Una sa Balita
Browsing Category

Horoscope

Horoscope 01/31/2019

AQUARIUS (Janua­ry 20-February 18) – Kaya mong pasayahin ang sarili mo pero tila mas gusto mong malungkot. Alisin …

Horoscope 01/30/2019

AQUARIUS (January 20-February 18) – Ang mga tunay na kaibigan ay natutuwa sa iyong tagumpay at ang mga lihim na…

Horoscope 01/29/2019

AQUARIUS (January 20-February 18) – Pag-aralan ang mga nagawa mo at ang tinatakbo ng mga pangyayari. Kaila­ngang…

HOROSCOPE 1/28/19

ARIES (March 21-April 19) – Ipakita sa iba ang kakayahan mo upang makita kung ano ang maidudulot nito para sa iyo.…

Horoscope 01/27/2019

ARIES (March 21-April 19) – Kung kumbinsido kang hindi na talaga uubra ang isang naumpisahan mo, hindi masamang…

Horoscope 01/26/2019

AQUARIUS (January 20-February 18) – Tiyak mo ang iyong intensyon nang nag-uumpisa ka. Ngayong may ilang tila …

Horoscope 01/25/2019

AQUARIUS (January 20-February 18) – Mas alerto ka ngayon at puno ng enerhiya kumpara sa mga nagdaang araw. Mas …

Horoscope 01/25/2019

ARIES (March 21-April 19) – Kaila­ngan mong maging mas positibo sa araw na ito. Kung sa nagdaang araw ay kuntento…

Horoscope 01/24/2019

AQUARIUS (Janua­ry 20-February 18) – Marami kang ideya pero isa sa mga ito ang puwedeng maging daan para malihis ka…

Horoscope 01/23/2019

AQUARIUS (January 20-February 18) – Bigyan ng pahinga ang sarili mula sa mga seryosong gawain. Ikonsidera ang isang…

Horoscope 01/22/2019

AQUARIUS (January 20-February 18) – Iwasang ma-involve sa mga masalimuot na argumento. Kontrolin ang bugso ng…

Horoscope 01/21/2018

ARIES (March 21-April 19) – Wala ka sa mood mag-share ngayon. Mas possessive ka rin pagdating sa iyong…

Horoscope 01/20/2019

CAPRICORN (December 22-January 19) – Marami nang drama ang iyong dinaanan at hindi mo na ito dapat pang dagdagan. …