Una sa Balita

Horoscope 02/29/2020

0 688

PISCES (February 19-March 20) – Ito ang tamang araw para magbakasyon. Isama ang mga kaibigan magbabalik sa trabaho na merong bagong inspirasyon. Lucky number for today: 40

ARIES (March 21-April 19) – Ang iyong pagiging malikhain ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Ang ideya na magtayo ng isang negosyo ay mang­yayari ayon sa gusto mo. Lucky number for today: 23

TAURUS (April 20-May 20) – Subukan na mabawasan ang iyong mga gawain at maglaan ng oras para sa sarili.Bumalik sa mga gawaing tunay na makakapagpasaya sayo. Lucky number for today: 5

GEMINI (May 21-June 20) – Mas gugustuhin mong manatili sa bahay at mapag-isa sa araw na ito. Ang pagi­ging malikhain ay magbibigay ng kasiyahan sa iyo kahit nasa bahay lamang. Lucky number for today: 34

CANCER (June 21-July 22) – Ang iyong karisma ay malakas nga­yon lalo na sa mga kliyente mo. Ito ay magbibigay ng tagumpay sa iyo iwa­san lang ang pagmama­yabang. Lucky number for today: 41

LEO (July 23-August 22) – Marami kang natutulungan sa simpleng pakikinig sa kanilang problema at pag-u­nawa mo dito. Ang iyong payo ay mahalaga sa mga taong humihingi ng tulong. Lucky number for today: 11

VIRGO (August 23-September 22) –Maging bukas ang isipan sa mabilis na pagbabago ng mundo. Kaila­ngan ng bagong inspirasyon sa buhay para ma­ging makulay ang iyong buhay. Lucky number for today: 31

LIBRA (September 23-October 22) – Humingi ng kapatawaran sa mga taong nasaktan. Gagaan ang pasanin sa buhay kung makikipagkasundo sa nakaalitan. Lucky number for today: 26

SCORPIO (October 23-November 21) – Iwasan ang pakikipagdebate sa iyong minamahal. Mag-usap ng mahinahon at subukan na baguhin ang mga negatibong komento sa isa’t isa. Lucky number for today: 2

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Sabihin ang iyong problema sa taong pinagkakatiwalaan. Mamimili sa dalawang importanteng tao sa buhay iwa­san ang mangako. Lucky number for today: 36

CAPRICORN (December 22-January 19) – Kalimutan ang nakaraan at harapin ang iyong kasalukuyan. Gumawa ng mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Lucky number for today: 17

AQUARIUS (Janua­ry 20-February 18) –Magiging aktibo sa mundong iyong ginagalawan.Siguraduhin na makapagpahinga pagkatapos ng mga aktibidad sa labas. Lucky number for today: 38

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More