sa iyo. Iparamdam mo rin sa kanila na kinikilala mo ang kanilang pagdamay. Lucky number for today: 20.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy