Una sa Balita

Horoscope – 01/15/2018

0 1,309

ARIES (March 21-April 19) – Mahirap mag-concentrate­ kapag lumilipad ang isip. Maraming distraksyon sa paligid at ito ang pinagmumulan ng ganitong mood. Kailangan mo ng balanse sa pisikal at sa kaisipan. I-relax muna ang katawan. Lucky number for today: 24

TAURUS (April 20-May 20) – May mga bagong sistema na kailangan mong pag-aralan. Magagamit ang anumang bagong matututunan sa mga susunod mong proyekto. Kaya samantalahin ang pag-aaral. Lucky number for today: 38

GEMINI (May 21-June20) – Makukuha mo na ang kinakaila­ngang kaalaman para maka-move on sa isang ipinupursigeng proyekto. Isang kasamahan o isang kaibigan ang magiging daan. Gamitin ito para tuluyang makamit ang tagumpay. Lucky number for today: 5

CANCER (June 21-July 22) – Makakasama ka sa isang grupo ng mga indibidwal na magkakaroon ng importanteng papel sa buhay mo. Maaring ito na ang pagkakataong hinihintay mo para sa isang bagong proyekto. Ang mga kaibigan at maging ang mga bagong kakilala ay lalo pang mapapalapit. Lucky number for today: 1

LEO (July 23-August 22) – Ilang indibidwal na bagong pasok lamang sa buhay mo ang maghahatid ng mga bagong excitement. May ibubukas itong oportunidad para makapagdebelop ng mga bagong interes. Kung wala ka pang commitment, puwede ring mabuksan ang isang potensyal na romansa. Lucky number for today: 6

VIRGO (August 23- September 22) – Kung kulang pa sa hawak na impormasyon, huwag munang umaksyon. Maghintay ng tamang pagkaka­taon. Makabubuti ring isangguni sa isang t­aong pinagtitiwalaan anuman ang iyong pinagdaraanan. Lucky number for today: 30

LIBRA (September 23- October 22) – Isang bagong impormasyon ang magpapakalma sa iyong isip. Positibong pagbabago ang mabubuksan nito. May bagong interes na maaaring pagkaabalahan sa mga susunod na araw. Lucky number for today: 3

SCORPIO (October 23-November 21) – Ilang kaibigan ang magiging daan para matulungan ka. May potensyal ito para sa dagdag na kita. Pero bago tuluyang mag-invest, alamin munang lahat ng impormasyon na kinakailangan. Lucky number for today: 10

SAGITTARIUS (November 22- December 21) – Mara­ming impormasyon ang umiikot sa isyong isip. Maaari itong pagmulan ng pagkalito. Kailangan mo ng taong mapaghi­hingahan ng mga gumugulo sa iyo. Lucky number for today: 14

CAPRICORN (December 22-January 19) – May oportunidad para sa negosyo. Magiging mas exciting din ang araw na ito hindi lamang para sa iyong career kundi pati na rin sa iyong lovelife. Lucky number for today: 17

AQUARIUS (Ja­nuary 20-February 18) – Ang oportunidad para sa pagbabago ng takbo ng iyong buhay ay nabuksan na. Ta­nging ang desisyon mo na lamang ang kailangan. Kung ito’y bagong trabaho o isang proyekto, huwag nang patagalin ang pag-aksyon. Lucky number for today: 33

PISCES (Feb­ruary 19-March 20) – Isang taong malapit sa iyo ang magbibigay ng tulong na magpapagaan sa iyong nararamdaman. Tanggapin ang kanyang inilalapit pero siguraduhing ikaw pa rin ang hahawak ng kontrol. Lucky number for today: 17

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More