Una sa Balita

Ang unang nasawi

0 332

Ako ay isang Christian Brothe­r. Nakaabito kami pero ‘di kami mga pari. ‘Di kami puwedeng mag-asawa pero ‘di rin kami puwedeng magbigay ng sakramento. Ang misyon namin ay tulad ng misyon ng a­ming tagapagtatag na si San Juan Bautista de la Salle, ang magturo sa mga kabataan.

Ipinatawag kami mula sa malayong lugar. Humiling ang Arsobispo ng Maynila na si Jeremia­h Harty na tumungo kami sa kapuluang ito dahil natatakot siya na baka maging protestante na ang mga Pilipino kung walang mga katolikong paaralan. Ang aming kapatiran, na kilala bilang Fratres Scholarum Christianarum (FSC—Brothers of the Christian Schools), ay unang nagtatag ng paaralan para sa mga lalaki rito noong 1911 sa Calle Herran at Nozaleda sa Maynila. Ilang taon ang lilipas, ako mismo ay dumating noong 1919.

Ang tunay kong pa­ngalan ay John Corcoran, isang Irlandes.

Kung hindi ako nagtuturo, ako ang nanga­ngasiwa ng mga tulugan at kainan.

Nakilala ako bilang pinakamadasalin sa lahat ng aking mga kasamahan.

Tumanda na ako sa Pilipinas, at inabot ang digmaan. Bagama’t nagpatuloy ang La Salle sa panahong ito, sila ay nasa St. Scholastica. Hinati ang gusali namin sa Taft Avenue bilang garrison ng mga Hapones at bilang a­ming ta­hanan.

Nang parating na ang mga Amerikano, pinapaalis na kami ng Arsobispo Michael O’Dougherty, delikado na raw sa Maynila at parating na ang mga Amerikano. Ngunit ayaw naming iwan ang aming mga kapitbahay na sumilong na sa amin at nais rin naming maipagpatuloy agad ang mga klase pagkatapos ng digmaan.

6 Pebrero 1945, 75 taon na ang nakalilipas, dumating ang mga Hapones at kinuha ang aming direktor na si Brother Egbert Xavier at si Judge Carlos, hindi na sila nakabalik. Nalaman ng mga Hapones na si Brother Xavier ay nakikipag-ugnayan sa mga tauhan ng gerilyang si Kumander Yay Panlilio.

Isa na lamang ang natitirang ostiya, sa akin ito binigay ni Padre Francis Crossgrave

Makalipas ang isang araw, 12 Pebrero, dumating ang mga Hapones at kumain pa ang isa kasama namin. Ano pa ba’t nasa ilalim naman kami ng iisang langit.

Ilang sandali matapos silang umalis, habang ako ay nasa harapan ng wine cellar, nakaupo sa mga kahon at nakikipag-usap kay Padre Crossgrave nang bigla na lamang akong makarinig ng mga galit na galit na sigaw.

Lumuhod ako at sinabi kay Padre Crossgrave, “They are going to kill us, give me absolution.” Hindi pa tapos na manalangin ang pari, sinaksak na ako sa puso ng bayoneta ng mga Hapones.

Ako si Brother Flavius Leo, FSC, ang unang nasawi noong araw na iyon sa La Salle.

(Si Xiao Chua ay gumaganap na Brother Leo sa mga pagkukuwento ng masaker sa La Salle na kumitil ng buhay ng 16 mga brothe­r at 25 mga sibilyan. Magaganap muli ito sa Miyerkoles)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More