Una sa Balita

Horoscope 06/07/19

0 342

ARIES (March 21-April 19) – May ilang taong naglilihim sa iyo. Gayunpaman, hindi mo sila puwedeng puwersahing magsalita. Isang kaibigan ang makakatulong para resolbahin ang anumang gumugulo sa iyo. Lucky number for today: 18

TAURUS (April 20-May 20) – Maaaring malagay ka sa posisyon na kailangan mong mamagitan sa dalawang nagbabanggaang kampo. Iwasan lamang na ipakitang mayroon kang higit na kinikilingan. Patunayan ang pagiging tunay na lider. Lucky number for today: 24

GEMINI (May 21-June 20) – Isang taong malapit sa iyo ang posibleng pagmulan ng tensyon sa araw na ito. Hindi rin nakakatulong ang mistulang pagkakampihan ng mga nasa paligid. Gumawa ng paraan para maging tagapamagitan at iwasang lalo pang patindihin ang gusot. Lucky number for today: 50

CANCER (June 21-July 22) – Iwasang maging sarkastiko. Sari­linin muna ang ilang komento na posibleng hindi magustuhan ng iba. Hindi makakatulong kung may maka­kabangga ka ngayon. Lucky number for today: 16

LEO (July 23-August 22) –  Maraming kailangang tapusing obligasyon sa araw na ito. May mga kalituhan na pilit nagpapabagal sa mga dapat mong gawin. Huwag mahiyang humingi ng tulong. Lucky number for today: 33

VIRGO (August 23-September 22) – Malakas ang kontrol mo sa anumang sitwasyon. Sa kabila ng nangyayari, marami pa rin ang umaasa at naniniwala sa iyo. Dapat panatilihin ang tiwala sa sarili gaya ng pagtitiwala sa iyo ng iba. Lucky number for today: 44

LIBRA (September 23-October 22) – Hindi uubra ang magpalusot. Iwasang maglihim sa iyong mahal sa buhay. Hindi mo kaila­ngang itago ang tunay mong nararamdaman. Lucky number for today: 38

SCORPIO (October 23-November 21) – Maaaring makaapekto sa trabaho o anumang pinagkakaabalahan mo ang isang isyung may kinalaman sa emosyon. Huwag masyadong patangay sa drama. Kailangang maihiwalay mo ang trabaho sa personal na isyu. Lucky number for today: 43

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Huwag ituring na personal na insulto ang mga kritisismong natatanggap. May kailangan ka lamang ayusin sa mga ginagawa mo. Manatiling bukas sa mga suhestyon at mas malayo ang iyong marara­ting. Lucky number for today: 12

CAPRICORN (December 22-January 19) – Maaari kang magdalawang-isip sa isang isyu na may kina­laman sa iyong lovelife. Bagama’t sigurado ka sa intensyon mo, makabubuting ipagpaliban muna sa susunod na araw ang pagdedesisyon. Hintaying luminaw ang sitwasyon. Lucky number for today: 25

AQUARIUS (January 20-February 18) – Nangingibabaw ngayon ang pagiging artistiko at creative. May conflict pa ring nararamdaman pero mas dapat mana­ig kung ano ang tunay mong kagustuhan. Huwag matakot dahil nasa iyo ang suporta ng mga taong higit na nakaka­kilala sa iyo. Lucky number for today: 36

PISCES (February 19-March 20) – May importanteng leksyong iiwan ang araw na ito. Kontrolin ang sarili upang walang pagsisihan. Isaalang-alang din ang damdamin ng iba. Lucky number for today: 19

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More