Menu

HEALTH FRONTIERS: Bagong gamot sa alta presyon


Hindi biro ang magkaroon ng high blood pressure o hypertension. Kadalasan, wala itong sintomas pero delikado ito dahil sinisira nito ang ugat at iba’t ibang bahagi ng katawan.


Kapag napabayaan, ang mataas na presyon ng dugo ay nagdudulot ng heart attack, stroke o heart failure. Ito ang dahilan kung bakit ang alta presyon ay tinaguriang “silent killer”. Bukod dito, sinisira nito ang mga ugat sa mata na maaaring ikabulag ng isang tao. Mahina rin ang memorya at pag-iisip ng taong may alta presyon.

Read more...

WALANG BOLAHAN: Should my children and I return to my child molesting husband? (9)


Dear Rebecca:


Maraming salamat sa sulat mo na pinublish natin unti-unti para lalong maintindihan ng ating mga tagabasa ang mga nangyari sa pamil­ya ninyo. Natandaan mo ba ang sinabi ko sa iyo noong nakaraang ­Biyernes, ­­Peb. 27?


Sinabi ko na kaila­ngang malaman mo na hinding-hindi sapat ang magsabing ayaw mong gawin ang isang bagay pero ginawa mo pa rin ‘yung bagay na ‘yun.
In fact, mas nakakainis at mas nakaka-apekto ‘yun sa mga nakatanto (realize) na alam mo na palang magkaka-problema bago mangyari, bakit mo pa hinayaang mangyari?

Read more...