Una sa Balita

Holy Week 2019 start na sa Linggo!

0 414

Opisyal na sinisimulan ng mundong Kristiyano ang Semana Santa ngayong Linggo- April 14 sa pagdiriwang ng  ‘Palm Sunday’. Muli tayong pumapasok sa  mga araw ng paggunita sa ‘pinakabuod ng pana­nampalatayang Kristiyano’.Ito ang huling hirit natin sa paghahanda sa Pista ng Muling Pagkabuhay. 

Saad ng Simbahan: “Holy Thursday technically ends Lent.” Hudyat ito ng simula ng pinakabanal na mga araw ng taon sa kalendaryo ng Simbahan. Dito  nag-uumpisa ang ‘Paschal Triduum’ kung kailan naganap ang PDR (Passion, Death and Resurrection) ni Hesukristo.

Makulay ang selebras­yon ng misa tuwing Huwebes Santo sa pangu­nguna ng obispo kasama ang kanyang mga pari sa katedral ng bawa’t diyosesis. Dito isinasagawa ang ‘renewal of vows’ ng kaparian dahil sa araw na ito itinatag ni Kristo ang Sakramento ng Pagpapari. 

Takipsilim ng Holy Thursday ipinagdiriwang ang ‘Mass of the Lord’s Supper’ bilang pasasa­lamat sa pagkakatatag ni Hesus sa Banal na Eukaristiya. Kasunod ng solemneng selebrasyon ang ‘katahimikan’ o taimtim na panalangin hanggang Sabado de Gloria.

Matapos ang pagdiriwang ng ‘Paghahapunan ng Panginoon’ sinisimulan na ang ‘Visita Iglesia’ o pagdalaw ng mga pa­nanampalataya sa pitong simbahan — kaugalian na nagmula sa gawain ng mga sinaunang Kristiyano sa Roma na pagdalaw sa 7 basilika roon upang sumamba sa Banal na Sakramento. 

Tuwing Biyernes Santo ginugunita ang ’Seven Last Words’ ng Panginoon na natatapos ng alas-tres ng hapon — ‘Divine Mercy Hour’ o oras ng kamatayan ni Hesukristo. Tuwing Good Friday idinaraos ang ‘Pagpapara­ngal sa Krus’ at prusisyon ng ’Santo Intierro’.

Sabado ng gabi mu­ling natitipon ang lahat sa ‘Easter Vigil’ kung kailan isinasagawa ang pagsasariwa ng ‘Baptismal Vows’ ng mga Kristiyano. Sa huli, magtatagpo ang tanan sa harap ng parokya madaling-araw ng Easter Sunday para sa ‘Salubong’ na sinusundan ng maringal na misa. 

Sa pamamagitan ng mga gawaing ito, binibigyan ang tanan ng pagkakataon para sa aktibong pakikilahok sa pagpapakasakit at tagumpay ng Panginoon. Ang biyaya ng Holy Week ayon sa Iglesya ay nasa pakikiisa natin kay Hesukristo sa Kanyang patuloy na pag­liligtas.

Halos apatnapung araw na tayong naglalaan ng panahon sa panalangin, pag-aayuno at paglilimos, dumating na, anunsiyo ng Iglesya, ang oras upang ituon ang buo nating atensiyon sa dakilang pag-ibig ng Diyos na nag-uudyok sa ating maging bukas-palad. 

Narito ang portuna giit ng Simbahan upang ilubog ang ating saliri sa malalim na kahulugan ng Pagpapakasakit, Kamatayan, at Muling Pagkabuhay ni Kristo. Hamon daw samakatuwid ang mga Mahal na Araw upang muling ibigay at isuko ang sarili katulad ng lubos na pag-aalay ni Kristo para sa atin!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy