Una sa Balita

Horoscope 02/17/2020

0 370

AQUARIUS (January 20-February 18) – Kailangan mong mag-paubaya sa pagkakataon na ito para mag-tagumpay. Maipapakita mo ang iyong pagpapakumbaba at maturity kaya hahanga at bibilib sila sa’yo. Lucky number for ­today: 46

PISCES (February 19-March 20) – Walang magandang idudulot kung makikialam ka sa buhay ng iba. Hintayin na hingin ang iyong tulong o opinyon bago gumawa ng anumang hakbang. Lucky number for today: 3

ARIES (March 21-April 19) – Pag-isipan mo muna nang mabuti kung dapat ka bang pumasok sa isang relasyon. Kung hindi ka handang harapin ang mga pagsu­bok dahil dito mas ma­buting manatiling mag-kaibigan na lamang. Lucky number for today: 52

TAURUS (April 20-May 20) – Mapupuno ang schedule mo ng kaliwa’t kanang imbitasyon ngayong mga dara­ting na araw. Piliing mabuti ang mga dadaluhan at mga taong makakasama. Lucky number for ­today: 30

GEMINI (May 21-June 20) – Ito na ang tamang araw para kumprontahin ang isang tao na kahit isa sa mga pinangako ay wala pang natutupad. Ipaalam mo na kailangang pahalagahan ka at hindi ka binabalewala. Lucky number for today: 18

CANCER (June 21-July 22) – Ang kumpiyansa mo sa iyong sarili ang magdadala sa’yo ng tagumpay ngayon. Gami­tin ito para mamuno sa isang proyekto at sigurado ang matatanggap na papuri. Lucky number for today: 2

LEO (July 23-August 22) – Walang magandang idudulot kung maiinggit ka sa pagiging popular nila. May sarili kang angking galing na lihim na kinahahangaan ng iba. Lucky number for today: 50

VIRGO (August 23- September 22) – Panatili­hing abala ang sarili sa mga makabuluhan na bagay. Makatutulong ang pag-kuha ng dagdag na responsibilidad para makuha ang tagumpay sa larangan ng iyong karera o pag-ibig man. Lucky number for today: 41

LIBRA (September 23-October 22) – Hindi tayo nagmamahal para baguhin ang isa’t isa. Maaa­ring mawala ang taong mahalaga sa’yo kung pipilitin mo siyang magbago. Lucky number for ­today: 28

SCORPIO (October 23-November 21) – Tapusin na ang iyong pagmumukmok. Kailangan mo nang bumangon sa pagkakadapa. Oras na para ibalik ang dating ­sigla sa buhay. Lucky number for today: 31

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Walang genie o fairy godmother na darating para tuparin ang iyong mga kahilingan. Kailangan mong kumilos at magsumikap na gumawa ng mga oportunidad para mapalapit sa pagtupad ng pangarap. Lucky number for today: 13

CAPRICORN ­(December 22-January 19) – Panahon na para magkaroon ng bagong tao sa buhay mo. Mag-bakasyon o pumunta sa lugar na hindi mo pa napupuntahan. Yaka­pin ang mga pagbabago na darating. Lucky number for today: 38

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More