Una sa Balita

Horoscope 02/22/2019

0 317

PISCES ­(February 19-March 20) –Magkakaroon ng pagkakataon na mamasyal.Isantabi muna ang mga gawain, bigyan ng kasiyahan ang iyong sarili paminsan-minsan. Lucky number for today: 20.

ARIES (March 21-April 19) – Merong mga taong gustong ma­tuto mula sa’yo at iniidolo ka. Isang malaking responsibilidad ito. Sigu­raduhing magkakaroon ka ng mabuting impresyon sa mga tao. Lucky number for today: 30.

TAURUS (April 20-May 20) – Isa sa mga katangian mo ang ma­ging maingat. Iwasan ang sobrang pag-iisip. Maglaan ng oras para sa sarili. Maglibang. Lucky number for today: 25.

GEMINI (May 21-June 20) – Samantalahin ang mga impormasyon na binibigay sa’yo. Huwag mag-alala, ito ay kusang binigay at huwag sayangin. Lucky number for today: 18.

CANCER (June 21-July 22) – Ang pakikipag-ugnayan sa kaibigan at kapamilya ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Maging mabuting tao at tumulong sa kapwa sa abot ng iyong makakaya. Lucky number for today:13.

LEO (July 23-August 22) – Iwasan ang sobrang pag-aalala sa problema sa nga­yon. Humingi ng payo sa mga taong pinagkakatiwalaan para ikaw ay matulu­ngan. Lucky number for today: 29.

VIRGO (August 23-September 22) – Maraming magagandang bagay ang dumarating sa buhay na pinagtatakhan mo. Huwag magtaka at samantalahin ang pagkakataon. Lucky number for today: 37.

LIBRA (September 23-October 22) –Mas maraming karana­san sa buhay ang dumarating, mas maraming opor­tunidad ang kakatok sa iyong pintuan. Mag-bigay ng tulong at mara­ming biyaya ang ba­balik. Lucky number for ­today: 28.

SCORPIO (October 23-November 21) – Nakukuha mo halos lahat ng iyong gusto. Merong pagkakataon na hindi mo ito nakukuha. Tandaan na ang lahat ay may dahilan. Lucky number for today: 42.

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Magiging masigasig sa paghahanap ng paraan na kumita ng pera. Huwag palagpasin sa iyong harapan ang mga darating na oportunidad. Lucky number for today: 6.

CAPRICORN (December 22-January 19) – Maniwala sa iyong sarili na ang imposible ay maaaring maging posible. Magandang kapa­laran ang naghihintay sa susunod na mga araw.Lucky number for ­today: 34.

AQUARIUS (January 20-February 18) – Magkakaroon ng sapat na pera sa darating na araw. Isiping mabuti ang pagkakagastusan para maiwasan ang mangutang. Lucky number for today: 16.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More