Una sa Balita

Ang maging guro sa panahon ngayon

By ,
0 558

Maraming dahilan kung bakit kailangan kong talakayin ang salitang ‘guro’. Una, ngayong araw na ito, Linggo, Setyembre 30, kumukuha ng eksaminasyon para maging propesyonal ang daang libong indibidwal na nakatapos ng kursong edukasyon. Kumukuha sila ngayon ng Licesure Examination for Teachers (LET) na ibinibigay ng Professional Regu­lation Commission (PRC).

Sinasagutan ngayon ng mga umaasam na maging propesyonal na guro ang daan-daang tanong. At matapos ang mahigit isang buwan ng paghihintay, malalaman nila kung mabibigyan sila ng lisensya para matawag—at higit sa lahat umakto—na propesyonal na guro.

Hindi madaling ma­ging guro. May prinsip­yo sa Latin na kung tawagin ay ‘in loco parentis’ ang mga guro. Sa Ingles, isinasalin ang ‘in loco parentis’ bilang ‘in place of a parent’. Kapalit ng magulang. Kaya naman ang turing sa mga guro ay mga pa­ngalawang magulang.

Napakaraming trabahong kaakibat ng ma­ging guro. Sana nga, ang tanging trabaho lang ay humarap at magturo sa mga mag-aaral. Pero hindi. Wala pa ito sa kalahati ng gawain ng guro ngayong panahong ito.

Dahil kailangang magtsek ng pagsusulit, kailangang mag-record, kailangang kalingain ang mga mag-aaral na nanganganib bumagsak, kailangang mag-coach, kailangang maglinis o magkumpuni ng kani-kanilang silid-aralan minsan isang taon.

Kailangan nilang asikasuhin agad, dahil mahigpit ang mga deadline, ang napakaraming forms na requirement ng kanilang ahensya. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mga guro ay anak, ina, ama, asawa, kapatid, kaibigan, kasinta­han na may kani-kaniya ring tungkulin.

Ang ikalawang dahilan kung bakit kaila­ngan kong talakayin ang salitang ‘guro’ nga­yon sa espasyong ito ay dahil sa pagpapahalaga sa kanila pagsapit ng Oktubre 5. Mas kilala bilang World Teachers’ Day o Pandaigdigang Araw ng mga Guro ang petsang ito.

Nagsimula ang Pandaigdigang Araw ng mga Guro noong 1994 alinsunod sa pagpirma sa 1966 UNESCO/ILO Recommendation concerning the Status of Teachers na nagtatag­lay ng standard sa pagpapahalaga sa mga guro sa daigdig.

Katatampukan ang araw na ito ng mga palatuntunan na kumikilala sa mga guro na sa panahon ngayon, bukod sa hindi naman kalakihang sweldo, ay nahaharap sa mas malaking paghamon.

Dapat nang ikonsidera na ang digmaan ng guro laban sa kamangmangan ay hindi na lamang sa loob ng apat na sulok ng silid-aralan nangyayari. Ang hirap sa pagiging guro, gaya ng alagad ng batas at manggagamot, ay ang maging guro kahit tapos na ang klase.

Guro pa rin ang guro kahit na nasa labas ng bakuran ng paaralan. Oo, guro pa rin ang guro kahit na sa komplikadong mundo ng social media. Ibig sabihin, dapat maging modelo pa rin ng kabutihan at pagpapakatao ang guro.

Mabigat ang tungkulin ng guro sa tunay na kahulugan ng salitang nagmula sa Hindi at Punjabi na ‘guru’ na ang literal na ibig sabihin ay mabigat at malapit na sa libingan. Itinuturing na ang guru ay iyong nakatatanda na may taglay na talino.

Ginagamit din ang salitang ‘guru’ sa Bahasa Melayu at Bahasa Indonesia.
***
Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayong magpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundan ninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More