Una sa Balita

Ang sukat ng totoong pagbibigay sa Diyos

By
0 400

“Umupo siya sa tapat ng kabang-yaman at minasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi sa kabang-yaman. Maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga.

Dumating ang isang babaing balo at siya’y naghulog ng dalawang kusing na ang halaga’y halos isang pera. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, “Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghuhulog sa kabang-yaman. Sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan.” (Marcos 12:41-44)

Hindi pakitang-tao. ‘Yun ang tunay na pagbibigay—lalo na pagdating sa gawain o ministeryo ng Diyos.

Ang mga mayayamang mamamayan ng Jerusalem ay tuwang-tuwa noong araw na iyon sa pagpapakita sa madla ng halaga ng kanilang mga inihuhulog sa “offering box” ng templo.

Mga diyamante. Gintong alahas. Mamahaling bato. Limpak-limpak na salapi. At kung anu-ano pa. Pagkatapos maghulog ay mangatutuwa pa ang mga negosyanteng ito sa masigabong palakpak ng mga nanonood habang isinasagawa nila ang kanilang “pag-aalay”.

Ang siste: Magsisiuwian ang mga iyon nang wala namang nabago sa kanilang estado sa buhay, lalong-lalo na sa kanilang mga puso. E papa’no kasi: Barya lang sa kanila ang kanilang mga ibinigay. Maraming sobrang kayamanan ang kanilang babalikan sa kani-kanilang mga bahay. Ang naidagdag lang sa kanilang mga pagkatao ay ang pagtaas lalo ng kanilang pride.

Kaya talagang makikita mo ang di-pagtanggap ng Panginoong Jesus sa kanilang mga asta! Kitang-kita naman kasi ang motibasyon para sa ginagawa nila, at iyon ay para makapagmalaki, at hindi para magpakumbaba sa harap ng Diyos.

Palakpakan ang mga tao. Pero si Jesus: Sa palagay mo, sino ‘yung pinalakpakan?
Ang sabi sa Marcos 12:41-44, du’n sa matandang babaeng balo bumilib ang Panginoong Jesus. Kailangang maintindihan po natin kasi na nu’ng panahong iyon, walang SSS, walang retirement pension, walang Senior Citizen’s card. Kapag tumanda ang isang babae at namatayan siya ng asawa, wala nang susuporta sa kanya.

Walang mag-aalaga, walang magpapakain, hindi seserbisyuhan ng gobiyerno. Ang tanging lusot na magagawa niya papalabas sa tiyak na kahirapan ay ang magkaroon siya ng mga anak na magmamalasakit at titingin sa kanya hanggang sa siya’y mamatay. (E alam naman po nating lahat na hindi lahat ng anak ay may ganoong konsiyensiya pagdating sa kanilang mga magulang na tumatanda na.)

Kaya ibang klase talaga ang matandang balo. Nang ihulog niya ang lahat niyang kabuhayan doon sa offering box sa templo, isa lang ang ipinapakita niya sa madla. Ibinubuhos niya ang buong pagtitiwala niya sa Diyos, ibinubuhos niya ang buong buhay niya sa Diyos.

Related Posts

Hindi niya inintindi kung papalakpakan siya ng mga tao o hindi. Wala siyang pakialam. Basta ang mahalaga sa kanya, naibuhos niya ang karampatang pagsamba sa kanyang Banal na Diyos. Pakiramdam ng matanda, kulang pa ang lahat ng iyon. Pati sariling buhay niya, kung iaalay niya sa Maykapal, ay kulang pa para mapagbayaran ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa kanya.

Gayong pananampalataya ang hinahanap ni Cristo Jesus sa panahong ito. Hindi ang pananampalatayang mapagpaimbabaw (in short, pa-impress lang) ang titingnan Niya sa Kanyang muling pagbabalik sa lupa. (Sa takbo ng mga nangyayari sa ating paligid ay makikita nating paparating na talaga iyon.)

Kaibigan, iniibig mo ba ang Panginoong Diyos? Kung oo, lalo mo pang paigtingin ang alab ng paglilingkod mo sa Kanya. Kung hindi pa, dalangin ko na ang mga isinusulat ko rito sa Ulan ng Pagpapala ay mag-udyok sa iyong simulant ang paglalakbay tungo sa Kanya.

Hanapin mo Siya sa mga pahina ng Bibliya. Humiling ka sa Banal na Espiritu ng gabay sa pag-aaral ng Salita ng Diyos, gamit ang mga Bible study materials na mabibili sa Philippine Christian Bookstore o kaya Back to the Bible Bookstore diyan sa may West Avenue.

Hanapin mo ang mga akda roon na sasagot sa tanong na “Sino si Jesus?” at doon ka maaaring magsimula.

May isang maliit na devotional booklet si Joey Umali na pinamagatang “Unli Rice”. Mabibili rin ito sa National Book Store. Makakatulong nang malaki na mapakain ang espiritu mo ng mga butil ng katotohanang mula sa Banal na Bibliya.

Ang Salita ng Diyos ay katotohanan. Doon mo siya makikilala. Kung marami kang katanungan, dumalo ka sa mga Kristiyanong pag-aaral ng Bibliya.

Dalangin kong dumating ang araw na katulad ng matandang balo, makakayanan nating sambahin ang Diyos nang tunay, dalisay, at buong puso’t kaluluwa.

Shalom and God bless! (zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy