31 C
Manila, Philippines
Monday, September 25, 2017
Payong Kapatid by Kuya Rom

PAYONG KAPATID: Nagpaparamdam

Ako ay 18 years old nang una akong mag-aral sa Manila.
Ulan ng Pagpapala by Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Si Jesus nga ba ay Diyos? (7)

Agree ako kay Pastor Tim Keller. Hindi puwedeng hindi mabago ang buhay mo kung totoong lahat ang ipinahayag ng Panginoong Jesus tungkol sa Kanyang sarili, at pinanaligan mo ang Kanyang mga sinabi.
Payong Kapatid by Kuya Rom

PAYONG KAPATID: Hindi ko matanggihan

Dito ko nakilala ang isang lala­king naging malapit sa akin. Siya ay masayang kausap at masarap kasama, magaling sa negosyo, at maalalahanin. Parang kami ay mag-asawa kapag nagsasama tuwing weekend. Namamasyal kami sa mga lugar kung saan sarili namin ang mundo.
Ulan ng Pagpapala by Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Si Jesus nga ba ay Diyos? (6)

Ang isa sa napakagandang patunay ng ­pagiging Diyos din ng ‘Anak ng Tao’ ay makikita mismo sa isang pagsasaliksik ng mga nilalaman ng popular na panalanging “Our Father” o “Ama Namin”.
Payong Kapatid by Kuya Rom

PAYONG KAPATID: Naghahanap ng paliwanag

Mahirap bigyan ng paliwanag ang ganitong pangyayari hanggang ikaw mismo ang nakaranas nito.
Ulan ng Pagpapala by Zayith Hebron

Si Jesus nga ba ay Diyos? (5)

“Bago nilikha ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan.” (Awit 90:2)
Payong Kapatid by Kuya Rom

PAYONG KAPATID: Nagkakalat

Mahilig siyang magtabi ng mga bagay na hindi na namin ginagamit, nilalagay niya ang mga ito sa mga kahon, at ito ay nakalat sa loob ng bahay namin. Kapag nakikita ko ang mga ito, naiinis ako sa kanya, kasi nagkakalat.
Payong Kapatid by Kuya Rom

PAYONG KAPATID: Tuparin ang pangarap

Sadyang nakakapagod ang relasyon ng dalawang pusong magkaiba ang pangarap, plano at pananaw.
Ulan ng Pagpapala by Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Si Jesus nga ba ay Diyos? (4)

Sa pagkakaalam ko, mula pa nang ako’y bata at tinuturuan ng nanay ko tungkol sa Diyos, iisa lang ang may karapatang magpatawad ng mga...
Payong Kapatid by Kuya Rom

PAYONG KAPATID: Sex lang ang gusto

Maliwanag ang text niya sa iyo  wala siyang love and commitment, nami-miss lamang niya ang sex, hindi ikaw.
Ulan ng Pagpapala by Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: SI JESUS NGA BA AY DIYOS? (3)

Kapag ang Diyos Ama ay tunay ngang Diyos, at si Jesus ay tinawag Niyang “Anak Niya”, logic tells us na dapat Diyos din ‘yung...
Payong Kapatid by Kuya Rom

PAYONG KAPATID: Gusto ko siyang bumalik

Huwag mo siyang ibalik. Dahil sa kanya, ­nawala mo ang iyong mabuting pagkatao. Ang ibalik mo ay ang dating magandang pagkatao mo.
Ulan ng Pagpapala by Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: SI JESUS NGA BA AY DIYOS? (2)

“Sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila’y binubuhay, gayundin naman binubuhay ng Anak ang sinumang nais niya.” (Juan 5:21)