Una sa Balita

Alaga ka ng PhilHealth: Ang Z benefit Packages ng PhilHealth

By
0 400

Habang ako’y naghihintay ng aking flight patungong United Arab Emirates upang maging panauhing tagapagsalit­a sa PhilHealth Service Mission, napagtuunan ko ng pansin ang isang kuwento hinggil sa isang miyembro mula sa Formal Economy na taga-Pampanga na naka-avail ng Z benefit package ng PhilHealth para sa Coronary Artery Bypass Graft (CABG) surgery.

Abot langit ang pasasalamat niya dahil sa naibigay na tulong ng PhilHealth at sa kanyang kuwento, nabanggit niya na “iisa lamang ang puso natin at kinakailangan natin itong pangalagaan.” Parang hugot sa mga telenobelang napapanood natin tuwing primetime ang kanyang nabanggit, subalit sa totoo lang, hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit kaya kinakailangan nating maging handa sa lahat ng pagkakataon.

Paano nga ba siya natulungan ng PhilHealth? Ano nga ba ang PhilHealth Z benefits at bakit labis-labis kung makapagpasalamat ang isang miyembrong nakakuha ng benepisyo mula dito? Nararamdaman, nakikita at naririnig ng PhilHealth ang bawat hinaing ng mga Filipinong nasasadlak sa banig ng karamdaman higit lalo sa mga pasyenteng nangangailangan ng magastos at matagalang gamutan, kung kaya’t isinama sa mga benepisyo ng PhilHealth ang Z be­nefit packages na mas makapagbibigay ng mas ma­laking halaga sa mga kababayan nating may malulubhang karamdaman o catastrophic illnesses. Tata­lakayin ko ngayon ang iba’t ibang Z benefit packa­ges upang mas maragdagan pa ang inyong kaalaman sa mga benepisyong hatid ng PhilHealth.

Ito ay tinawag na Z Benefit package dahil kung ating susukatin at susuriin ang lahat ng uri ng sakit mula A hanggang Z, ang mga sakit na pinagkakagastusan nang malaki ng mga pasyente dahil sa mahabang pagpapaospital at sobrang mahal na gamutan ay masasabing nasa pinakahuling letra o Z illnesses. Ito rin ang mga uri ng mga sakit na kailangang pagtuunan ng pansin. Sa kasalukuyan, may labindala­wang sakit na kabilang sa Z benefits package at ito ay ang mga sumusunod:

Para sa operasyon sa puso

* Standard Risk Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Surgery -ito ang benepisyong nakuha ng ating miyembro, sa halagang P550, 000.00. Para naman sa mga bata ang Tetralogy of Fallot (TOF) ay nagkakahalaga ng P320, 000.00. Naglaan din ang PhilHealth ng P250,000.00 para sa mga batang kinakailangan ng Patch Closure of Ventricular Septal Defect (VSD) .

Para sa sakit na Kanser

Ang sakit na Kanser sa Suso o Breast Cancer ay ang numero unong uri ng kanser na kumikitil sa buhay ng mga kababaihang Filipino kaya ito nabilang sa Expanded Z benefits. Ang PhilHealth ay naglaan ng karampatang halaga na Php100,000.00 para sa early stage 0 – IIIA kasama na dito ang pagpapaopera at chemotherapy.

Ang mga kababaihan naman na may Cervical Cancer ay makatatanggap ng Php120, 000.00 sa Z Benefits na pakete, kabilang na ang chemoradiation na mayroong cobalt at brachytherapy (low dose), samantalang Php 175,000.00 naman sa mga pasyenteng kinakailangan ng chemoradiation na mayroong linear accelerator at brachytherapy (high dose).

Ang Prostate Cancer naman ang karaniwang uri ng kanser sa mga kalalakihan. Ito ay nagkakahalag­a ng Php100,000.00 para sa low to moderate risk. Kasama na dito ang pagpapaopera at chemotherapy.

Ang Acute Lymphocytic / Lymphoblastic Leukemia (ALL) naman na karaniwan sa mga bata ay nagkakahalaga ng Php210,000.00.

Ang Colon at Rectum Cancer ay ikatlo sa sakit na karaniwan sa kalalakihan at ika-apat naman sa kababaihan na may edad 50 pataas. Ang Z package para sa pangkalahatang gamutan para sa Colon Cancer Stage I-II (low risk) ay Php150,000.00, samantalang Php300, 000.00 naman para sa Stage II (high risk) to III.

Ang benepisyo naman para sa Rectum Cancer Stage I (clinical at pathological) ay Php 150,000.00, samantalang ang stage II-III (clinical at pathological) na may pre-operative clinical stage I subalit may post-operative pathologic Stages II-III na ginagamitan ng linear accelerator bilang paraan ng radiotherapy, ay nagkakahalaga ng Php400, 000.00. Saklaw din sa benepisyong ito ang stage II-III (clinical at pathological) na may pre-operative clinical stage I subalit may post-operative pathologic Stages II-III na ginagamitan naman ng cobalt bilang paraan ng radiothe­rapy, ay nagkakahalaga ng Php.320,000.00

Para sa may sakit sa bato

Para sa Kidney Transplantation (KT), sasagutin ng PhilHealth ang P600, 000.00 na halaga ng operasyon maseguro lamang na ang bawat Filipino ay makatatanggap ng maayos na serbisyong pangkalusugan.

Dagdag pa rito, nariyan din ang Peritoneal Dialysis (PD) First, na nagkakahalaga ng Php 270,000.00 kada taon. Hinihikayat ng PhilHealth ang lahat ng accredited providers na ito ang irekomendang dia­lysis para sa mga taong mayroong Chronic Kidney Disease (CKD) stage 5.

Para sa implants sa buto

Ang mga kwalipikadong Filipinong nanganga­ilangan ng prosthesis pababa ng tuhod ay maaaring makakuha ng PhilHealth Z – Mobility, Orthosis, Rehabilitation, Prosthesis Help (MORPH) para sa external lower limb prosthesis. Para sa paketeng ito, ang miyembro ay makaa-avail ng P15,000.00 para sa bawat tuhod o P30,000.00 para sa magkabilang tuhod.

Ang pakete para sa Selected Orthopedic Implants ay kinabibilangan ng hip replacement, fractures around the hip at fractures sa femoral shaft. Sakop rin ng paketeng ito ang operasyon at ang implant na ilalagay.

Para sa mga nangangailangan ng total hip prosthesis na cemented, sagot ng PhilHealth ang hala­gang Php103,400.00, habang Php169,400.00 naman para sa cementless. Para sa partial hip prosthesis na bipolar, Php73,180.00 ang inilaan para dito.

Ang pakete para sa fractures around the hip na kailangan ng multiple screw fixation ay nagkakaha­laga ng P61,500.00 at para sa compression hip screw naman ay Php69,000.00, samantalang ang proximal femoral locked plate ay Php71,000.00.

Ang femoral shaft fractures na lalagyan ng intramedullary nail with interlocking screw ay mayroong katumbas na Php48,740.00 at para sa locked compression plate (LCP) naman ay naglaan ang PhilHealth ng Php50,740.00.

Kabilang sa benepisyo ng Z benefits ang bayad sa kuwarto, pagpapa-laboratoryo, gamot, professional fee, operasyon, at ibang gastusin sa pagpapa-ospital.

Upang tiyak na makamtan ang mga benepisyong ito, kinakailangan lamang na matugunan ang ilang kundisyon tulad ng pagpasa sa selection criteria na itinakda ng PhilHealth para sa paketeng nais ma-avail, aprubadong pre-authorization, at higit sa lahat, updated ang hulog sa kontribusyon. Ang benepisyong ito ay para sa mga miyembro at mga kwalipikadong dependents.

Para sa kumpletong listahan ng contracted na ospital, maaaring bumisita sa aming website sa www.philhealth.gov.ph. Kung may napili nang ospital at may kailangang impormasyon tungkol sa benepisyong nais ma-avail, maaaring makipag-ugnayan sa Z benefit coordinator ng ospital.

Sa taong 2016, mahigit 1,097 na claims ang nai-file sa PhilHealth para sa reimbursement sa mga accredited na provider ng Z benefits at ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang na Php363 milyon.

Kung mayroon namang klaripikasyon o suhestiyon hinggil sa paksa natin ngayon, tumawag lamang sa aming Corporate Action Center sa (02) 441-7442 (Lunes-Biyernes, 8:00am-5:00 pm) o mag-email sa actioncenter@philhealth.gov.ph.

Sa PhilHealth, ang bawat buhay ay mahalaga. Anuman ang iyong estado sa buhay, garantisadong ramdam ang aming pag-aalaga.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy