Una sa Balita

‘Federal constitution’

By
0 690

Habang nagkakaroon na ng progreso sa pag-review ng draft federal constitution, mas tinatalakay na rin ngayon ang Charter change na magbibigay-daan sa pag-amyenda ng 1987 Saligang Batas.

Maaa­ring kailangan na rin ng malaking pagbabago sa kasalukuyang konstitusyon ng Pilipinas kung mayroong layunin na mas magpapatibay at magpapakita ng kaha­lagahan ng value at aspiration ng sambayanang Filipino.

Ang debate ukol sa pangangaila­ngan ng Charter change ay na­­ging malawak at malalim. Naniniwala ako na ang pagkakaroon ng bagong konstitusyon na sumasang-ayon sa kasalukuyang panga­ngailangan ng bansa ay isang hakbang patungo sa mas makabuluhang pagbabago at pag-unlad.

Sa pagbabalik-tanaw sa ating kasaysayan, maraming mam­babatas ang kumbinsido na kailangang baguhin ang konstitusyon ayon sa mga pagbabagong nangyari sa aspeto ng ekonomiya at sosyo-politikal.

Habang lumilipas ang panahon, nagkakaroon ng pagbabago sa social, political at economic landscape ng bansa. Dahil dito, kailangan na rin ng mga bagong batas na aangkop sa mga pagbabagong ito.

Pinapatunayan ang puntong ito ng 1935, 1973 at 1987 ng Saligang Batas ng Pilipinas na binuo upang umayon tayo sa dynamic na global community. Ang ikaapat na rebisyon sa Philippine Constitution ay mukhang maayos, at kumbinsido ako na ang hakbang na ito ay kailangan at napapanahon.

Hindi makakamit ng ating gobyerno ang layunin na magkaroon ng inklusibong pag-unlad at pagbabago kung hindi maayos ang mga kondisyon.

Ang Charter change ang magbibigay-daan sa mga mambabatas upang mabago ang mga lumang probisyon sa konstitusyon nang naaayon sa kasaluku­yang pangangailangan ng bansa.

Ito rin ang magbibigay-daan sa pagkakaroon ng federal system ng pamahalaan na makatutulong sa malawakang pag-unlad sa pamamagitan ng desentralisasyon ng kapangyarihan at resour­ces. Isang hakbang ang federalism sa pagkamit ng national inclusive growth.

Masisigurado ng mga fundamental law na ang kapakanan ng sambayanan ang la­ging mauuna at ang ating national interest ay pa­ngangalagaan.

Naging matagumpay ang mga dating constitutional amendment dahil sa mga taong nagtiwala sa proseso.

Ngayong tayo ay humaharap sa similar na sitwasyon ng pagkakaroon ng Charter change, wala akong nakikitang dahilang upang magkaroon ng mga pagdududa na walang basehan.

Dahil sa mga nakaraang Charter change, tayo’y sama-samang sumulong tungo sa kaunlaran. Kasama ng malalim na pana­nampalataya at pag-asa, ang Charter change ang magbibigay-daan sa bansa patungo sa global competitiveness at malawakang kaunlaran.

Abante – Wendys Inhouse Ad

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More