FRIDAY, JULY 08, 2011 ARCHIVES ABOUT US SEARCH TOPIC

LOTTO

TAMA KA BA?

SERIOUSLY!?

PUBLIC SERVICE
Kasal sa huwes o mayor
 

 

Dear Sir Chiz,


Nagli-live in kami ng nobya ko rito sa Middle East. Ano pong requirements para maikasal kami nang maayos gayong nasa malayo kami at gusto namin d’yan sa Pilipinas ikasal? Pwede bang sa kamag-anak ipaasikaso ang mga papeles? Legal ba ang kasal sa huwes o mayor?


Umiidolo,


JAK

Dear JAK,


Sa pagpapakasal, may essential at formal requisites na dapat sundin. Ang mga sumusunod na essential requisites ay: (1) legal na kakayanan ng mga magpapakasal na dapat ay isang lalaki at isang babae; at (2) malayang pagsang-ayon ng ikakasal sa harap ng magkakasal sa kanila. Ito naman ang mga formal requisites: (1) kapangyarihan mula sa batas ng taong magkakasal; (2) balidong marriage license; at (3) kasalang naganap sa pagitan ng lalaki at ng babae na may personal na deklarasyong tinatanggap nila ang bawat isa na maging kanilang kabiyak sa harap ng ‘di kukulang sa dalawang testigong nasa legal na gulang.


Legal ang civil marriage sa huwes at sa mayor. Ayon sa Article 7 ng Family Code, may kapangyarihang magkasal ang huwes na may jurisdiction sa lugar ng pagkakasalan. Bukod dito, ang city at municipal mayor ay binibigyan ng kapangyarihan na magkasal sa ilalim ng Local Government Code. Sakaling wala ang mayor sanhi ng anumang pisikal o legal na dahilan (halimbawa: leave of absence, travel abroad at suspension), ang vice mayor o ang pinakamataas na kasapi ng sangguniang bayan ang magkakaroon ng kapangyarihang magkasal.


Hindi ninyo nabanggit kung anong edad na kayo. Maaari na kayong lehitimong magpakasal ng iyong live-in partner o “common law wife” nang walang pahintulot ng inyong mga magulang kung parehong lagpas na kayo sa 21 taong gulang. Ang pahintulot ay kinakailangan lamang kung ang ikakasal ay 18 taong gulang na o pataas pero wala pang 21.


Ngunit ayon sa batas, kung ang isa o kapwa sa inyo ay nasa pagitan ng 21 at 25 taong gulang, kinakailangan na kunin ang payo ng inyong mga magulang at maglakip ng paghiling ng marriage certificate at ng sertipikasyon mula sa pari o marriage counselor na kayo ay dumaan sa marriage counseling. Kung ang sertipikasyon mula sa pari o marriage counselor at payo ng mga magulang ay hindi makuha o kung ito ay hindi pabor sa kanila, ang marriage license, na kanilang kakailanganin para makasal, ay ibibigay lamang ng civil registrar tatlong (3) buwan matapos ipahayag ang kanilang paghingi nito.


***


Dear Sen. Chiz,


May karapatan ba ang ampon na hindi dumaan sa proseso o sa korte, kundi sa pamamagitan ng birth certificate o simulated? Ano ang dapat gawin para mapa-nullify? Thank you, sir at mabuhay kayo!


Wilfreda Mangabat, 62
Lingayen, Pangasinan.

Dear Wilfreda,


Maaari kang maghain ng petition for the cancellation of the entry of birth sa Civil Registry sa akmang Regional Trial Court upang ma-nullify ang simulated birth certificate. Maaaring ipag-utos ng korte ang cancellation nito matapos mong maglatag ng sapat na ebidensya na ang naturang certificate ay “fictitious” o “simulated”. Ang taong naapektuhan ang karapatan gawa ng nasabing simulation, gaya ng lehitimong anak ng umampon na siyang nameke o gumawa sa kapanganakan ng inampon, ang dapat na maghain ng nasabing petisyon. Sa oras na makansela o mapawalang bisa na ito, mawawalan na ang “simulated child” ng karapatang magmana mula sa umampon sa kanya.


Sumasainyo,


Chiz Escudero

Ilakip ang inyong pangalan at address sa inyong ipadadalang mga katanungan at mga suhestyon.

Maaari kayong magpadala ng liham sa tanggapan ng pahayagang ito sa No. 167 Liberty Bldg., Roberto Oca St., Port Area, Manila o e-mail sa saychiz@chizescudero.com. Maaari ring magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng text: CHIZ <space> mensahe sa 2976.


SERBISYO PUBLIKO SERBISYO PUBLIKO

Gusto mo bang ipadyaryo ang reunion n'yo? Nawawalang kaanak? Napulot na papeles? O kung anumang panawagan? i-email sa: abante_serbisyo@yahoo.com

Importante: Kailangang nasa email ang kumpletong pangalan, contact number at address ng nagpapalathala. Opsyon kung ipapabanggit o hindi sa dyaryo ang personal details ng nagpadala.

Become a fan on facebook
Follow us on twitter
For your e-paper registration & subscription just click on the image below
FOREX
US Dollar 42.8420
Bahrain Dinar 113.638
Euro 61.3368
HK Dollar 5.50438
Japan Yen 0.529060
Saudi Riyal 11.4244
S’pore Dollar 34.9323
Taiwan Dollar 1.48712
UAE Dirham 11.6644
UK Pound 68.3981
COLUMNIST OF THE DAY
Public school, dapat baguhin
   
HOME TOP
 
Copyright © 2011, Monica Publishing Corporation. All rights reserved.
Designed and developed by:
MIS Section