Una sa Balita

Araw ng mga doktor, nurse, siruhano at parmasiyotiko!

By ,
0 582

Ngayong araw ang Pista ng kambal na sina San Cosme at San Damian. Ayon sa kasaysayan, ang magkapatid na Arabo ay parehong doktor, namuhay at nagpraktis ng kanilang propesyon noong mga unang tatlong daang taon ng Simbahan sa Turkey. Ang pagsasagawa nila ng mahusay at libreng panggagamot sa kanilang mga kli­yente ang nagdala sa kanila sa katanyagan at tawaging ‘holy money­less ones.’ 

Walang naitalang impormasyon tungkol sa kambal kundi ang kanilang martiryo noong taong 303 sa ilalim ng pamumuno ni Emperador Diocletian. Ayon sa tradisyon, dahil sa kanilang pagkakawanggawa sa mga may sakit at mahihirap lubos silang minahal at iginalang ng mga tao. Ito ang malaking dahilan kung paano na­ging kasangkapan sila sa pagkaakit ng marami sa pananampalatayang Kristiyano. 

Batid ng mga pas­yente ng kambal na doktor na ang pinagmumulan ng inspirasyon ng magkapatid ay ang pagiging saksi nila kay HesuKristo. Tunay na nagdulot ng pag-asa sa kaligtasan ang panggagamot ng dalawa. Ayon sa mga nakasalamuha ng mapagkawanggawang tandem, hindi lamang lunas sa katawan kundi espirituwal na tulong ang kanilang napagtagumpayang dalhin sa mga lumalapit sa kanila. 

Nang dumating ang pag-uusig sa mga unang Kristiyano sa utos ng Emperador, magkasamang pinatay sina Cosme at Damian. Kasama din na na­ging martir ang tatlo pa nilang kasama­han. Mabilis na kumalat sa buong Simbahan ang debosyon sa magkapatid dahil sa kanilang malasakit sa mga dukha na pinaniniwalaang ipinagpapa­tuloy nila mula sa la­ngit hanggang ngayon. 

Sa kasalukuyan, itinuturing ang dalawa bilang patron ng mga doktor, surgeon at pharmacists. Dahil sa kadakilaang ipinamalas, isinama ng Iglesia ang kanilang mga pangalan sa mga pintakasing binabanggit sa ‘Roman Canon’ o Unang Panalanging Eukaristiko ng Santa Misa. Ang ipinagdiriwang na kapistahan ay paggunita sa araw ng dedikasyon ng Basilika ng mga nasabing santo Roman Forum sa pumumuno ni Papa Felix IV (526-530 AD).

Ngayong araw ng Pista ng pinagpalang kambal, pinasasala­matan ng Simbahan ang  Diyos sa Kanyang pagiging mapagmalasakit at maalagaing Ama. Tumatayo at nanatiling simbolo daw ng awa at kalinga ng Maykapal ang mahabaging magkapatid na Cosme at Damian. Saad ni St. Gregory of Tours, ‘These two physicians cured as many people by their prayers as they did by their medical know­ledge, and now in heaven they still cure the sick miraculously!’ 

Sa pinagpalang araw na ito ng mga maggagamot, siruhano at parmasiyotiko, alalahanin natin at huwag kalimutang ipagdasal ang mga kakilala at kaibigang mga doktor, nurse at lahat ng mga nasa medical profession upang tulad nina San Cosme at San Damian maging kasangkapan din sila at mga ‘buhay na saksi’ ng kabutihan ng Diyos sa mga may karamdaman. 
San Cosme at San Damian, Ipanalangin Ninyo kami!

Abante – Wendys Inhouse Ad

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More