Una sa Balita

Horoscope 01/30/2020

0 332

AQUARIUS (January 20-February 19) – Maaaring matamlay ang iyong pakiramdam lalo na kung kulang sa pera. Pero alalahaning marami pang pangyayaring mas mahalaga kaysa anumang mater­yal. Panatilihing positibo ang pananaw. Lucky number for today: 21

PISCES (February 19-March 20) – Ano ang tunay mong prayoridad? Dito ka magbuhos ng effort. Kapag hati-hati ang iyong atensyon, hati-hati rin ang resulta na hindi makakapagpasaya sa iyo. Lucky number for today: 16

ARIES (March 21-April 19) – Habang nagpipilit kang mapalapit sa isang indibidwal lalo lamang siyang lalayo sa iyo. Bigyan siya ng espasyo at ipakitang nana­natili ang iyong tiwala sa kanya kahit hindi mo siya tutukan. Lucky number for today: 4

TAURUS (April 20-May 20) – Marami kang pagkakatulad ng interes sa isang partikular na indibidwal. Lumalaki ang papel niya sa buhay mo. Posibleng lumalim ang inyong samahan. Lucky number for today: 33

GEMINI (May 21-June 20) – Marami kang gustong baguhin ngayon sa buhay mo. Pero alalaha­ning hindi lahat makukuha sa mabilisang paraan. Daanin ito sa tiyaga dahil halos abot-kamay na ang tagumpay. Lucky number for today: 54

CANCER (June 21-July 22) – Isang taong espesyal sa iyo ang gumagawa rin ng mga paraan para tila lalo pang mahulog ang loob mo sa kanya. Kung meron ka nang commitment, kakailanganin mong lumayo para walang masaktan. Lucky number for today: 41

LEO (July 23-August 22) – Bantayan ang iyong sariling interes ngayon. Maraming taong la­ging umaasa sa iyo pero sa pagkakataong ito, secon­dary lamang sila sa buhay mo. Lucky number for today: 15

VIRGO (August 23-September 22) – May isang tao na kailangan mo munang pakawalan. Kung siya ay tunay na laan sa iyo, makakabalik siya sa iyong tabi. Marami ka pang dapat pag-ukulan ng pansin. Lucky number for today: 1

LIBRA (September 23- October 22) – Habang itinataas mo pa ang goals mo sa buhay, lalong nanggigigil ang isang karibal. ‘Wag mong pag-aksayahan ng panahon ang anumang pakikipagtalo. Sa iyo pumapabor ang kapalaran. Lucky number for today: 8

SCORPIO (October 23-November 21) – Posibleng kailanganin mong magbago ng plano para hindi magalit nang tulu­yan ang isang taong nakakataas sa iyo ng posisyon. Hindi ito nangangahulugan ng pagsuko sa halip kailangan mo lamang munang dumiskarte. Lucky number for today: 37

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Maaaring makabangga mo ng posisyon ang isang taong malapit sa puso mo. Huwag perso­nalin ang mga komentong maririnig. Dala lamang ito ng matinding emos­yon. Lucky number for today: 9

CAPRICORN (December 22-January 19) – ‘Wag pag-isipang sumuko sa mga problema. Hindi rin makatutulong ang pag-iwas. Sa halip harapin ito nang may buong kumpiyansa. Maraming naniniwala sa iyo. Lucky number for today: 55

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More