ANG binatang nakabundol sa kotse ng mommy ni Melanie, si Enrico, ay abala sa piling ni Sandra. Parehong 20s sina Sandra at Enrico at pareho ring ultra modern pagdating sa moralidad.

Wala silang pakialam makagawa ng kasalanang mortal; bawal na pagtatalik sa pribadong silid ang ginagawa.

Nang makatapos ay hindi man lang na-guilty sina Enrico at Sandra. Wala lang, tila kinalimutan na nga ang Diyos.

“Nakabunggo ako ng hulihan ng kotse ng tangang lady driver.”

“Really? Pero hindi ka naman nadugasan sa damages?” kaswal na tanong ng dalaga habang nagbibihis na.

“Nope. Bahala siyang maghabol. I just gave her my card. I don’t wanna miss being with you, babe.”

“Wow! Mahal mo pala ako!” Para pang hindi makapaniwala si Sandra. Kilala nitong playboy si Enrico.

“Marami kayo sa buhay ko, Sandra, don’t you ever think na ikaw lang.”


“I know. Ako rin, hindi ikaw lang,” nakangising sagot ng makabagong dalaga.


Tinawanan lang naman ni Enrico. They deserve each other.

“Lady driver na tanga ba ‘ka mo?”


“Super-tanga, babe. Bigla ba namang lumiko nang walang signal. Ako nga ang dapat bayaran ng gagang ‘yon, e.” Si Melanie ang tinutukoy ni Enrico bilang ‘gaga’ at ‘tangang driver’.

“Got to go, lover boy. Sabay na tayo.”


Hindi nagtagal at magkasunod nang paalis sa malaking compound ang mga kotse nina Enrico at Sandra.

SAMANTALA’Y titiyakin ng mag-inang Candida at Melanie kung tunay nga ang nasa calling card ng nakabundol sa kotse nila.

“Paano kung peke, ha, Melanie? Pahinog na lang ang kotse ko? Hindi pa naman naka-comprehensive insurance ‘yon, nagtitipid ako kaya TPL lang…”

“Mommy, huwag mo na po bang idiin ang aking kamalasan sa araw na ‘to. Hanapin muna natin itong Enrico Soler na ‘to. Kapag napeke ako, then put the total blame on me ho.”

Napabuntunghininga si Candida, alam na malapit nang mapikon ang anak. “Okay, Melanie…just do it right. Drive carefully, wala pa akong pambili ng brand-new.”

“Kahit nga po a better second-hand car, wala tayong pambili, Mom. We’re broke.”


“Pansamantala lang. Humina ang sideline kong tutorials. Pero makababawi rin ako. Mahal yata ako ng Diyos.”

Hustong sinapit nila ang address ay natiyempuhan nilang papasok ang kotse ni Enrico Soler. “That’s the bad guy, Mom!”

 “NATITIYAK mo, anak? Iyon mismong nasa manibela ang nakabundol sa kotse natin?” paniniguro ni Candida.

“Positive, Mommy! Siya nga!” paniniyak ni Melanie.


“Hopefully ay siya rin ang Enrico Soler na nasa calling card.”

“Mommy, think positive.” Binusinahan ni Melanie ang papasok nang kotse ng lalaki. Honk. Honkk.


Napatingin sa bumusina si Enrico Soler. Pero bahagya nang pinansin ito. Tuluy-tuloy pa rin sa driveway.


Isinara agad ng sekyu ang gate na bakal ng malaking bahay.

Nainsulto sina Melanie at Candida.


“Mommy, arogante talaga ‘yon, e! Tara ho, sugod!”

Itinutok ni Melanie ang kanilang sasakyan sa mismong sarado nang gate. Saka muling bumusina nang sunud-sunod. Honk. Honnk. Honkk.

Sumilip ang security guard..”Sino po sila at ano ang kailangan?”

Ipinakita ni Melanie ang calling card ni Enrico saka pormal na nagsalita. “Nabundol ng amo mo ang kotse ng mommy ko, guard. We need to talk to your boss.”

Sumenyas ang guard, maghintay daw sila at itse-check sa amo. Inilapat nito ang gate mula sa loob.


“Grabe ‘tong mayayaman na ‘to, ha, Mommy? Sila na nga ang nakaatraso sa atin, sila pa ang akala mo kung sinong magpapasya kung kakausapin tayo o hindi.”

“Relax ka lang, anak. Papangit ka kapag nadadala ng galit. Kukunin natin sa paupo,” bilang guro at principal, alam ni Candida ang salitang ‘pasensiya’ o ‘patience’.

Sumilip ang guard. “Madam, matutulog na daw ang aking boss. Saka na lang daw kayo bumalik.”


Doon lalong namula si Melanie sa galit; si Candida ay napabuntunghininga, pinapanaig pa rin ang hinahon.

Ito ang bumaba at nakipag-usap sa guard. “Pakisabi sa amo mo na kapag hindi niya kami hinarap ngayundin, may ikakalat akong drawing sa neighborhood…”

May idinrowing sa papel si Candida. Sa loob ng 30 seconds ay tapos; ibinigay iyon sa guard, kita sa mukha ang tatag.

Mangha ang guard sa nakadrowing. “S-Sandali lang po, madam. Ipapakita ko agad kay Sir Enrico!”


Wala pang tatlong minuto ay nagkaresulta agad ang ginawa ni Candida. Nagbukas ng gate ang guard, pinatuloy sila sa driveway.

“Pakihintay daw si Sir Enrico sa salas, mga madam.”


Mangha si Melanie sa strategy ng ina. “Ano ba ang nakadrowing at halatang nataranta, Mommy?”


“Secret,” nakangiting sabi ni Candida.

Custom Search

NewsKuPo! :: Marc Logan

Hirit Na :: Arnold Clavio

Chubibo :: Dennis Garcia