Una sa Balita

Alaga ka ng PhilHealth: Benepisyo ng PhilHealth para sa mga Migrant Workers (OFWs)

By
0 250

Marami sa ating mga kababayan ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa upang kumita ng mas malaki, masuportahan lamang ang mga pangangailangan ng kanyang naiwang pamilya dito sa Pilipinas.

Kabilang na dito ang mga gastusin tulad ng pagkain sa araw-araw, mga bayarin sa kuryente, tubig at renta sa bahay, pang-matrikula ng mga anak, pati na gamit, uniporme, at mga proyekto sa paaralan, at iba pa.

Ngunit ilan sa ating mga Migrant Workers (OFWs) ay nakakaligtaan o nakakalimutan ang pinakamahalagang bagay sa lahat ang maseguro ang kanilang kalusugan, pati na ng mga umaasa sa kanila habang sila ay nagtatrabaho sa ibang bansa.

Kaya naman hinihikayat ng PhilHealth ang mga overseas Filipinos, lalong-lalo na ang mga hindi pa kasapi ng National Health Insurance Program o NHIP  na magparehistro na at iseguro ang kanilang kalusugan at ng kanilang pamilya.

Sino ang maaaring ideklarang dependent ng OFW-member?

Kabilang sa maaaring ideklarang dependents ng isang OFW-member ng PhilHealth ay ang kanyang legal na asawa na hindi pa miyembro ng PhilHealth, mga anak na may edad na mababa sa 21 taong gulang at walang trabaho’t walang asawa, anak na may kapansanan, anak-anakan o foster child sa ilalim ng Foster Child Care Act of 2012, at magulang na may permanenteng kapansanan na wala pang 60 taong gulang.

Ano ang mga benepisyong maaaring makamit?

Ang OFW member at mga dependents nito ay maaaring magkamit ng benepisyo para sa gastusin sa bawa’t karamdaman o operasyon. May nakatalagang halaga o case rates sa bawa’t karamdamang binabayaran ng PhilHealth. Kabilang na rito ang Pneumonia I & II (P15,000 at P32,000); Stroke o CVA I at II (P28,000 at P38,000); Hypertensive Emergency o sobrang taas ng presyon ng dugo (P9,000); Dengue I at II (P8,000 at P16,000); at Asthma with Acute Exacerbation o Hika (P9,000). Kasama rin sa binabayaran ng PhilHealth ang mga sumusunod: Newborn Care Package (P1,750); Hemodialysis (P2,600 per session); Maternity Care Package o panganganak ng normal sa lying-in clinics (P6,500); Panganganak ng normal sa ospital o Normal Spontaneous Delivery Package (P5,000); Cesarean Section (P19,000); Cataract Extraction Package (P16,000); Dilatation and Curettage o Raspa (P11,000); Appendectomy (P24,000); at marami pang iba.

Bukod sa mga nabanggit na benepisyo, maaari ding magkamit ang mga OFW members at mga dependents nito ng Z Benefits. Ang benepisyong ito ay ibinibigay para sa mga sakit na nangangailangan ng mahaba at mahal na gamutan.

Subali’t upang makamit ang benepisyong ito ang pasyente ay kailangang dumaan sa pre-conditions at selections criteria sa mga contracted government at private hospitals.

Ang ilan sa mga paketeng ito ay ang mga sumusunod: Acute Lymphocytic Leukemia o ALL, standard risk (P380,000 kung ia-avail sa mga contracted DOH-retained hospitals at P500,000 naman sa mga contracted private hospitals); Breast Cancer na nasa Stage 0 hanggang 3A (P100,000); Prostate Cancer, low hanggang intermediate risk (P100,000); Kidney Transplant, low-risk (P600,000); Coronary Artery Bypass Graft Surgery (P550,000); at marami pang iba.

May ilan pang mga benepisyong maaaring mapakinabangan ng mga OFW members at ng kanilang mga dependents na makukuha bilang outpatient. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod: Tuberculosis-Directly Observed Treatment Short-course o TB-DOTS na binibigay ng mga accre­dited TB-DOTS centers (P4, 000); Malaria treatment package (P600); HIV-AIDS treatment package (P30,000); at Animal Bite package (P3,000). Maging ang Vasectomy at Tubal ligation ay binabayaran din ng PhilHealth sa halagang P4,000. Mayroon ding outpatient benefits sa ilalim ng Primary Care Benefit Package (PCB) na maaaring makamit mula sa mga health centers, rural health units at government hospitals. Ito ang masasabing pangunahing serbisyo upang makaiwas sa sakit, at ito ay kinabibilangan ng konsultasyon sa doktor, regular na pagkuha ng presyon ng dugo, breast examination, pagsusuri sa prostate, complete blood count (CBC), fasting blood sugar (FBS), urinalysis, fecalysis, sputum microscopy, lipid profile at chest x-ray.

Nais ko pong ipaalam na ang isang miyembro ay may nakalaang 45 na araw ng pagpapaospital sa loob ng isang taon at hiwalay na 45 na araw naman ang paghahatian ng kanyang qualified dependents.

Ano ang dapat gawin upang makamit ang mga benepisyong ito?

Upang makamit ang mga nasabing benepisyo, kinakailangang ang isang OFW ay aktibong miyembro at may regular na kontribusyon sa programa. Pinapayuhan ko ang lahat ng mga OFW na magba­yad muna ng kontribusyon bago umalis ng bansa.

Maaari kayong magbayad sa alinman sa aming mga Local Health Insurance Offices (LHIOs), POEA One-Stop Shop at alinmang accredited collecting banks at bayad centers nationwide.

Kung sakaling kayo ay nakalabas na ng bansa, maaari rin kayong magbayad sa mga PhilHealth Accredited Collecting Banks/Agents na may tie-up sa ibang bansa katulad ng iRemit Inc, Development Bank of the Philippines, Philippine Veterans Bank, Land Bank of the Philippines, Bank of Commerce, Asia United Bank at Ventaja International Corporation.

Nais ko lamang bigyang diin na batay sa PhilHealth Circular No. 2016-0031, ang mga Land-Based Overseas Filipino members ay kinakailangang magbayad taon-taon ng hindi bababa sa halagang P2,400.00. Ang P2,400 na kontribusyon ay epektibo sa loob ng labindalawang (12) buwan simula sa u­nang araw ng pagbabayad ng prima.

Maaari rin magbayad ng advance ang mga OFW members depende sa kung ilang taon ang nakalagay sa kontrata nito basta’t hindi lalagpas ng limang taon. Ang mga OFWs na walang kontrata ay maaari rin magbayad ng advance payment.

Saan isusumite ang mga claim documents?

Kung sakali namang ma-confine ang OFW sa ibang bansa, isumite lamang sa alinmang tanggapan ng PhilHealth sa Pilipinas ang mga kinakaila­ngang dokumento sa loob ng 180 araw pagka-discharge upang makamit ang benepisyo.

Kabilang dito ang kopya ng Medical Certificate kung saan nakasaad ang pinal na diagnosis, ang petsa ng pagkakaospital, at mga serbisyong isinagawa sa pasyente. Kailangang ang mga detalye ay nakasulat sa Ingles, maayos at kumpletong napunan ang Claim Form 1, at nakalakip ang kopya ng Official Receipt o Statement of Account at updated na member data record (MDR) ng miyembro.

Para sa karagdagang katanungan hinggil sa paksang ito, maaari po kayong tumawag sa amin­g Action Center sa (02) 441-7442 (Lunes hanggang Biyernes, 8am-5pm) o mag e-mail sa actioncenter@philhealth.gov.ph o kaya naman ay mag-post ng inyong komento sa aming Facebook page sa www.facebook.com/philhealth at sa aming Twitter account sa @teamphilhealth. Lagi po nating tatandaan, sa Alagang PhilHealth, kayo ang No. 1! 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy