Una sa Balita

Alaga ka ng PhilHealth: Mga batang Filipino may PhilHealth coverage

By
0 57

Habang nasa ­gitna ng traffic papuntang ­opisina ay napakinggan ko ang awiting “Man in the Mirror” ng King of Pop na si Michael ­Jackson. Maliban sa magandang mensahe ng kantang ito, tumimo sa akin ang ­bahagi ng kanta para sa mga bata: “I see the kids in the street, with not enough to eat. Who am I to be blind? Pretending not to see.”

Ang mga bata… ang pag-asa ng ­bayan. Kaya naman sa PhilHealth, tinitiyak naming ang mga bata ay maaaring ideklarang dependent ng kanilang magulang – sila man ay legal, illegitimate, ­legitimated, ­adopted, step o ­foster child. Ngu­nit para ­maging kwa­lipikadong dependent, ­kinakailangang sila ay may edad na mababa sa 21 taong gulang, walang asawa at trabaho.

Paano naman ang mga batang walang magulang o ang mga nasa bahay ampunan? Magandang balita dahil nagpa­labas ang PhilHealth ng polisiya (PhilHealth Circular 2016-019) kung saan ang batang lansa­ngan, ulila, pinabayaan, inabuso at hindi nag-aaral na wala pang 21 taong gulang ay saklaw na ng Sponsored Program ng PhilHealth. Ang mga 21 taong gulang pataas naman na may kapansa­nan ay sakop din ng polisiyang ito, kung saan ang mga guardian o taga­pangalaga ang mag-aasikaso upang sila ay ­maging Sponsored Member.

Maaari ring nasa isip ninyo kung paano naman kung ang bata ay walang magulang at wala sa ins­titusyon o bahay ampunan. Walang problema dahil ang kanyang lolo o lola, kapatid na 21 taong gulang pataas, o kamag-anak na kumukupkop sa mga bata ang siyang ­tatayong tagapangalaga nila maliban kung mag-takda ang Korte ng ibang tagapangalaga. Sila rin ang magbabayad ng taunang prima ng bata.

Para naman sa mga ins­titusyon o bahay ampunan, ang ­namumuno ang siyang tatayong guardian o tagapangalaga ng mga bata. Sila ay magpapasa ng talaan ng mga pangalan ng mga bata gamit ang prescribed format mula sa PhilHealth kasama ang sipi ng accreditation ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Ang mga batang nasa institusyon o bahay ampunan na may edad na mababa sa 21 taong gulang ay ipatatala bilang pangkat. Ang isang pang­kat ay binubuo ng tatlong bata na ang prima ay P2,400 kada taon na babayaran ng DSWD.

Sakali namang mayroong 21 taong gulang pataas na may kapansa­nan na nasa pangangalaga ng institusyon o bahay ampunan, sila ay maa­aring isama at ipatala bilang kapangkat.

Noong nakaraang taon ay nagkaroon ng kasunduan ang PhilHealth at DSWD. Ang DSWD ay mamimili ng mga kwalipikadong benepisyaryo na nasa ilalim ng pangangalanga ng kanilang residential care facilities. Sa kasaluku­yan ay mayroon nang mga bata na nasa ilalim ng 37 DSWD residential care facilities sa buong bansa ang naka-enroll na sa Sponsored Program.

***

Kung may nais ­kayong itanong ­tungkol sa aming mga programa at serbisyo, mag-email lamang sa actioncenter@philhealth.gov.ph o tumawag sa aming Corporate Action Center sa (02) 441-7442. Bisitahin din ang aming official social media accounts: www.facebook.com/PhilHealth at ang www.twitter.com/teamphilhealth.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy