Una sa Balita

Ang historyador ng Sandatahang Lakas

0 356

XIAO TIME
Xiao Chua

Malaki ang na­ging sakripisyo ng ating mga sundalo sa pag-iingat sa seguridad ng ating bansa at sa pagpapatatag ng bansa. Kaya kinakailangan na may historyador na magsulat ng kuwento ng ating mga tropa upang hindi makalimutan ang kabayanihan nila. Sa mga historyador ng kasaysayang militar, si Dr. Cesar P. Pobre ang maituturing na may pinakamayamang ambag sa pagkukuwento ng kasaysayan ng Sandata­hang Lakas ng Pilipinas.

Ang ama ni Dr. Pobre ay lumaban noong panahon ng Himagsikang Pilipino at Digmaang Pili­pino-Amerikano. Siya mismo ay naglingkod bilang koronel ng ating Sandatahang Lakas at kahit retirado na ay patuloy na naglilingkod bilang konsultant at ‘senior research fellow’ ng Office of Strategic Studies and Strategy Management ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas (AFP) at ng Veterans Memorial and Historical Division ng Philippine Veterans Affairs Office (PVAO).

Bilang guro, si Dr. Pobre ay naging impluwensyal sa iba’t ibang henerasyon ng mga na­ging kawal at pinunong militar sa bansa. Na­ging Dekano siya ng AFP Corps of Professors and Head of the Academic Group of the Philippine Military Academy (PMA) at guro at Vice President for Research and Studies ng National Defense College of the Philippines (NDCP).

Bilang isang histor­yador, si Dr. Pobre ay matagal na naglingkod sa Kapisanang Pangkasaysayan ng Pilipinas (Philippine Historical Association—PHA) bilang bahagi ng lupon ng mga gobernador at dalawang beses na nahalal na pangulo nito. Siya ang namatnugot ng isa sa mga pinakamahala­gang ambag ng kapisa­nan sa historiyograpiyang Pilipino, ang ‘Philippine Legislature: 100 Years’.

Ang kanyang mga akda, liban sa pagpapakita ng mataas na uri ng iskolarsyip (ibig sabihin batay sa mga dokumento) ay sinamahan ng detalyado at komprehensibong pag­lalahad na nagagawa lamang ng isang taong may teknikal na kaalaman sa pakikidigma. Dahil dito, nailathala niya para sa susunod na henerasyon ang pinakamahahalagang bahagi ng kasaysayan ng ating hukbong sandatahan.

Ang isang mahalagang aspekto ng digmaan sa Mindanao ay idinokumento niya sa dalawang tomong ‘In Assertion of Sovereignty’ (Volume 1: The 2000 Campaign Against the MILF, Volume 2: The Peace Process Volume 2). Gayundin, ang mga hindi gaanong natatalakay na tagumpay at galing ng mga Pilipino sa pakikidigma (sa kabila ng akala nating lagi tayong sawi) sa mga aklat na ‘The Freedom Fighters of Northern Luzon: An Untold Story’, ‘Victory in Northern Luzon’ at ‘Filipinos in the Korean War’. At siya ang sumulat ng itinuturing na pinakakomprehensibong akda ukol sa buong kasaysayan ng ating mga sandatahang lakas, ang History of the Armed Forces of the Filipino People (Volume 1 at 2).

Kaya naman sa taunang pambansang kumperensya ng PHA sa darating na Setyembre 19, 2019 sa UP NISMED ay pararangalan si Dr. Pobre sa isang resolus­yon ng lupong tagapa­ngasiwa na kumikilala sa kanya bilang pangunahing historyador ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Magkita-kita po tayo doon.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy