SUNDAY, AUGUST 7, 2011 ARCHIVES ABOUT US SEARCH TOPIC

LOTTO

TAMA KA BA?

SERIOUSLY!?

PUBLIC SERVICE
Seminar: Gulayan sa Bakuran ng Bahay Kubo... halaman doon ay sari-sari...
 

 

Binabati natin ang mga ABANTE Readers, Philippines-wide and Earth-wide mula sa mga bakuran ng Bahay Kubo sa bawat barangay at subdivision sa Mindanao, Visayas at Luzon. 


Nais naming hikayatin ang may mga bakuran, lalo na ang mga bakante at walang tanim sa lote at bukid na magdaos ng SEMINAR: GULAYAN SA BAKURAN NG BAHAY KUBO: Ang halaman doon ay sari-sari:  Pagkain, Kalusugan at Kabuhayan. 


Lakip nito ang programa na magagamit sa pagdaraos ng seminar sa inyong barangay at subdivision: 
PAGPAPAKILALA: Pangalan, pamilya- asawa at anak
PAGPAPASALAMAT: Salamat! salamat! salamat!


I.BAHAY KUBO: Original na bahay at paghahalamang ‘pinoy


1. AWIT: bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. 
2. BAHAY KUBO: test-eksamen


II. PUNLAAN (NURSERY) PATUBUAN NG PANANIM


1. Pag-alam sa mga buto/binhi ng gulay ng bahay kubo


2. PAgpapatubo ng mga buto/binhi/butol:     


a. Paggamit ng papel, diaryo, dahon,


b. Diaryong paso, sombrerong papel, barkong papel, eroplanong papel  


3. C.U.P.S.: Collect & Use to Plant Seeds (Recover, Reuse, Recycle) (500-1000 cups at mahigit)


4. BAGS: Plastic-supot at bote


5. PASO & LATA: Iba’t ibang hugis, kulay at laki:


6. LUPA: Natural, organikong lupa, walang chemical: “Pakaniin ang lupa, ang lupa nang magpapakain sa gulay at ang gulay ang pagkain ng mga tao”


7. PATABA: Natural, organiko at likidong pataba: Magtipon ng tuyo o sariwang dahon, ilagay sa sako, ibabad sa drum na may tubig -- ilang oras o magdamag, bayuhin ang dahon sa sako, gamitin ang likido bilang pandilig, ilatag ang basang dahon sa paligid ng tanim.


III. BUHAY NA BAKOD: MALUNGGAY, CASSAVA, KAKAWATE, IPIL-IPIL, TALISAY, BULAK, KAMATSILE


IV. GULAY NA BAGING: (Mangulate) gapang, kapit, pulupot, akyat, mag-ani ng gulay sa bawat puno (venture in variety of vertical vine veggies:v5)


1. MGA GULAY NA BAGING (GB) (MANGULATE) (Maglista ng mga gulay na baging: (mangulate) gapang, kapit, akyat ( list crawler, creeper, climbing vine veggies)


2. BALAG/TRELLIS DESIGNS: Limang tulos, pyramid, Payong, christmas tree, sampay-bakod, kapit-pader/dingding, akyat-bubong/bahay, sapot/bahay-gagamba (Spider Web).


3. GULAY SA LAMBAT: Fishing Net (Size to cover Lot Size: 10M2, 25 M2, 50 M2…


Materials: Tali, lubid, alambre, bakod, lambat, kawayan.


V. GULAYAN SA BAKANTENG LOTE/LUPANG DAMUHAN, TALAHIBAN, BATUHAN AT TUBIGAN


(Huwag magputol ng damo at magsunog na damo)


1. HALAMANG UGAT: (ROOT CROPS): Kamote (Sweet Potato) puti, pula, dilaw, ube (10 metro kuwadrado) cassava, gabe, luya, dilaw, labanos, uraro, tuge.


2. B.B.B.B.B (Bola-Bola, Buto-Buto, Binhi)(Clay Seed Balls) gulayan sa talahiban, damuhan, batuhan;


3. balon ng pataba: hukay-hukay technology: metro kuwadradong/kubikong gulayan: balon ng pataba (ferti­lity well) 


4. gulayan sa tubigan: floating garden/farm, styrofoam seed box, floating vegetable box, gulayan sa balsa, bangka;


5. materials recycle plastic bags, trays/sako, balde, lata, carton box, gulong, styrofoam box, fishing net;


6. gamit/kasangkapan: pala, piko, asarol, bareta.


VI. MODELONG BAKURAN NG BAHAY KUBO: 18 gulay ng bahay kubo at sari-sari
VII. BINHI NG BUHAY -- Pagkain, kalusugan, kabuhayan (pagtitipon, pagpapatuyo, packaging, presyo, benta)


VII. PAGDIRIWANG Awit at sayaw ng puno ng buhay


VIII. Certificate: Gulayan sa bakuran ng bahay kubo


IX. Paligasahan: Gulayan sa bakuran ng bahay kubo: (Agosto - Nobyembre 2011)


Mungkahi namin na magdaos kayo ng contest at magkaloob ng mga premyo. First Prize - P5,000; 2nd Prize - P4,000; 3rd Prize - P3,000. 4th Prize - P2,000; 5th Prize - P1,000.


Kung may tanong, tawag, text at email to: Dr. Jose Pepito Manansala Cunanan/Ms. Elizabeth Cortez Cunanan


3/F Yupangco Bldg., 339 Gil Puyat Avenue, Makati City.


Mobile: 0922-8830696/ Email: pepz2002@yahoo.com/pcunanan@gmail.com/Choi Eun Young/Park Sun Ho tulay@hanmail.net; David Santos 0919-4887396, davidtsantos06@yahoo.com, lingkodsaka@yahoo.com, Tulay ng Buhay at Pag-asa; Prof. Ramon Tan 0917-623-2330/729-1508/729-0647/729-4447, Hardinero ng Lungsod - Andy Catli 0918-3560881; Dr. Antonio Mateo, Rainwater Harvesting System, <amecos2004@yahoo.com>, Paul Wolf <halleluwolf@yahoo.com>; Peck Kam Wolf <peckkam@yahoo.com>, Elizabeth Roxas <ebc@ebc.org.ph>; Environmental Broadcast Circle 0917 536 9454; Michiko Aso-Asian School of Organic Farming, Ryugasaki, Japan aim2000@trust.ocn.ne.jp, Jun Lagrito lagritojoone@yahoo.com; Paradizoo Theme Farm 0922-8918467.

SERBISYO PUBLIKO SERBISYO PUBLIKO

Gusto mo bang ipadyaryo ang reunion n'yo? Nawawalang kaanak? Napulot na papeles? O kung anumang panawagan? i-email sa: abante_serbisyo@yahoo.com

Importante: Kailangang nasa email ang kumpletong pangalan, contact number at address ng nagpapalathala. Opsyon kung ipapabanggit o hindi sa dyaryo ang personal details ng nagpadala.

Become a fan on facebook
Follow us on twitter
For your e-paper registration & subscription just click on the image below
FOREX
US Dollar 42.5500
Bahrain Dinar 112.925
Euro 60.7699
HK Dollar 5.45059
Japan Yen 0.542937
Saudi Riyal 11.3467
S’pore Dollar 34.9544
Taiwan Dollar 1.46669
UAE Dirham 11.5852
UK Pound 69.7484
COLUMNIST OF THE DAY
Nawala ang pag-asa ni Zubiri nang mawala si Angara sa SET
   
HOME TOP
 
Copyright © 2011, Monica Publishing Corporation. All rights reserved.
Designed and developed by:
MIS Section