Una sa Balita

Alaga ka ng PhilHealth: Sa aming mga Partner Employers: Para sa mas mabilis na transaksyon…Mag EPRS na!

By
0 200

Dati-rati, ang pagsusumite ng report para sa updated na kontribusyon ng mga empleyado sa PhilHealth ay ginagawa ng mga employer ng mano-mano.

May nagsusumite sa pamamagitan ng CD o ‘di kaya ay USB kung saan nakapaloob ang updated na listahan ng kanilang mga kawani.

Gumagamit din ng RF-I (Remittance Report) para sa hard copy ng talaan ng mga empleyado kabilang na ang kanilang kontribusyon gayun din ang parte ng employer.

Marahil dahil sa haba ng proseso sa pag aasikaso ng mga dokumento, karamihan sa mga employer ay hindi nakakapagremit ng prima ng kanilang mga empleyado sa itinakdang araw ng pagbabayad. Gayundin, ang pagsusumite ng report ay hindi na rin nangyayari.

Dahil dito, ang mga kawawang empleyado ang namomroblema at nagsasakripisyo lalo na sa panahon ng pagkakasakit. 

Mahal naming mga employer, dama namin ang inyong hirap at pagod sa makalumang sistema, mula sa proseso ng pag-update, pagremit at pagreport ng kontribusyon ng inyong mga kawani.

Kaya naman ang pamunuan ng PhilHealth ay nagdisenyo ng sistema gamit lamang ang inyong kompyuter at internet access. Ang tawag sa sistemang ito ay ang Electronic Premium Remittance System version 3.1 o EPRS v. 3.1.

Ano ang EPRS 3.1?

Ang EPRS 3.1 ay isang online application na ginawa upang mas mapadali ang pag-a-update ng records ng mga empleyado, pagre-remit ng prima at pagre-report ng kontribusyon ng mga empleyado.

Ang unang bersyon ng EPRS ay hanggang pagrereport lamang ng kontribusyon. Ang sumunod na bersyon nito ay may karagdagang feature na, kung saan maaari nang magbayad ng premium ang employer sa pamamagitan ng online facility ng mga katuwang na banko. Ang mga ito ay ang Digibanker ng Security Bank, OneHUB ng Union Bank, Land Bank of the Philippines at Bancnet.

Ano ang bentahe ng EPRS 3.1 sa dating bersyon?

Una, sa EPRS, hindi na kailangan ng employer na magsumite ng hard copies ng kanyang remittance report.

Ang pagrereport ng naihulog na prima ay maaari nang gawin sa pamamagitan ng online system na ito.

Pangalawa, mas mabilis na ang pag-update ng records ng mga empleyado.  Kung may nag-resign o natanggal sa kumpanya, mabilis na maa-update ang records dahil maaaring isahan o maramihan ang pag-a-update.

Pangatlo, ang employer na ang mag-gegenerate ng kanyang buwanang billing sa PhilHealth.

Sa pamamagitan ng Statement of Premium Account o S.P.A., agarang makikita ng employer kung magkano ang dapat bayaran para sa buwang iyon.

Maaari ng i-print ang S.P.A. at ito ang magiging batayan ng banko sa pagtanggap ng prima mula sa employer. 

Pang-apat, agaran na ring maipo-post ng employer ang kanyang remittances, dahil sa EPRS 3.1, kayang-kaya na nilang gawin ito nang hindi na kailangan pang lumabas ng kanilang tanggapan.

Ano ang kahalagahan ng Statement of Premium Account o S.P.A.?

Dito nakasaad kung magkano ang dapat bayaran ng employer para sa kanilang prima gayundin ng kanilang mga empleyado. 

Hindi maaaring kulang o sobra sa halagang ito ang babayaran ng employer; kailangang eksakto. Ang S.P.A. number ang siyang magiging re­ference number sa pagbabayad ng prima. Isa rin itong patunay na ang employer ay gumagamit na ng EPRS.

Malalaking kumpanya lang ba ang maaaring gumamit ng EPRS?

Ang lahat ng mga employers mula pampubliko at pribadong tanggapan, pati na rin ang mga Micro Enterprises, kasama ang mga employers na may mga maliliit na negosyo ay kinakailangan ding magrehistro na sa EPRS. Kabilang ang mga employers ng mga kasambahay ay hinihikayat ding mag EPRS na.

Dahil sa marami pang employers ang hindi pa naka-adopt sa EPRS, ang pamunuan ng PhilHealth ay nagpalabas ng PhilHealth Advisory No. 2017-0039 hinggil sa mandatory use of EPRS alinsunod sa PhilHealth Circular Nos. 025, s.2015 at 2016-008.

Pinapaalalahanan ang lahat ng employer na gamitin lamang ang S.P.A. na nagenerate mula sa EPRS para sa pagbabayad ng prima, sa pagproseso at pagsusumite ng remittance reports.

***

Para sa karagdagang katanungan hinggil sa paksang ito, maaari po kayong tumawag sa aming Action Center sa (02) 441-7442 (Lunes hanggang Biyernes, 8am-5pm) o mag e-mail saactioncenter@philhealth.gov.ph o kaya naman ay mag-post ng inyong komento sa aming Facebook page sa www.facebook.com/philhealth at sa aming Twitter account sa @teamphilhealth. Lagi po nating tatandaan, sa Alagang PhilHealth, kayo ang No. 1!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy