Una sa Balita

Ang kuwento ng hudas sa Mahal na Araw

0 591

Sen. Ralph Recto

Mahal na Araw o Semana Santa natin inaalala at isina­sabuhay ang paghihirap, kamatayan at resureksyon ni Hesus.

Nagsimula ito ng Palaspas o Palm Sunday noong dumating si Hesus sa Jerusalem sakay ng donkey o buriko (simbolo ng pagpapakumbaba), at sya’y masayang sinalubong ng mga tao, wagayway ang mga palaspas.

Holy Monday ay bumalik sila Hesus sa Jerusalem at nu’ng makita na puno ng kurakot na mangangalakal ang Templo ng Diyos ay nagalit at pinaalis sila.

Muling bumalik si Hesus sa Jerusalem ng Holy Tuesday at nakaligtas sa planong pag-aresto sa kanya ng mga kurakot na taong pinaalis niya sa templo. Kasama ang mga Apostoles, nagtungo sila sa Mount of Olives at doon sinabi sa kanila ang mangyayari sa hinaharap, tulad ng napipintong pagkasira ng Jerusalem, ang kanyang ikalawang pagbabalik at ang huling paghuhukom.

Walang masyadong tala sa naganap noong Holy Wednesday. May nagsasabing ginugol nila Hesus ang araw na ito sa Bethany, kung saan sila namamahinga sa gabi pagkagaling sa Jerusalem.

Naganap naman sa Maundy Thursday ang Last Supper o Huling Hapunan ni Hesus at mga Apostoles. Dito hinugasan at hinalikan ni Hesus ang paa ng kanyang Apostoles bago ang Huling Hapunan. Simbolo ng pagpapakumbaba at pagmamahal. Binubuhay nating mga Katoliko ang eksena ng paghuhugas ng mga paa at Huling Hapunan sa misa tuwing Maundy Thursday.

Pagkatapos ng Huling Hapunan ay nagtungo si Hesus sa Hardin ng Gethsemane upang magdasal. Doon siya inaresto ng mga sundalo makaraan siyang halikan at ipagkanulo ni Judas (Hudas) Iscariot, isa sa 12 Apostoles, kapalit ang 30 pirasong pilak o silver. Doon nagsimula ang tawag na ‘Hudas’ sa sinumang nanloko o nagbenta sa ibang tao.

Sa Good Friday natin ina­alala ang mga sakripis­yo at paghihirap ni Hesus. Sa araw na ito siya pinaratangan ng maling akusasyon, pinahirapan at hinusgahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Noong panahong iyon ay maihahambing na capital pu­nishment at kahiya-hiyang parusa ang pagpako sa krus. Iginitna ang krus ni Hesus sa dalawang magnanakaw na nakapako rin sa krus. Ang isa’y humingi ng kapatawaran at nakiusap na isama siya ni Hesus sa langit.

Good Friday rin sinasabing nagbigti si Hudas matapos makonsensya sa ginawang pagkanulo kay Hesus.

Black Saturday. Inilagay sa libingan ang katawan ni Hesus at magdamag na binantayan ng mga sundalo. Sa araw na ito ginugunita ng mga Katoliko ang Easter vigil at ang pagbabasbas ng tubig na gagamiting holy water para sa buong taon.

Easter Sunday ang pagtatapos ng Holy Week. Ito ang Resurrection ni Hesus. Noong bisitahin nila ang libingan kinabukasan, wala na ang katawan doon ni Hesus. Easter ang pinakaimportanteng araw sa kalendaryo ng mga Katoliko sapagkat dito ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay o Resurrection ni Hesus.

Maraming pangyayari noong panahon ni Hesus na sa kasalukuyan ay nangyayari pa rin. Ang hirap at sakripisyo na pagdadaanan ng isang tunay at nagmamalasakit na lider. Ang pagkakaroon ng Hudas na magpapahamak sa marami kapalit ng kapangyarihan o yaman. Ang pagkakaroon ng mga kurakot sa ating paligid.

Maraming mga aral na ipinamalas ni Hesus noong unang panahon ang sa ngayon ay dapat pa ring tularan. Pagpapakumbaba ng lider sa nasasakupan niya.

Pagsasakripisyo para sa ikabubuti ng marami. Pagpapatawad sa nagkasala. Pagiging mabuting ehemplo na karapat-dapat tularan ng marami.

Noon at ngayon may Hudas sa paligid. Noon at ngayon ang hanap ay lider na mapagkumbaba at magsisilbi sa mga tao, at hindi manghuhudas sa mga Pilipino.

Nawa’y maisapuso natin ang mga aral ng Mahal na Araw. Maging makabuluhan sana para sa ating lahat ang pinagdaanang hirap ni Hesus para mailigtas ang sanlibutan. A blessed Holy Week to all of us.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy