Una sa Balita

Alaga ka ng PhilHealth: Mga tungkulin at responsibilidad ng pinaglilingkuran (employer)

By
0 334

Habang ako ay naghihintay ng aking oras para sa isang panayam sa istasyon ng radyo, may isang lalaking lumapit sa akin na wari ko ay alalang-alala at may dala-dalang mabigat na suliranin. Magandang umaga po. Kayo po ba si Dr. Ish ng PhilHealth?, ang bungad niya.

Opo. Ang sagot ko naman. Mayroon lang po akong idudulog sa inyo, kung inyo pong mamarapatin? sambit niya.

Oo naman po, wala pong problema. Ano po ba iyon?, ang sabi ko. At nagsimula na siyang magkwento.

Sa kanyang paglalahad aking napag-alaman na ang kanyang bunsong anak ay kasalukuyang nasa ospital dahil sa sakit na dengue.

Bukod sa pag-aalala sa kalagayan ng anak, siya ay namumroblema sa kanilang gastusin sa ospital.

Si Manong Ramon ay isang guwardiya sa isang pribadong ahensiya. At dahil siya ay isang empleyado at buwanang kinakaltasan ng mga mandatory benefits na siyang nakasaad at sakop ng Labor Code, kampante siya na ang kanyang mga benepisyo tulad ng PhilHealth ay nire-remit ng kompanya.

Ngunit ng kanya itong iberipika, hindi kumpleto ang kanyang kontribusyon sa aming ahensiya.

Ang kakulangang ito ng pinaglilingkuran o employer ay kailanman hindi magiging hadlang sa pag-a-avail ng isang miyembro ng kanyang benepisyo lalo na sa PhilHealth.

Ang kaso ni Mang Ramon ay isa lamang sa samu’t saring reklamo na aming natatanggap kaugnay sa kapabayaan at hindi pagsunod ng mga employer sa mga panuntunan na itinakda ng batas.

Ang pagiging employer ay may kaakibat na responsibilidad at tungkulin na dapat isinasaalang-alang at ipinatutupad dahil dito nakasalalay ang benepisyong pangkalusugan ng bawat manggagawang Filipino.

Bilang isang employer, mapa-pribado o pampublikong tanggapan man, may isa o mahigit isang libong empleyado man, responsibilidad ninyong:

1. Ipatala ang inyong tanggapan sa PhilHealth at kumuha ng PhilHealth Employer Number (PEN).

2. Siguruhing updated ang record sa PhilHealth.

3. Pahintulutan ang authorized PhilHealth representative na magsagawa ng aktuwal na pagbisita sa tanggapan at gawin ang kinakailangang pagbeberipika sa lahat ng mga dokumento na may kinalaman sa pagbabayad ng prima at pagsusumite ng report, gayun din ng pagsasagawa ng Information Education Campaign para sa mga empleyado.

4. Siguruhin na ang lahat ng empleyado ay makaa-avail ng kanilang PhilHealth benefits sa pamamagitan ng:

* Pagsisiguro/Paggagarantiya na ang lahat ng empleyado ay nakatala sa PhilHealth, mayroong PhilHealth Identification Number (PIN) at may updated Member Data Record (MDR)

* Pagkaltas ng sapat at tamang buwanang prima mula sa sahod ng empleyado kasama ang bahagi ng inyong hulog bilang employer. Agad na pag-remit ng hulog sa PhilHealth sa alinmang accredited collecting agents nito at pagsusumite ng report sa nasabing mga prima.

* Pagtitiyak na ang lahat ng empleyado ay alam ang kanilang PhilHealth benefits, kung paano, kailan, at kung saan ito maaaring gamitin.

5. Ipaalam sa PhilHealth kung ang empleyado ay umalis na sa tanggapan sa pamamagitan ng pagsusumite ng duly accomplished ER2 sa loob ng 30 araw mula sa pag-alis o applicable Employer’s Remittance Report (RF-1).

6. Asikasuhin at ipatala ang mga kwalipikadong empleyado na magreretiro sa Lifetime Member Program sa loob ng tatlong (3) buwan bago ang petsa ng pagreretiro.

7. Ipatala gamit ang PhilHealth Electronic Premium Remittance System (EPRS) sa pamamagitan ng www.philhealth.gov.ph/onlineservices, para masigurong mapabilis at maging maginhawa ang pagre-report ng kontribusyon sa PhilHealth.

8. Bayaran ang kakulangan (arrears) sa prima.

9. Magtalaga ng isang PhilHealth Employer Engagement Representative (PEER) na magsisilbing opisyal na mamamahala ng transaksyong may kinalaman sa PhilHealth.

Nais lamang po naming paalalahanan ang lahat ng mga employers na gawin ang kanilang tungkulin at responsibilidad para sa kapakanan ng kanilang mga empleyado.

Tandaan po natin na ang pagkakaroon ng matagumpay na pamamahala ito man ay sa isang ahensiya, negosyo o tahanan (para sa mga may kasambahay) ay makikita at masusukat sa pamamagitan ng kapanatagan at kasayahan ng mga empleyado sa ilalim ng inyong pamamalakad.

Tandaan, ang pagbibigay ng tama at sapat na benepisyo sa mga empleyado, ay isang katangian ng isang mapagkakatiwalaan at responsableng employer.

***

Para sa karagdagang katanungan hinggil sa paksang ito, maaari po kayong tumawag sa aming Action Center sa (02) 441-7442 (Lunes hanggang Biyernes, 8am-5pm); mag-email sa actioncenter@philhealth.gov.ph; o kaya naman ay mag-post ng inyong komento sa aming Facebook page sa www.facebook.com/philhealth at sa aming Twitter account sa @teamphilhealth.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy