Una sa Balita

Alaga ka ng PhilHealth: Alagang PhilHealth Para Sa Manggagawa sa Ilalim ng Formal Economy

By
0 380

(Continuation)

Maaari ding magba­yad ng kontribusyon sa alinmang LHIO, o sa mga PhilHealth-Accredited Collecting Agents (local at abroad) tulad ng CIS Bayad Center branches, SM Retail Inc., bangko at iba pa. Ang kumpletong talaan ng mga accredited collecting agents o partners ay maaaring makita sa www.philhealth.gov.ph

Ano’ng mga benepisyo ang maaaring makamit ng miyembro sa Formal Economy?

Napakaraming benepisyong medikal na maaaring makamit ang isang miyembro ng PhilHealth, pati na ang kanilang mga legal na dependents. Kung naadmit sa ospital, mayroong nakatalagang halaga sa bawa’t kondisyong medikal na natukoy bilang dahilan ng pagpapaospital ng miyembro. Ang halagang ito ay tinatawag na ‘Case Rates’ at ito ang halagang sagot ng PhilHealth sa bawa’t karamdaman.

Ilan sa mga halimbawa nito ay ang halagang sagot ng PhilHealth para sa Stroke (Infraction) na umaabot sa P28,000. Para naman sa stroke na may pagdurugo, sagot ng PhilHealth ang halagang P38,000.00. Kung sakaling naospital dahil sa dengue, sagot ng PhilHealth ang hala­gang P8,000 (Dengue I) o P16,000 (Dengue II).

Nasa P8,000 naman ang sagot ng PhilHealth para sa Maternity Care Package o panganganak ng normal sa isang accredited lying-in clinic, P6,500.00 para sa nanganak ng normal sa isang ospital, at P19,000.00 kung ang miyembro ay nanganak sa pamamagitan ng Caesarean Section.

Mayroon namang Z Benefit Package para sa mga miyembrong may sakit na nangangailangan ng mahaba at mahal na gamutan. May mga kondisyon at panuntunan na dapat matugunan upang makamit ang mga benepisyong ito sa mga piling ospital ng gobyerno. Ang Z Benefit Package para sa breast cancer at sa prostate cancer ay parehong nasa P100,000.00, habang nasa P550,000.00 naman ang Z Package para sa Coronary Artery Bypass Graft Surgery, at P600,000.00 sa kidney transplant na low risk.

May mga benepisyo ring handog ang PhilHealth para sa mga miyembro nang hindi kinakailangang maospital. Kabilang dito ang P4,000.00 na case rate para sa Tuberculosis-Directly Observed Treatment Short-Course na ibinibigay sa mga accredited TB-DOTS centers; P3,000.00 para sa lunas sa kagat ng aso at iba pang hayop sa mga accre­dited animal bite treatment centers ng pamahalaan; P600.00 para sa malaria; at P4,000.00 para sa Vasectomy o Tubal Ligation.

Paano makakamit ang mga benepisyong ito?

Kailangan lamang tiyakin ng miyembro na sapat ang kanyang kontribusyon sa NHIP. Malaki ang papel na ginagampanan ng employer lalo na kung may maoospital na empleyado. Kailangan nilang tiyaking updated ang hulog at ito ay naire-remit at inirereport sa PhilHealth.

Kailangan ding tiya­king accredited ang ospital at doktor, at hindi pa nauubos ang nakalaan na 45 na araw ng pagpapaospital sa isang taon, o ang hiwalay na 45 na araw na paghahatian ng kanyang qualified dependents.

Bago lumabas ng ospital, isumite and mga sumusunod sa Billing Section ng ospital:

*Maayos na napunan na PhilHealth Claim Form 1 na maaaring hingin sa ospital, tanggapan ng PhilHealth o i-download mula sa www.philhealth.gov.ph

*Health insurance ID Card at/o updated MDR (maaaring photocopy)
Kung mayroong Health Care ­Institution Portal ang ospital, ­maaa­ring hindi na kakailanganin ang MDR dahil agad nang makikita sa portal kung maaaring magkamit ng benepisyo ang miyembro.

Tandaan na ang mga gamot na binili at pagsusuring ginawa sa ­labas ng ospital habang ­naka-confine ay maaaring ipa-reimburse sa ospital kung hindi pa naubos ang kaukulang benepisyo para sa sakit.

Siguraduhin ding naibawas ang ­PhilHealth benefits mula sa mga bayarin sa ospital at ­doktor bago ­lagdaan ang Claim Form 2.

***

Para sa karagdagang tanong tungkol sa paksang ito, tumawag lamang sa aming Corporate Action Center sa (02) 441-7442 o magpadala ng email sa actioncenter@philhealth.gov.ph.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy