WebClick Tracer

Mapa

Lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko sa kolehiyo na,sa panahon ngayon, bihira na tayong maligaw. Dahil sa teknolohiya at sa malawak na pagkonsumo natin dito, madali na nating matukoy kung saan tayo pupunta.

Kaunting pindot sa smartphone, at kung sa lugar kung nasaan ka ay may internet—na bihira naman ang wala lalo sa kalunsuran—at depende sa sasakyan na gagamitin mo, motorsiklo o kotse halimbawa, ituturo sa iyo ng teknolohiya ang pinakamadaling daan para ka makaratingsa pupuntahan.

Kung kaya mo rin lang, ituturo rin sa iyo kung gaano ka katagal mamimiskleta o maglalakad. Kung gaano ka katagal maglalakbay. Kung may babayarang toll sa highway. Kung saan ang bahaging nagsisikip ang daloy ng trapiko. Kung nasaan ang maaayos na kainan o hotel. O gasolinahan na may malilinis na palikuran.

Makikita mo rin sa mapa ang aktuwal na larawan ng lugar na nais puntahan: ang bahay, ang bakod, ang uri ng daan.Hindi gaya sa nakanasanayan nating mapa na tila ba nasa kaitaasan tayo na nakikita ang guhit-guhit na kabuuan nglugar o kalye.

Dahil kalkulado ang distansya at bilis ng paglalakbay, masasabi mo agad sa naghihintay sa iyo kung anong oras ka darating. Bihira na tayong maligaw, bihira na rin tayong mainip. Nasa palad na natin ang halos lahat ng kakailanganin.

Dahil bihira na tayong maligaw kaya bihira na rin tayong magtanong kung saan ang daan patungo sa kung saan.Sasabihin sa iyo ng teknolohiya kung kailan ka liliko atkung saang kanto. Papipiliin ka ng ruta. Maaari ka ring bigyan ng payo.

Tapos na ang panahon ng nakagisnan kong mapa. Iyong gawa sa papel. Iyong nakatiklop. Ang nakagisnan kong mapa ay hindi magsasabi kung sarado ang kalsada, kung matrapik, o kung hindi na ginagamit ang daan. Kailangan ko pa dating bumili ng bagong mapa na nakasulat ang bagong pangalan ng kalsada.

Ngayon, taglay ko sa aking palad ang mapa ng kalsada maging sa bansang noon ko lamang narating. Mga bansang ni hindi ko magawang basahin ang sistema ng panulat. Pero dahil kaya ng smartphone ko ang magsalin ng wika, naiintindihan ko ang direksyon. Kung may gusto akong malaman, nakapagtatanong ako sa isang tagaroon na halos hindi na hadlang ang wika.

Kaunting pindot o pananalita lang, isasalin na sa wika ng iyong kinakausap ang gusto mong malaman.

Nakakamangha. Lalo sa gaya kong may edad at mahilig maglakbay. Ang dali na ngayong galugarin ang mundodahil taglay ko ang mapa ng mundo.

Ang ‘mapa ng mundo’ ang katagang unang gumamit sa salitang ‘mapa’ sa popular nitong kahulugan. Sa Latin, ‘mappa mundi’. Pero ang ‘mappa’ ay hindi ang alam nating may mga guhit at direksyon ng mga lugar. Ang ‘mappa’ ay tumutukoy sa papel o napkin kung saan nakaguhit ang bahagi ng mundong kinakatawan ng mapa.

Bagamat mayroon pang papel na mapa, mas marami na marahil ang digital na mapang kayang ibigay sa atin ng teknolohiya. At bawat isang may smartphone ay tiyak na mayroong mapa ng mundo, ginagamit sa maraming paraan kaya naman bihira na tayong maligaw.

TELETABLOID

Follow Abante News on