THURSDAY, AUGUST 18, 2011 ARCHIVES ABOUT US SEARCH TOPIC

LOTTO

TAMA KA BA?

SERIOUSLY!?

OPINION
Edukasyon laban sa kahirapan
 

Edukasyon sa tamang pagpaplano ng pamilya at edukasyon laban sa kahirapan ang dapat na isaprayoridad ng gobyerno sa kasalukuyan.


Ito ay dahil na rin sa dumaraming trahedya ng pagpapakamatay at pagpaslang sa sariling mga kaanak na ang pinag-uugatan ay matinding kahirapan.


Patunay ito ng trahedya sa Cagayan de Oro City kung saan nilason ng ama ang kanyang tatlong anak bago niya isinunod ang kanyang sarili. Ang ina ng tahanan ay nangangamuhan sa Maynila para may ipantustos sa kanyang pamilya.


Walang makain naman ang dahilan ng isang ama sa Pangasinan kaya nito sinakal ang 2-buwan nitong sanggol.


Ilan lamang ito sa mga kahindik-hindik na nangyayari sa iba’t ibang sulok ng bansa at alam naman natin na ang pinag-uugatan ay kahirapan, at ang pinag-uugatan ng matinding kahirapan ay ang laki ng pamilya at kawalan ng trabaho. May trabaho man, hindi pa rin sapat ang kinikita para tustusan ang malaking pamilya.


Kami ay naniniwalang malaki ang maitutulong ng reproductive health bill sa bawat pamilya.


Marami pang maisasalbang buhay kung mabibigyan lamang ng sapat na edukasyon ang bawat ama at ina ng tahanan kung papaano nila paplanuhin ang kanilang pamilya. Ito na rin ang magiging pundasyon ng kanilang kaalaman kung papaano labanan ang kahirapan at ang lahat ng ito ay nakapaloob sa kontrobersyal na panukala.


Kung marami naman ang maisasalba, ipagkakait pa ba natin sa kanila ang edukasyong ito?

LETTER TO THE EDITOR: Meron po ba kayong saloobin na gustong iparating sa patnugutan ng ABANTE o gustong ipaalam sa gobyerno sa pamamagitan ng inyong lingkod na dyaryong ito? Ipadala lamang sa email address na ito: abante_editor@yahoo.com

Importante: Opsyon ng nagpadala kung hindi ipapabanggit ang kanyang pangalan at iba pang impormasyon sa publikasyon ng sulat, pero kailangang nasa email ang kumpletong pangalan, contact number at address (for Abante file purposes).--Editor

Become a fan on facebook
Follow us on twitter
For your e-paper registration & subscription just click on the image below
FOREX
US Dollar 42.4500
Bahrain Dinar 112.591
Euro 61.1414
HK Dollar 5.44806
Japan Yen 0.553621
Saudi Riyal 11.3194
S’pore Dollar 35.2766
Taiwan Dollar 1.46784
UAE Dirham 11.5576
UK Pound 69.7376
COLUMNIST OF THE DAY
Intelihensiya at dilihensiya sa Aduana
   
HOME TOP
 
Copyright © 2011, Monica Publishing Corporation. All rights reserved.
Designed and developed by:
MIS Section