Una sa Balita

Horoscope 01/26/20

0 378

AQUARIUS (January 20-February 18) – Sa ilalim ng Year of the Metal Rat, importante ang pagtitiyaga. ‘Wag kainipan ang mga pangyayari. Maging prospesyunal sa lahat ng oras. May ilang aberyang hindi maiiwasan at kaila­ngan mong harapin. Iwasan ang pagiging impulsive lalo na pagdating sa pera at mga gastusin. Kailangan mong gamitin ang lahat ng resources at asahan ang mga koneksyon para makamit ang tagum­pay. Marami kang matututuhan sa taon na ito. Sa love, alisin mo muna ang mga nagpapabigat sa iyo tulad ng mga obligasyong hindi naman totoong kailangan para maibigay ang commitment na hina­hanap sa iyo. Best months: Lucky numbers for this year: 11, 17, 23, 28, 39, 41.

ARIES (March 21-April 19) – Sa ilalim ng Year of the Metal Rat, masaya pero medyo masalimuot ang taon na ito para sa iyo Aries. Kailangan mong mag-ingat sa pagdedesisyon at mga aksyon dahil puwedeng biglang mabago ang iyong kalagayan sa buhay. Iwasan ang anumang pakikipasapalaran sa halip ay mas magpokus sa mga estratehiya, hard work. May mga pagbabagong maaaring mawala sa iyong kontrol. Sa aspeto ng love, ‘wag magpadala sa mga pambobola. Hanapin ang sinseridad sa taong iyong nakakasalamuha. Best months: January, February, June, August at December. Lucky numbers for this year: 3, 22, 26, 31, 38, 43

TAURUS (April 20-May 20) – Sa ilalim ng Year of the Metal Rat, ang anumang panghihina­yang ay isang pagsasayang ng oras at atensyon. Lahat ng pinaghirapan ay magbubunga ng tagum­pay. Maraming hindi inaasahang rewards na paparating. Magpokus sa expansion bago magrelaks at mag-enjoy sa mga bunga ng iyong pinaghirapan. Umiwas sa pangungutang at gamitin kung ano ang meron ka. Sa love, hindi masamang ikonsidera at ibigay ang tunay na commitment. Best months: March, April, July, August, October at November. Lucky numbers for this year: 5, 12, 17, 30, 33, 48.

GEMINI (May 21-June 20) – Sa ilalim ng Year of the Metal Rat, dapat maging alerto at handa ang Gemini. Maraming hadlang sa iyong daan. Pero ang isang pinaghihirapan ay hindi kayang hadlangan ninuman. Magandang taon ito para sa aspeto ng negosyo. Hindi uubra ang karisma para makamit ang tagumpay sa halip disiplina at todo effort ang kailangan. Sa love, mas mahirap para sa iyo ang magbigay ng commitment. Best months: January, February, April, June at September. Lucky numbers for this year: 6, 17, 23, 36, 39, 41.

CANCER (June 21-July 22) – Sa ilalim ng Year of the Metal Rat, mapapadalas na isipin mong panaginip lang ang lahat. Maraming magagandang pangyayari na hindi mo inaasahan ang paparating. Iwasang magsalita ng anumang negatibo sa halip ay ipakita ang iyong kumpiyansa. Mananaig din ang pagiging competitive. Mahihirapan ang iyong mga karibal na talunin ka sa taong ito kaya hindi mo kailangang magtago. Sa aspeto ng love, malaking improvement ang magaganap, ta­ken ka man o single pa. Best months: March, May, July, August, October, at November. Lucky numbers for this year: 7, 9, 21, 28, 30, 43.

LEO (July 23-August 22) – Sa ilalim ng Year of the Metal Rat, maraming pagbabagong magaganap para sa iyo Leo. Maraming oportuni­dad ang mabubuksan kung maipapakita mo lamang ang iyong kumpiyansa at magagawa ang lahat ng trabahong ibinibigay sa iyo. Itodo na ang effort at ‘wag matakot ipakita ang iyong mga ta­lento at kakayahan dahil naghihintay ang magagandang resulta. Sa love, wag kang padadala sa anumang pambobola. Hindi lahat ay sinsero sa kanilang sinasabi. Maging matalino sa paggastos. Best months: January, March, April, June, September. Lucky numbers for this year: 17, 23, 26, 31, 35, 49.

