Una sa Balita

Walang kupas na mensahe ng Fatima

By ,
0 933

Ikaisandaa’t isang taong kapistahan ng Birhen ng Fatima noong nakaraang Linggo. Nagkataong tumapat sa Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Panginoon ang Pista kaya hindi ipinagdiwang ng Simbahan ang nasabing okasyon. As a rule, walang maaaring humalili kay HesuKristo maging ang Kanya mismong Ina.

Noong nakaraang taon ginunita ang Simbahang Katolika ang sentenaryo ng pagpapakita ni Maria sa tatalong batang pastol sa Cova da Iria, Portugal. Hanggang ngayon, nanatiling sariwa ang mensahe ng Mahal na Ina ng Fatima para sa sangkatauhan ukol sa pagsisisi at pagbabalik-loob.

Kay Lucia Santos at mga pinsan nitong Jacinta at Francisco Marto ibinahagi ng Mahal na Birhen ang tinaguriang pinakamahalagang mensahe ng Langit sa Ikadalawampu’t Isang Siglo’ na nakapaloob sa tatlong ‘sikreto’ o propesiya tungkol sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig at napipintong pagpanaw ng mundo.

Aprubado ng Simbahan ang nasabing pangi­tain at binigyan ito ng basbas ng mga Santo Papa bilang ‘worthy of belief’. Dahil sa seryosong babala ni Maria sa naturang aparisyon ukol sa walang katiyakang kinabukasan ng mundo sa bingit ng panganib, ang Fatima ay nagsisilbing ‘desperadong paanyaya’ sa panalangin at pagbabayad-puri para sa kapayapaan.

Sa Fatima ipinakita ni Maria ang impiyerno kung saan ayon sa mga bata, mistulang bulak na nahuhulog sa dagat na apoy ang mga kaluluwa. Upang maligtas, ayon sa Birhen, kailangang tigilan ng tao saktan ang Diyos sanhi ng kasalanan. Handa na raw ang parusa ng langit sa samu’t saring krimen ng sangkatauhang nahaharap sa bingit ng giyera at anihilasyon.

Babala ni Maria, magkakaroon ng pandaigdigang persekusyon sa Simbahan at Santo Papa — pari kapwa pari, obispo kapwa obispo ay magsasalpukan! Upang hindi matuloy ang parusa ng Diyos sa sansinukob, kailangang maitalaga ang daigdig sa Kalinis-linisang Puso, magsagawa ng mar­a­ming sakripisyo at pagbabayad-puri lalo na tuwing Unang Sabado.

Kung hindi diringgin ang pakiusap ng la­ngit, “the good will be martyred, the Holy Father will have much to suffer and various nations will be annihilated!” giit ng Birhen. Sa loob ng higit sandaang taon, umaasa pa rin ang Simbahan na matutupad ang propesiya na makakamit natin balang araw ang malawakang pagbabalik-loob at mi­nimithing world peace.

Sadyang walang kupas ang mensahe ng Birhen ng Fatima sa pa­tuloy na paalala na may hangganan ang ating buhay at pag-iral sa mundo. Sa totoo, hindi ‘pananakot’ kundi isang ‘hamon’ ang katotohanan na ‘di kalooban ng Diyos parusahan ang sangkatauhan. Ang tao na mismo kasi ang lumalayo sa Panginoon sa desisyong tahakin ang sariling kapahamakan.

Sa kabila ng lahat, patuloy ang respeto ng Poon sa kalayaan ng tao. Gustuhin man ng Diyos iligtas tayo, wala Siyang magagawa kung tayo mismo ang may pasyang mapunta sa impiyerno. Nakalulungkot na mistulang hindi pa rin nagbago ang sangkatauhan sa kabila ng paalala ni Maria, walang puknat pa rin ang hangad natin sa kapangyarihan!

Umaasa tayo na sa huli, mananaig ang pag-ibig at awa ng Diyos sa pamamagitan ng patnubay ng ating masinta­hing Ina na na­ngakong “In the end my Immaculate Heart will triumph!” Nananalig tayo na hindi Niya tayo pababayaan. Nawa dinggin natin ang paanyaya ng Birhen sa ‘pagpapahalaga’ sa kaligtasan. Ang Mayo ay ‘Month of Mary’ at muli tayong na­ngangakong magdarasal ng Santo Rosaryo araw-araw para pagbabago ng mga makasalanan at kapayapaan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy