Una sa Balita

Alaga ka ng PhilHealth: Alagang PhilHealth Para Sa Manggagawa sa Ilalim ng Formal Economy

By
0 302

Alam ba ninyo na isa sa may pinakamalaking bilang ng miyembro sa programang ipinatutupad ng PhilHealth ay ang kategorya ng Formal Economy?

Sino nga ba ang maituturing na kabilang sa Formal Economy? Ito ang magiging paksa ng ating kolum ngayon.

Kung kayo ay nagtatrabaho sa gobyerno o sa pribadong tanggapan, regular, casual, contractor o project-based man, kayo ay bahagi ng Formal Economy.

Kung kayo naman ay may-ari ng micro, maliit, katamtamang laki o malalaking kumpanya, kabilang din kayo sa ka­tegoryang ito. Maging ang mga kasambahay at mga family drivers ay kasama sa Formal Economy.

Talagang napakalawak ng sakop ng kategoryang ito. Sa katunayan, nasa 29,310,291 o 31 porsi­yento ng kabuuang bilang ng mga Filipinong mi­yembro ng PhilHealth ang nasa Formal Economy.

Kasama sa bilang na ito ang mga idineklarang dependents ng miyembro. Ang bilang na ito ay 22 porsiyentong mas mataas kumpara sa mga mi­yembro na nasa Informal Economy, at 21 porsiyento namang mas mataas kumpara sa pinagsamang bilang ng mga miyembrong nasa Senior Citizen at Lifetime Members na kategorya.

Paano magiging mi­yembro ng PhilHealth ang bagong empleyado?

Obligasyon ng employer na asikasuhin ang pagiging miyembro ng bagong empleyado nito.

Dapat lamang na punan ng tama at kumpletuhin ang PhilHealth Member Registration Form (PMRF) na maaaring mahingi sa alinmang Local Health Insurance Office (LHIO) ng PhilHealth, o ma-download mula sa www.philhealth.gov.ph.

Ang employer na ang magsusumite nito sa PhilHealth. Ipaaabot naman ng PhilHealth ang Health Insurance ID Card na nagtataglay ng PhilHealth Identification Number (PIN) at ang Member Data Record (MDR) ng bagong rehistradong empleyado sa pamamagitan ng employer nito.

Hindi na kailangang magparehistro ang bagong empleyado na mayroon nang PIN. Ibibigay na lamang ng empleyado ang PIN sa employer upang magamit sa pagsumite at pag-report ng kontribusyon nito bilang miyembro sa ilalim ng Formal Economy.

Kung mayroon mang dapat baguhin sa MDR, isumite sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth ang PMRF na mayroong itinama/panibagong impormasyon o idinagdag na dependent. Lagyan ng tsek (?) ang ‘FOR UPDATING’ na nasa bandang kanang itaas ng PMRF.

Ihanda ang kopya ng karampatang legal na dokumento kung sakaling hingiin ito bilang patunay.

Sino-sino ang maaaring ideklarang dependent ng isang miyembro ng PhilHealth? Narito ang talaan:

*Asawa na hindi PhilHealth member
*Anak na mababa sa 21 taong gulang, walang trabaho at walang asawa
*Anak na 21 taong gulang at higit pa ngunit may kapansanan
*Anak-anakan (foster child) ayon sa Foster Care Act of 2012
*Anak na legitimated, illegitimate, o step-child
*Magulang na wala pang 60 taong gulang ngunit may permanenteng kapansanan

Paano kung magtatayo pa lamang ang isang employer ng kanyang negosyo?

Ang mga employer na nagbabalak magtayo ng negosyo o kumpanya ay maaaring magparehistro sa Philippine Business Registry (PBR) upang agad na ma-i-rehistro ang negosyo sa Department of Trade and Industry (DTI) at iba pang mga ahensya, kasama na dito ang PhilHealth kung saan siya ay mabibigyan ng PhilHealth Employer Number (PEN).

Maaari ring magparehistro sa pinakamalapit na LHIO ng PhilHealth upang mabigyan ng PEN. Isumite lamang ang mga sumusunod: dalawang kopya ng Employer Data Record Form (ER1) at dalawang kopya ng Employee Member Form (ER2) para sa pampamahalaan at pampribadong employers. Ang mga pribadong kumpanya ay kailangan ding magsumite ng kopya ng mga naaayong dokumento katulad ng DTI registration; Securities and Exchange Commission registration; Cooperative Development Authority registration; Barangay Certification o Mayor’s permit.

Magkano ang kontribusyon sa Formal Economy?

Ang halaga ng kabuuang buwanang kontribusyon ay pinaghahatian ng pantay ng employer at ng empleyado ayon sa buwanang sahod ng empleyado.

Ito ay hindi hihigit sa 2.5%, at ito ay inireremit sa PhilHealth sa pamamagitan ng alinmang accredited collecting agent sa susunod na buwan, ayon sa nakasaad na iskedyul ng pagreremit.

Dapat nakasama ang pangalan ng empleyado sa monthly remittance report na isinusumite ng employer sa PhilHealth limang (5) araw matapos i-remit ang kontribusyon. Ito ay maaaring isagawa ng online sa Electronic Premium Remittance System (EPRS) na nasa online services page ng PhilHealth website.

Alinsunod sa National Health Insurance Act ng 2013, ang employer na hindi magremit ng kontribusyon at magsumite ng remittance list ay may pananagutan sa pagbabayad ng ‘properly filed claim’ kung sakaling ang isang empleyado o kanyang dependent ay mag-avail ng benepisyong PhilHealth.

Paano itutuloy ang PhilHealth coverage kung nahiwalay na sa trabaho?

Kung nahiwalay ang isang empleyado sa trabaho, kailangan lamang na mag-update ng member category bilang Informal Economy Member sa alinmang tanggapan ng PhilHealth at magbayad ng kaukulang kontribusyon.

Kung naka-leave naman ng walang sahod o seasonal ang employment, kailangang bayaran ang mga buwang walang sahod.

Ang halaga ng kontribusyon ay P600 kada quarter o P2,400 isang taon para sa mga kumikita ng hanggang P25,000 kada buwan, kasama rin dito ang mga land-based migrant workers; P900 kada quarter o P3,600 sa isang taon para sa mga kumikita ng higit sa P25,000 kada buwan. (ITUTULOY)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy