34 C
Manila, Philippines
Thursday, April 27, 2017
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: May kanya-kanyang panahon ang bawat bagay

“Sa bawat bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit: panahon upang isilang, at panahon upang mamatay; panahon ng pagtatanim, at panahon upang bunutin ang itinanim;
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Paano mamahalin ang ulyanin

Ang pagiging ulyanin ay isang uri ng sakit sa utak dahil sa katandaan. Walang eksaktong lunas o gamot sa sakit na ito. May mga pagbabago sa utak ng may sakit na unti-unting mangyayari sa mahabang panahon.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Turuan po nating magbanat ng buto ang mga bata ...

Matagal na po akong naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng mga ministry projects na para sa mahihirap. Hindi ko makalimutan ‘yung unang outreach ­namin sa...
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Sana’y forever

Humingi ka ng date sa kanya. Kumain kayo sa labas. Tulad ng dati, makipagkuwentuhan ka sa kanya. Simulan mo sa pagsabi sa kanya kung gaano mo pinahahalagahan ang pagkakataong makilala siya at naging kaibigan mo siya...
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Dama ba ng anak mo na mahal mo siya?

“Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa’t isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa...
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Ang pangarap na ligaya

Malaking tulong sa inyong pagmamahalan ang maayos na communication ninyo at ang pangako sa isa’t isa na hindi kayo magkakalayo kailanman. Idagdag ninyo rito ang pasensiya at pagbibigayan, at...
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Pagpapala at pagmamahal sana — hindi poot

Pag-isipan mo sana nang maigi ang mga bagay na ito, kaibigan. Malapit nang magbalik sa lupa ang Anak ng Diyos. Nais Niya na sa pagbabalik Niyang iyon ay isa ka sa mga tatanggap ng labis-labis na pagpapala mula sa Panginoon at...
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Ang dream job ni bunso

“Kung marami kang ninanais ngunit tamad kang magtrabaho, iyon ang sisira sa iyo” (Kawikaan 21:25). “…huwag pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho” (2 Tesalonica 3:10). “Ang...masipag ay laging sagana sa pagkain, ngunit ang...
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Walang kinalaman sa pintadong itlog ang muling pagkabuhay ni Jesus

Ang isang anak ng Diyos at tagasunod ng Panginoong Jesus ay tutuloy sa buhay na walang-hanggan matapos niyang iwan ang kanyang lupang katawan dito sa lupa.
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Pataasan ng ihi

Hindi madaling ipagpatuloy ang buhay kung may mga bagay na nakahambalang sa daan. Kailangang huminto, magpahinga, alisin ang balakid, bago magpatuloy. Kailangang huminto muna kayo bilang mag-asawa...
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Buksan ang saradong puso

Kung anuman ang sigalot at dahilan ng paghihiwalay ng mga magulang mo noon, iyon ay nakaraan na. Wala ka nang magagawa para ayusin ito, sapagkat wala na ang mommy mo.
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Pinagkakalat

Pero nahuli siyang may iba siyang karelasyon na lalaki, at dahil dito iniwan siya ng kanyang boyfriend.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Sa isang kisapmata lamang

Maraming kabalisahan sa Internet tungkol sa mga nangyayari sa paligid pero hindi ko na lang muna titingnan ang mga iyon. Ang gusto kong pag-ukulan ng atensiyon ay ang Panginoong Jesus mismo. Sobrang epektibong solusyon iyan sa anumang pagkabagabag o agam-agam na puwedeng bumalot sa iyong isip at damdamin.