Una sa Balita

Alaala ng Dakilang Papa, San Juan Pablo II!

0 482

Ginunita kahapon ng Simbahan ang kapistahan ni San Juan Pablo II, ang Papa na humipo sa puso at nagbago ng buhay ng napakarami sa kasaysayan. Hindi malayo sa puso ng mga Pilipino ang tinaguriang ‘Papa ng Buhay’ — dalawang beses siyang du­malaw sa Pilipinas sa 26 na taong panunungkulan. Ang kanyang pastoral visit noong 1995 ay naitala bilang ‘pinakamalaking pagtitipon sa buong kasaysayan ng pagtanggap sa isang Santo Papa’ ng Guinness.

Bahagi na ng buhay nating mga Pilipino si PJPII. Sadyang napakaraming hindi malilimutang alaala ang kanyang iniwan sa puso’t isipan ng mil­yon-milyong Pinoy. Si Saint John Paul II ang orihinal na ‘rockstar Pope ng masa’. Siya ang nagbigay ng kauna-unahang santo ng bansa na si Lorenzo Ruiz de Maynila at ang unang Papa ng Simbahan na gumagamit ng salitang Filipino sa kanyang ‘Orbi et Orbe’ address.

Dahil sa kanyang kasikatan, hindi na dapat ipakilala pa ang santong ito na tinaguriang ‘Great’. Itinuturing siyang idolo ng kabataan maging sa kasalukuyang panahon dahil sa inilunsad na taunang ‘Pandaigdigang Araw ng mga Kabataan’ na ipinagpapatuloy hanggang ngayon. Sad­yang napakaraming kontribusyon ni San Juan Pablo II para sa kasiglahan, kaayusan at kabutihan ng Simbahang Katolika.

Naniniwala ang marami, na dama pa rin ang alingawngaw ng mga salita ni Pope John Paul II the Great sa lahat ng mga mananampalataya. Labing-apat na taon na kahapon mula nang pumanaw ang pinagpipitaganang Papa, ngunit buhay na buhay pa rin sa mga Katoliko maging sa mga Muslim at komunista ang kanyang mga turo. Matatandaan, parang tumigil ang buong mundo nang ilibing siya noong 2005.

Sanhi ng nagnining­ning na kabanalan agad na idineklarang ‘beato’ si PJPII noong 2011 at isang ganap na santo noong 2014. Sa bilis ng proseso ng pagkakahirang sa kanya bilang ‘pintakasi’ may mga pagtutol sa panig ng mga pari at obispong ‘ultra conservative’ ng Simbahan. Gayunman, sadyang overwhel­ming ang kadakilaan ng ‘charismatic pope’ na isa rin sa pinakabatang naging Santo Papa sa kasaysayan.

Giit ng Simbahan, ang katapatan sa katungkulan hanggang sa kahuli-hulihan ay sapat nang pruweba sa kabanalan ng natatanging Pope mula sa Poland. Ang kanyang masali­muot na paghahanda sa pagpapari at mga sakripisyong dinanas upang makamit at ipagtanggol ang kanyang pangarap na pagsilbihan ang Simbahan at personal na pakikipagtunggali sa mga awtoridad sa bansang sinakop ng mga komunista ay nagsilbing preparasyon ng Diyos sa dakila niyang misyon.

Bilang pinakamataas na lider ng 1.3 bil­yong Katoliko, sadyang kamangha-mangha ang kanyang ipinamalas na katalinuhan at kasipagan. Napakaraming naisulat ang santo na ito para sa ikatataguyod ng pananampalataya at daan-daang pagla­lakbay ang isinagawa niya upang maibahagi ang Mabuting Balita sa apat na sulok ng daigdig. Sa kanyang kauna-unahang araw bilang Santo Papa hanggang sa huli, sigaw niya ay, ‘do not be afraid!’
Hanggang sa kasalukuyan patuloy ang impluwensiya ni Karol Josef Wojtyla tulad ng pagpapahalaga sa kapwa bilang kapatid, pagturing sa katawan bilang ‘templo ng Espiritu Santo’, pagpapatawad sa mga nagkasala, ang pagbibi­gay-oras sa panala­ngin, at ang natata­nging pagmamahal kay Maria bilang Ina, higit sa lahat ang kanyang ipinamalas na kumpiyansa sa Diyos gamit ang motto: ‘Totus tous!’ o ‘Iyong-iyo kami Panginoon!’
Saint John Paul II, we love you!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More