WebClick Tracer

Si Mayor Alice Guo lang?

Si Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac ay nahaharap sa mga seryosong akusasyon na maaaring makaapekto sa pambansang seguridad.

Sa kabila ng pagiging valid ng mga isyung ito, ang matinding pambabatikos at pang-aabuso sa kanya sa social media ay nagsisilbing hamon sa atin bilang isang lipunan. Bilang mga mamamayan, may tungkulin tayong alamin ang katotohanan, ngunit hindi ito nagbibigay sa atin ng karapatang yurakan ang dignidad ng isang tao.

Una, mahalagang bigyang-diin ang prinsipyo ng due process o tamang proseso ng batas. Si Mayor Guo, tulad ng sinumang akusado, ay may karapatan sa makatarungang paglilitis. Ang anumang akusasyon laban sa kanya ay nararapat na suriin at imbestigahan nang naaayon sa batas. Ang paglilitis sa kanya sa pamamagitan ng social media ay hindi makatarungan at labag sa prinsipyong ito. Sa halip na maglabas ng mga mapanirang salita at mga paratang, mas mainam na ipaubaya natin sa mga kinauukulan ang pagsisiyasat at paghahatol.

Pangalawa, ang karapatang pantao ni Mayor Guo bilang isang indibidwal ay dapat igalang. Ang malayang pagpapahayag ng opinyon ay isang mahalagang bahagi ng ating demokrasya, ngunit ito ay may limitasyon. Kapag ang kalayaan sa pagpapahayag ay nagiging sanhi ng bullying, paninirang-puri, at pang-aabuso, ito ay nagiging mali at hindi na katanggap-tanggap. Ang paggamit ng social media upang sirain ang reputasyon ng isang tao o gawing katatawanan ay hindi lamang nakakasakit sa indibidwal kundi pati na rin sa integridad ng ating lipunan.

Walang duda na si Mayor Guo ay dapat managot sa kanyang mga aksyon. Ngunit habang kinikilala natin ang pangangailangan ng pananagutan at accountability, hindi natin dapat pababain ang antas ng talakayan sa pamamagitan ng mga personal na atake. Ang responsableng diskurso ay nakatuon sa mga isyu at ebidensya, hindi sa pagyurak sa pagkatao ng isang indibidwal.

Pangatlo, ang ating reaksyon bilang isang lipunan sa ganitong mga isyu ay nagsasalamin sa ating pagkatao. Ang pagiging bahagi ng isang sibilisadong lipunan ay nangangahulugang pagkakaroon ng respeto sa karapatan at dignidad ng bawat isa. Ang pagsali sa bullying sa social media ay hindi nagpapakita ng pagiging makatao at responsable. Sa halip, ito ay isang anyo ng kawalang-galang at kawalang-malay sa tamang proseso ng batas.

Bukod dito, hindi natin dapat kalimutan na maaring mayroong isang malaking politiko ang maaring nagtaksil ng malawakan sa bayan. Bakit hindi natin tinututukan at hinahabol siya? Ang ating sistema ng hustisya ay hindi dapat magkaiba-iba ng pamantayan sa pagtrato sa mga akusasyon laban sa mga nasa kapangyarihan. Kung mayroong mga politiko na lumabag sa batas, nararapat lamang na sila rin ay managot sa kanilang mga kasalanan.

Higit sa lahat, kailangan nating tandaan na ang bawat tao, kahit na may mga pagkakasala, ay may karapatang igalang ang kanilang dignidad. Ang social media ay dapat maging isang kasangkapan para sa positibong pagbabago at pagpapanagot, hindi isang sandata ng pang-aabuso at pang-aapi.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.

TELETABLOID

Follow Abante News on