Una sa Balita

Alagaan ang mga senior citizen

0 565

Sa maraming pagkakataon na naatasan ang inyong lingkod ni Pangulong Rodrigo Duterte na mamahala sa pagresponde ng pamahalaang nasyunal sa mga kalamidad at krisis sa iba’t ibang bahagi ng bansa, namalas ko ang hirap at pighati ng ating mga kababayan.

Nariyang nawalan sila ng tirahan o pag-aari dahil sa bagyo at baha, o kinailangang lumikas para sa kanilang kaligtasan o dili kaya naman ay pinanawan ng mahal sa buhay na hindi pinalad makaligtas. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga bata at matatandang biktima ng kalamidad ang lubhang nahihirapan at madalas na kinakaila­ngan ng higit na atensiyon sa loob ng mga evacuation center.

Subalit hindi lamang sa mga pagkakataon ng kalamidad hirap ang ilan sa ating mga kababayang senior citizen. Maging sa pagkakaroon ng hanapbuhay na kanilang kailangan upang tustusan ang kanilang mga panga-araw-araw na panga­ngailangan, tila salat sila sa suwerte. Para sa mga nagretiro na sa trabaho at pensiyonado ng GSIS o SSS, hindi marahil gano’n kabigat na isipin ang panustos sa panga­ngailangan sa pagkain, pambayad sa kuryente at tubig, pambili ng maintainance na gamot, o pambaon ng anak o apo na nag-aaral pa.

Bagama’t may buwanang pensiyon na natatanggap, kung magkaminsa’y hindi pa rin ito sapat sa kanilang mga pa­ngangailangan. Kung yaong may mga inimpok at may pensiyon ay kinakapos, paano pa kaya ang mga senior citizen na­ting kailangan pang kumayod subalit hindi na matanggap sa trabaho dahil sa kanilang edad?

Hindi rin naman matatawaran ang pagkalingang ibinibigay ng ating pamahalaan para sa mga matatandang mamamayan nito.

Maraming benepisyong medikal ang ipinagkakaloob sa ating mga senior citizen lalong-lalo na yaong mga may karamdaman at sadyang walang kakayanang makapag-hanapbuhay sa sariling pamamaraan.

Subalit nais kong bigyang-diin na para sa mga Pilipinong 60-anyos o higit pa na may malakas at malusog pang panga­ngatawan at maaari pang makapag-ambag ng talino at kakayahan sa mga iba’t ibang tanggapan, dapat na mabigyan din sila ng kapantay na pagkakataon na maempleyo at kumita ng salapi para sa kanilang mga pangangailangan.

Kung tutuusin, ang karanasan at kasana­yan ng isang mas nakatatandang manggagawa ang kinakaila­ngan upang maituro sa mga mas batang empleyado ang akmang kaalaman at kasanayan sa trabaho.

Bukod pa sa kaalaman at kakayahan na maaring maibahagi ng isang mas matandang manggagawa sa mas nakababatang trabahador, ang disiplina sa trabaho at dedikasyon sa hanapbuhay ay mahahalagang aral ding maaaring matutunan ng mga mas bagong empleyado mula sa kanilang mga senior na makatutulong ng ma­laki sa ikakatagumpay ng kompanya o tanggapan.

Sa kultura nating mga Pilipino, mataas ang ibinibigay nating pagpapahalaga sa ating mga nakatatandang kasapi.

Maging bahagi sana ng pagpapahalang ito ang pagkilala sa kanilang maaari pang maiambag sa kabila ng kanilang katandaan. Ayon nga sa Banal na Kasulatan sa Job 12:12: “Nasa mga matanda ang karunungan, at sa kagulangan ang u­nawa.”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy