Una sa Balita

Crystal Gazer

0 246

ARIES (March 21-April 19) – Marami kang hawak na impormasyon at hindi ka takot sa anumang drama para makuha ang gusto mo. Nag-e-enjoy ka rin sa anumang ha­mon na iyong kinakaharap. Lucky number for today: 8

TAURUS (April 20-May 20) – Determinasyon at tatag ng kalooban ang kalooban para manalo. May isang personal na isyung kailangang resolbahin. Makakatulong ang ilang kapamilya para malagpasan ito. Lucky number for today: 14

GEMINI (May 21-June 20) – Kahit hindi ka naghahanap ng gulo, tila lumalapit naman ito sa iyo sa pamamagitan ng isang indibidwal na sadyang mahilig sa intriga. Mahirap siyang dedmahin pero kailangan mong gawin kung ayaw mong maipi­t. Lucky number for today: 51

CANCER (June 21-July 22) – May aksyon na kailangang gawin. Tiyakin na maaga kang gigising para gawin ito. Epektibo rin ang inilatag mong plano para makamit ang target mo. Lucky number for today: 19

LEO (July 23-August 22) – Magpaka­totoo sa sarili at hindi ka magkakamali. Hindi mo kailangang mag-effort nang husto para makuha ang nais mo. Sapat ang iyong kumpiyansa. Lucky number for today: 30

VIRGO (August 23- September 22) – May gusto kang gawin at ito ang naghahatid ng excitement sa puso mo. ‘Wag magmadali dahil may tamang oras para rito. Alalahaning mas malapit ang aberya kung rush ang kilos mo. Lucky number for today: 42

Related Posts

LIBRA (September 23-October 22) – Sa pagkakataong ito, hindi masamang mangi­babaw ang emosyon. Kailangan mo ito para maibalik ang sigla sa iyong buhay. May pag-uumpisang kailangang gawin. Lucky number for today: 2

SCORPIO (October 23-November 21) – Sa araw na ito, kailangan mong ma­ging makasarili. Unahin ang iyong pangangaila­ngan bago ang panga­ngailangan ng ibang tao. Makakaunawa ang mga taong nasa paligid mo. Lucky number for today: 16

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Mas matalas ang isip mo ngayon pero hindi kailangang maging matalas din ang dila mo. May paraan para ipa­rating ang mensaheng kinakailangan. Diplomasya sa lahat ng pagkakataon. Lucky number for today: 45

CAPRICORN (December 22-January 19) – Nakapokus ka ngayon sa iyong emosyon at kasama na rito ang isyung may kinala­man sa iyong lovelife. Sa pagkakataong ito, hindi masamang maki­pagsapalaran. Lucky number for today: 54

AQUARIUS (Janua­ry 20-February 18) – Hindi mo kailangang sumimangot sa buong araw na ito. May alalahaning pinagdaraanan pero hindi naman na­ngangahulugang pasa­n mo na ang mundo. Maging positibo. Lucky number for today: 2

PISCES (Februa­ry 19-March 20) – Maraming aberya at hindi mo maunawaan ang pinagmumulan nito. May maitutulong ang mga taong iyong pinagtitiwalaan. Hindi mo kailangang solohin ang pressure. Lucky number for today: 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy