Una sa Balita

Alaga ka ng PhilHealth: Bakit mahalagang updated ang kontribusyon sa PhilHealth?

By
0 214

Isa sa madalas na sitwasyong idinudulog sa atin tuwing nakakapanayam tayo sa telebisyon o sa radyo ay ang kakulangan ng sapat na hulog ng miyembro ng PhilHealth upang mapakinabangan niya ang kanyang pagiging miyembro ng National Health Insurance Program o NHIP.

Madalas itong nangyayari sa mga nagbabayad ng pansariling hulog bilang miyembro sa ilalim ng Informal Economy. Sinu-sino nga ba sila?

Isa sa anim na kategorya ng miyembro ng PhilHealth ay ang Informal Sector na kinabibilangan ng mga migrant workers, mga may sariling kita, mga kasapi ng Organized Groups at mga Filipinong walang regular na trabaho.

Kabilang naman sa mga maaari nilang ideklarang legal na dependent ay ang kanilang legal na asawa na hindi pa miyembro ng PhilHealth; lahat ng anak na wala pang 21 taong gulang, walang asawa’t walang hanapbuhay; at mga anak na 21 taong gulang pataas nguni’t may kapansanan.

Layunin ng NHIP na tiyaking mayroon silang kaseguruhan sa kalusugan, saan man sila magpunta sa mundo.

Ayon sa aming datos noong Disyembre 2016, ang bilang ng Filipino na nasa ilalaim ng Informal Sector ay 8.1 milyon at ang bilang na ito ay walong porsiyento (8%) lamang ng kabuuang bilang ng Filipino na makagagamit ng PhilHealth sa alinman sa 1,895 accredited na pasilidad-pangkalusugan sa buong bansa.

Kaya puspusan ang kampanya ng PhilHealth na magpamiyembro na ang sinuman na hindi pa napapabilang sa sektor na ito upang maseguro ang kanilang kalusugan at ng kanilang mga pamilya sa halagang P2,400 kada taon.

Inilunsad na rin ang buwanang pagbabayad ng prima, at patuloy ang pag-accredit ng mga collecting agents upang hindi mahirapan ang mga miyembro sa pagbabayad ng prima.

Ang pagtitiyak na updated ang hulog ng prima ay susi sa siguradong pagkakamit ng benepisyo, anumang oras ito kailanganin.

Sa pag-avail ng benepisyo sa ospital na may PhilHealth Portal, ipakita ang inyong PhilHealth ID o anumang ID na magpapatunay sa inyong pagkakakilanlan at siguraduhing dala ang inyong resibo na magpapatunay na bayad ang inyong tatlong buwang prima sa loob ng dalawang quarters bago ang unang araw ng pagpapaospital.

Kung sakali namang walang PhilHealth Portal ang ospital na inyong mapupuntahan, siguraduhin lamang na dala ninyo ang inyong Member Data Record at resibo ng pinagbayarang prima para maka-avail ng benefits.

Ganoon pa man ay marami pa rin tayong dapat pagtuunan ng pansin upang lalong mapabuti ang ating serbisyo sa kapwa-Filipino.

Kabilang dito ang pagpapalawak ng access points para sa transactional services at impormasyon, paglawak pa ng primary, inpatient at catastrophic care benefit packages, mabilis na pagbabayad sa ospital at ang patuloy na pag-aaral kung sapat ba ang nakalaang halaga sa bawa’t sakit o operasyon, at ang pagsupil sa mga ilegal at hindi katanggap-tanggap na gawain ng ilan sa ating mga partner sa programa.

Habang patuloy ang PhilHealth sa pagpapalawig pa ng NHIP, nais nitong ipaalala sa bawa’t miyembro na responsibilidad nilang panatihing updated ang kanilang kontribusyon upang mapakinabangan nila ang kanilang benepisyo.

Panatilihin natin ang magandang estado ng ating kalusugan. Laging tatandaan, alaga kayo ng PhilHealth!

Kung may nais kayong itanong tungkol sa aming mga programa at serbisyo, mag-email lamang sa actioncenter@philhealth.gov.ph o tumawag sa aming Corporate Action Center sa (02) 441-7442. Bisitahin din ang aming official social media accounts: www.facebook.com/PhilHealth at ang www.twitter.com/teamphilhealth.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy