Una sa Balita

Awit ng pag-ibig para sa Kanyang bayan

By
0 396

Kung tagasunod ka ni Hesus, kinakantahan ka ng Diyos.

Amazing, hindi po ba? Ang kadalasang tingin kasi ng tao sa Diyos ay ganito: Masungit. Laging nakakunot-noo dahil sa mga kasamaang nakikita sa mundo. Nakabantay na parang guwardiya sibil, nakahandang magparusa sa sinumang magkakamali.

Masaya lang kapag Pasko dahil maraming regalo. Para bang nabubura sandali ang mga atraso mo sa Diyos. Tapos niyon, balik sa dati.

Pero basahin mo ito:

“Ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo; isang mandirigma na nagbibigay ng tagumpay; siya’y magagalak sa iyo na may kagalakan; siya’y tatahimik sa kanyang pag-ibig; siya’y magagalak sa iyo na may malakas na awitan.” (Sefanias 3:17)

Kung ikaw ‘yung klase ng taong masayahin at mapagpasa­lamat lagi sa Diyos kahit sa simpleng paraan lamang, e madali mong matatanggap ang sinasabi ng talatang iyan mula sa Bibliya. Pero kung ang tingin mo sa Kanya ay Diyos na parating may dalang kidlat, para sa iyo e sasabihin mong gawa-gawa lang ng tao ang Salita ng Diyos.

Kaibigan, hinihikayat tayo ng Diyos na mas kilalanin Siya. Gusto Niyang hangarin natin ang makasama Siyang lagi. Gusto Niyang dumepende tayo sa Kanya sa bawat oras. Kung ang mismong kaligayahan natin ay gusto Niyang ipagkatiwala natin sa Kanya, paano natin gagawin iyon kung ang tingin natin sa Kanya ay parang tigreng nakakulong sa Manila Zoo? Na okey Siyang lapitan pero huwag masyado dahil baka sakmalin ka?

Walang sinuman sa atin ang puwedeng tahasang magsabing kilalang-kilala niya ang Diyos. Ang sinumang umasta nang gayon, kahit pa memoryado niya ang Bibliya, ay isang sinu­ngaling. Hindi sapat ang kakayahan ng tao upang umunawa sa isang perpektong Diyos. Pero ang puwede nating malaman tungkol sa kanya ay ipinahayag na Niya sa atin sa pamamagitan ng Salita ng Diyos.

Related Posts

Kaya kaibigan, napakalaking bagay talaga ang ibigin tayo ng Panginoon. Sobrang bait Niya sa tao, sa pagbibigay Niya sa atin araw-araw ng pagkakataong talikdan ang kasalanan at magbalik-loob sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus.

Ang kagalakan ng Diyos ay nasa mga nagbabalik-loob sa Kanya; sa mga naghahangad na mapabilang sa Kanyang mala­king sambahayan sa buong sansinukob. ‘Yung ideya na lamang na ang malaking sambahayang iyon ay walang katapusan, na pangwalang-hanggan ang ugnayan niya sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, ay sapat na upang magbigay rin sa Kristiyanong mananampalataya ng kapanatagan sa mundong ito.

Kahapon lang ay ibinalitang may bagong terrorist attack na naman sa France. Mahigit 77 katao ang namatay at mga 100 ang nasugatan nang araruhin ng isang trak ang mga tao sa lansa­ngan ng Nice. Ang isang fisherboat naman mula sa Tsina ay nagtapon ng toxic chemicals sa karagatan sa palibot ng islang kanilang ginawa sa West Philippine Sea, para ma-discourage ang mga Pinoy na mangingisda sa pagpunta roon.

Iisipin mo: Anong klaseng mga tao ang nag-e-enjoy sa pamiminsala ng kapwa-tao at ng kalikasan? Hindi ba’t ang dalawang iyan ay parehong likha ng Diyos?

Walang humpay na pag­lapastangan sa dakilang Manlilikha ang ginagawa ng lahi ni Adan mula pa noong una. Magkagayon pa man, may nakukuhang kagalakan pa rin ang Diyos sa daigdig; at ito’y sa pagkakaroon ng mga anak, na naging tunay na Kanya bunga ng pananalig nila sa Panginoong Hesus.

Kaibigan, may love song ka na rin ba para sa Panginoon? Kasi Siya, may nakahandang awit para sa iyo. Sana’y makapagbigay ka ng oras para lang mapakinggan Siya sa iyong puso.
Iniibig ka ng Panginoong Hesus. Shalom and God bless!

***

(zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy