Una sa Balita

Horoscope 01/11/2020

0 340

CAPRICORN (December 22-January 19) – Iwasan ang sobrang pag-aalala sa mga bagay na hindi naman importante. Bigyang pansin lamang ang mga bagay na kapakipakinabang. Lucky number for today: 8

AQUARIUS (January 20-February 18) – Ipagdiwang ang bagay na napagtagumpayan mo ngayon. Ikaw lamang ang may kontrol sa iyong sarili upang lumigaya. Lucky number for today: 19

PISCES (February 19 – March 20) – Ipapahayag ang sarili sa malikhaing pamamaraan. Hindi maiiwasan na mapag-usapan ng nakakarami ang tungkol sa pahayag na ito.Lucky number for today: 49

ARIES (March 21-April 19) – Iwasan ang makipagtalo at huwag sisihin ang iba. Ituon ang oras kung paano malu­lutas ang problema at humingi ng tulong kung kinakailangan. Lucky number for today: 5

TAURUS (April 20-May 20) – Hindi magiging madali ang pag-asenso sa bagong negos­yo. Kailangan ng sapat at makabagong kaalaman para dito. Lucky number for today: 32

GEMINI (May 21-June 20) – Hindi nasusukat ng mga materyal na bagay ang tunay na tagumpay. Maaaring ito ay makikita sa ispiritwal at pagkakaroon ng mapayapang pamumuhay. Lucky number for today: 37

CANCER (June 21-July 22) ­– Pahalagahan ang sarili katulad ng pagpapahalaga sa mga mahal mo sa buhay.Isakatuparan ang pinaplano mong pagbabakasyon. Lucky number for today:15

LEO (July 23-August 22) – Ang kakayahan mong umangkop sa paligid ay dahilan sa mabilis na pag-unlad ng iyong pagkatao. Harapin nang buong tapang ang mga pagbabago sa iyong buhay. Lucky number for today: 28

VIRGO (August 23-September 22) – Pinaiiral ang disiplina sa sarili upang matapos ang mga itinakdang gawain. Hindi mo inaasahan na makapagbibigay ka pa ng higit sa kinakailangan. Lucky number for today: 10

LIBRA (September 23-October 22) – Kakabahan sa pagharap sa madaming tao. Gawing komportable ang sarili at magtiwala na mapagtatagumpayan ito. Lucky number for today: 31

SCORPIO (October 23-November 21) – Hindi mo dapat iasa lang sa iyong palagay ang pagsisimula ng isang negosyo. Dapat ay magkaroon ng pasensiya upang magkaroon ng sapat na kaalaman ukol dito. Lucky number for today: 34

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Maaaring magkamali sa isang kasunduan sa araw na ito. Kailangan lang na pagkatiwalaan ang sarili sa pagdedesisyon at huwag maniwala sa iba. Lucky number for today: 39

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More