29 C
Manila, Philippines
Saturday, July 29, 2017
Ulan ng Pagpapala by Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Divided

“Kahit sino, Sir, ang iupo mo riyan sa Malakanyang, walang mangyayari sa bayan natin kung ang mismong karakter ng maraming mga Pilipino ay baluktot. Hindi nakasalalay sa iisang leader ang kaunlaran ng bansa. Nasa tunay na pagkatakot at paggalang sa Panginoong Diyos. Kung meron ka niyan, talagang hindi ka gagawa ng ikapapahamak ng bayan mo. Alam mo na kahit walang nakatingin sa iyo, ang Diyos ang nakakakita ng lahat ng ginagawa mo.”
Ulan ng Pagpapala by Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Panalangin para sa bayang mahal

“Ang tapat na pag-ibig ng PANGINOON ay hindi nagmamaliw, ang kanyang mga habag ay hindi natatapos; sariwa ang mga iyon tuwing umaga, dakila ang...
Ulan ng Pagpapala by Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Huwag puro materyal na progreso lamang

Kabi-kabila ang pagtatayo ng mga condominiums at magagarang mga buildings. Talagang magiging pasyalan ng mga turista ang buong paligid ng MOA pagdating ng araw. May parang nakita pa nga akong subdivision doon na puro magagandang bahay ang mga nakatayo. Obvious na magiging pang-may-kaya ‘yung lugar, kahit pasyalan siya ng mga taong mula sa iba’t ibang antas ng pamumuhay.
Ulan ng Pagpapala by Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Ang Smartphone Addiction at ang Mababang Tingin sa Diyos

Modern technology has become a god of modern civilization, the chief god being man himself and not the Lord Jesus Christ.
Ulan ng Pagpapala by Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Sa Ganap na Kapanahunan

“Gayundin tayo, nang tayo’y mga bata pa, tayo’y naalipin sa mga panimulang aral ng sanlibutan. Subalit nang dumating ang ganap na ka­panahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, at ipinanganak sa ilalim ng...
Ulan ng Pagpapala by Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Ang matagal nang hinihintay ay tiyak na mangyayari

Napag-usapan na natin ang tungkol sa mga senyales na inilarawan ng Panginoong Jesus tungkol sa Kanyang pagbabalik sa lupa.
Ulan ng Pagpapala by Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Ang Senyales na Lilitaw sa Langit sa Setyembre 23, 2017...

Iniisip ko kasi, may logical explanation ang bawat isang insidente sa itaas. At kapag may ebidensiyang totoo ngang may kababalaghang nangyayari, iisa lang madalas ang paliwanag para sa akin.
Ulan ng Pagpapala by Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Ang Senyales na Lilitaw sa Langit sa Setyembre 23, 2017...

Tulad ng tapat na pagmamahal ng Diyos para kay Noe (Noah) na iniligtas Niya mula sa mala­king ­delubyong naganap noon at pumuksa sa lahat...
Ulan ng Pagpapala by Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Ang Senyales na Lilitaw sa Langit sa Setyembre 23, 2017...

Ngayon sila ay aking lilipulin kasama ng lupa. Gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy na gofer. Gumawa ka ng mga silid sa daong at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas.” (Genesis 6:13-14)
Ulan ng Pagpapala by Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Ang senyales na lilitaw sa langit sa Setyembre 23, 2017...

Iyan po ang katumbas ng Setyembre 23, 2017 sa kalendaryong Hebreo. Ang ibig sabihin ng AM sa kalendaryong ito ay ‘Anno Mundi’ o ‘Year of the Creation of the World’.
Ulan ng Pagpapala by Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Ang senyales na lilitaw sa langit sa Setyembre 23, 2017...

Hindi ba posible na isang heavenly stellar configuration din ang gamitin ng Diyos na si Yahweh upang ianunsiyo ang nalalapit na Ikalawang Pagdating ni Cristo ­Jesus sa lupa?
Ulan ng Pagpapala by Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Ang Senyales na Lilitaw sa Langit sa Setyembre 23, 2017...

Senyales? Senyales ng alin? Katapusan ng mundo? Maaaring iyan ang tumatakbo sa isip mo sa pagbabasa mo nito. Maaari ring natatawa ka sa mga ganyang...
Ulan ng Pagpapala by Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Ang Senyales na Lilitaw sa Langit sa Setyembre 23, 2017...

Pare-pareho ang mga nararamdaman; na tila bigla isang makapal na ulap ng kadiliman ang bumalot sa buong daigdig.