Related Posts

VIRGO (August 23- September 22) – Sa ilalim ng Year of the Metal Rat, kailangan mong gamitin ang lahat ng talent at abilidad sa abot ng iyong makakaya. Kailangan mo ring maging disi­plinado sa anumang proyektong pagkakabala­han. Kaya mong harapin ang lahat ng hamon kung maiiwasan mo lamang ang iyong ilang insecurities. Ngayon mo mapapatunayan sa lahat na dapat ka nilang kilalanin at pakinggan. Iwasan lamang na lumaki ang ulo kapag dumating na ang tagumpay. Sa love, manatiling honest sa iyong nararamdaman at kung kailangang mag-move on, gawin ito. Best months: March, April, May, July, August, October at November. Lucky numbers for this year: 14, 16, 17, 29, 33, 41.

LIBRA (September 23- October 22) – Sa ilalim ng Year of the Metal Rat, makakaasa sa maraming transpormasyon at pagbabago. Mas madali para sa iyo ang magbigay ng reaksyon kaya kontrolin ang bibig kung ayaw mong makabangga ng maraming tao. Hindi rin ito ang taon para makialam sa mga bagay na hindi ka naman direktang konektado. Mas paborable rin na magpokus muna sa pansariling pangangailangan dahil marami kang pagkakaabalahan. Hindi ka mabibigo kung magbibigay ka ng ibayong konsentrasyon. Iwasan ding maging pusong-mamon pagdating sa pera. Sa love, maging tapat sa iyong mahal at iwasang ma-involve sa iba. Best months: January, February, May, June, October at December. Lucky numbers for this year: 4, 17, 24, 31, 36, 40.

SCORPIO (October 23-November 21) – Sa ilalim ng Year of the Metal Rat, pakaiwasang magkunwari na walang epekto sa iyo ang nakaraan. Aminin ito sa sarili para ganap na makapag-move on. Ito na ang pagkakataon para ipa­kita sa lahat kung ano ang meron ka at kung ano pa ang kaya mong ibi­gay. Abot-kamay ang tagumpay pero kung hindi ka magiging maagap sa pagkilos, mabilis lamang mawala ang anumang oportunidad. Panatilihing nasa iyo ang kontrol ng iyong buhay at ibigay ang buong kakayahan. Maraming puwedeng pagkunan ng pera. Sa love, mas lalo pang magi­ging matatag ang isang relasyon. Best months: March, April, July, August, October at November. Lucky numbers for this year: 2, 10, 19, 25, 30, 47.

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Sa ilalim ng Year of the Metal Rat, isang bahagi ng iyong kahapon ang babalik at makakagulo sa isip mo. Kung may kailangang ihingi ng tawad, gawin ito para makapag-move on. Para makamit ang tagumpay, alisin at baguhin ang mga hindi na umuubra at nagpapabigat na lamang sa buhay mo. Hindi lahat ay ibibigay sa iyo nang kusa, karamihan sa nais mo ay dapat na paghirapan. Mara­ming alalahaning tungkol sa pananalapi kaya maging matalino sa paggastos. Sa love, dalawang bagay lamang: Ang mag-commit o kaya’y mag-move on. Best months: April, May, June, September, October at November. Lucky numbers for this year: 14, 18, 22, 31, 36, 42.

CAPRICORN (December 22-January 19) – Sa ilalim ng Year of the Metal Rat, maraming tagumpay na parating. Lahat ng pinangarap at pinaghirapan mo ay ibibigay na sa iyo. Mas malaya ka rin na gawin ang anumang nagpapasaya sa iyo. ‘Wag matakot na abutin pa ang mga dati’y ina­akala mong hanggang pangarap lamang. Ilagay mo ang sarili mo sa posisyong mas maaabot mo ang tagumpay. Mas madali rin ang kumita ng pera. Sa love, hindi mo kailangang tumingin sa malayo. Best months: March, May, July, August, October, November at December. Lucky numbers for this year: 6, 13, 21, 28, 35, 40.

PISCES (February 19-March 20) – Sa ilalim ng Year of the Metal Rat, kailangan mong maging mas produktibo. Magandang pagkakataon ang ibibigay ng taon na ito pagdating sa pananalapi at propesyunal na aspeto ng iyong buhay. May mga pagbabagong personal. Mara­ming pagkakataon para magplano. Kailangan ding maging mas displinado at organisado para ma­ging matagumpay. Ito na rin ang tamang panahon para makipagbati sa mga taong nakasamaan ng loob. Sa love, pagkakataon na para isipin kung sino ang tunay mong kailangang makasama sa buhay. Best months: March, April, July, August, October at November. Lucky numbers for this year: 6, 22, 26, 31, 39, 43.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More