Una sa Balita

Horoscope 08/13/19

0 280

ARIES (March 21-April 19) – Isang lumang sistema na matagal mong pinaniwalaan ang hindi na umuubra. Kailangan mo na itong baguhin dahil nagpapabigat lamang ito sa dalahin mo. Wag katakutan ang pagbabago. Lucky number for today: 18

TAURUS (April 20-May 20) – Ang duda na mas-yado mong pinapalaki ang nagpapahirap sa iyong isip at puso. Makabubuting linawin ang pinagmumulan nito para tuluyan mo nang maitapon. Sarili mo lamang ang pinahihirapan mo. Lucky number for today: 3

GEMINI (May 21-June20) – Marami ka masyadong interes at gustong pagkaabalahan. Hindi sasapat ang energy level kung sabay-sabay mo itong uumpisahan. Big-yan din ng pahinga ang katawan at isipan. Lucky number for today: 5

CANCER (June 21-July 22) – Isang bagong kakilala ang madaling makakuha ng reaksyon mula sa iyo. Kailangang pag-aralan mo na kung ano ang tunay mo nararamdaman para sa taong ito. Hindi puwedeng lagi na lamang siya nakakasira sa iyong konsentras-yon. Lucky number for today: 50

LEO (July 23-August 22) – Kanya-kanyang estratehiya lamang. Hindi mo kailangang gayahin ang ginawa ng ibang tao. Alam mo kung ano ang higit na uubra para sa iyo kaya wag paapekto sa tagumpay ng iba. Lucky number for today: 16

VIRGO (August 23- September 22) – Posib-leng kailanganin mo ngayong tumayong lider sa isang maselang sitwas-yon. Marami ang nagtitiwala sa iyo kaya hindi mo kailangang katakutan ang biglaang responsibilidad. Lucky number for today: 51

LIBRA (September 23- October 22) – Tanggapin mo ang responsibilidad sa bawat ginagawa mo. Aminin ang mali kung may nagawang pagkakamali pero igiit ang iyong katuwiran kung naniniwala kang ikaw ang nasa tama. Lucky number for today: 44

SCORPIO (October 23- November 21) – Ang mga nakukuha mong resulta ay dahil sa ibi-nuhos mong effort. Kung kulang ka sa tiyaga at kulang ka sa effort, malamang na hindi maganda ang resulta. Nasa sipag at tiyaga ang susi ng tagumpay. Lucky number for today: 36

SAGITTARIUS (November 22- December 21) – Maraming paraan para protektahan ang iyong sarili para hindi masaktan. Minsan ay kailangan lamang dumistansya at wag nang pag-ukulan ng pansin ang hindi kanais-nais na ginagawa ng iba. Lucky number for today: 40

CAPRICORN (December 22-January 19) – May adjustment na kailangang gawin. Hindi puwedeng tanggapin mo na lamang ang isang s­itwasyon kung meron ka namang magagawa para maresolbahan ito. Wag iwasan ang napapanahong pagbabago. Lucky number for today: 34

AQUARIUS (January 20-February 18) – Hindi masamang umatras kung napapaso ka sa isang alanganing sitwas-yon. Bigyan muna ng panahon ang iyong sari-li na makapag-isip kung ano ang nararapat mong approach. Lucky number for today: 17

PISCES (February 19-March 20) – May mga pangyayaring nagpapaulit-ulit lamang sa iyong buhay. Ipinapakita lamang nito na hindi mo pa rin natututuhan ang isang mahalagang leksyon. Pag-ara-lan mo kung saan ka nagkamali at kung ano ang dapat gawin para hindi na maulit ito. Lucky number for today: 5

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy