SATURDAY, JUNE 25, 2011 ARCHIVES ABOUT US SEARCH TOPIC

LOTTO

TAMA KA BA?

SERIOUSLY!?

ISTAYL
Mga dapat gawin ngayong tag-ulan
 

Panay-panay ang pag-ulan. Sa ganitong sitwasyon dapat mas alisto para iwas sa disgrasya. Kaya ano ang dapat gawin?


~Kung may crack ang inyong dingding o lugar na malapit sa bintana, habang may araw pa ay asikasuhin na ito at tapalan ng metal cleats para hindi makapasok ang tubig sa loob ng bahay.


~Ang sobrang lakas na bagyo ay maaaring makapagpatumba ng puno. Suriin ang paligid ng bahay kung may punong maaaring matumba at makapinsala. Maaaring bawasan ang sanga nito upang makaiwas sa disgrasya.


~Linising mabuti ang mga pwedeng daluyan ng tubig para iwas baha, tulad ng alulod sa bubungan o imburnal.


~Maaaring nang isara ang automated sprinkler systems kapag paparating na ang ulan.


~Ihanda ang mga batteries, kandila, posporo, flashlights, radio na kakailanganin sakaling bisitahin ng malakas na ulan at mawalan ng kuryente.


~Mag stock ng sapat na pagkain para sa tag-ulan.


~Ihanda ang mga important documents sa ganitong pagkakataon: insurance policies, birth certificates, passports at ilagay ang mga ito sa madaling makuha at hindi mababasang lugar.

 

Pero sa sitwasyon ng inyong mga anak higit pa sa pagiging handa ang dapat gawin para may proteksyon sila laban sa pabago-bagong panahon.


Anong paghahanda ang dapat gawin?


1. Maliban sa payong na dala, padalahin din ang mga bata kapote, jacket o sweater.


2. Maliban sa suot na sapatos, pagbaunin din ang mga bata ng tsinelas o bota at ekstrang medyas.


3. Ipabaon din sa mga bata ang isang ekstrang damit lalo na ang pang-itaas. Magdala rin ng face towel maliban sa panyo.


4. Huwag kalimutang magdala ng maliit na sabon, sanitizer at gamot lalo na sa lagnat.


Ang mga baong ito ay ilan lamang sa mahalagang bagay na dapat dalhin lalo na kung mababasa ang mga bata sa ulan o lulusong sila sa baha.


Become a fan on facebook
Follow us on twitter
For your e-paper registration & subscription just click on the image below
FOREX
US Dollar 43.3400
Bahrain Dinar 114.948
Euro 61.8172
HK Dollar 5.56478
Japan Yen 0.538476
Saudi Riyal 11.5567
S’pore Dollar 35.0860
Taiwan Dollar 1.50017
UAE Dirham 11.7993
UK Pound 69.4303
COLUMNIST OF THE DAY
Bagyo na naman, o kay tulin ng araw
   
HOME TOP
 
Copyright © 2011, Monica Publishing Corporation. All rights reserved.
Designed and developed by:
MIS Section