MONDAY, AUGUST 1, 2011 ARCHIVES ABOUT US SEARCH TOPIC

LOTTO

TAMA KA BA?

SERIOUSLY!?

ISTAYL

DEED OF RESTRICTIONS:

In Subdivisions and Condominiums

Arch./EnP Jenny T. Angeles

 

Nabanggit ko sa nakaraang article ang tinatawag na “Deed of Restrictions” Ano ba ang kahulugan nito? Paano ba ito pinapatupad at ano ang mga consequences o penalty kapag hindi sumunod sa mga restrictions?

Ang Deed of Restrictions ay nagsasaad ng mga limitasyon na nakapaloob sa pagbili ng lote o condo unit at sa pagpapatayo at pagpapaayos ng bahay sa subdivision, village o iba pang housing development. Ito ay pinapatupad ng organisasyon na itinalaga para mangasiwa sa kaayusan ng isang community. Ito ang standard na basehan ng overall rules and regulations. Magkakaiba ang penalties at fees na sinisingil depende sa naitakda ng subdivision o homeowners association.

Ayon sa Housing and Land Use Regulatory Board (HLURB), ang Deed of Restrictions ay dapat naayon sa nilalaman ng P.D. 957 o ng “Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree” at sa R.A. 7899 of 1995 o ang act amending section 4 and 16 of R.A. 4726 o ang “The Condominium Act.” Ang pangunahing layunin nito ay para sa mutual protection of parties involved in the sale of subdivision lots or condominium units. Kasama na din ang protection ng bawat isang naninirahan at maninirahan dito, at ang mga panuntunan ukol dito ay nakasaad sa Deed of Restrictions.

Narito ang sampu (10) sa kadalasang nilalaman ng /deed of Restrictions:

1. Homeowners Association (HOA). pagtatalaga at pagsasaad ng pamunuan.
2. Set Back. ang required distance ng bahay mula sa street or public or common areas.
3. Utilities. karapatan sa paggamit ng mga pampublikong roads, linya ng kuryente, cable, etc.
4. Fence, Walls, at Entrance. Klase at taas ng harapan o bakuran.
5. Design. Guidelines sa physicaldevelopment, consruction o renovation.
6. Parking and vehicular rules. Rules sa paggamit ng kalsada at tamang parking
7. Waste Management and Disposal- mga paraan ng pagtatapon ng basura kasama na din ang schedule ng collection..
8. Fees – mga necessary fees and dues
9. Business. Guidelines sa pagtayo ng business sa bahay o pagpaparenta nito.
10. Terms of Restrictions. Karampatang parusa sa paglabag sa deed of restrictions.

Ang mga new developments sa panahon ngayon, particularly middle class and upper class communities ay may mas specific na guidelines para sa architectural style or theme o kaya sa construction at finishing materials.

Halimbawa, para i-control ang various style s of houses, nagbibigay na ng isang theme na dapat sundin ng lahat ng itatayong bahay sa buong subdivision. Pati ang color scheme or kulay ng pintura ng bahay na maaaring gamitin ay specified sa restrictions.

Ang ibang restrictions ay umaabot pa maging sa sukat ng floor tiles ng living room area. In short, ang mga ordinary cut or sizes ng floor tiles ay hindi pinapayagan.

Marahil, sa pamamagitan ng guidelines na ito ay nagkakaroon ng control sa class ng residents o status in life of potential buyers or future residents.

Nakatutulong din ang pagkakaroon ng restrictions upang masiguro ang standard appearance or look ng buong subdivision or condominium. Mahalaga ang deed of restrictions sa overall management ng isang community

Mga kapitbahay, bago bumili o magrenta ng bahay, hingin muna ang deed of restrictions upang malaman kung ang nilalaman nito ay bagay sa inyong lifestyle. Sa mga nais pa ninyong malaman tungkol sa pagpapatayo o pagpapaganda ng inyong bahay, kumatok lamang at narito po ako, ang iyong Arkitekto at “Kapitbahay mo”.


Si Jenny Angeles ay isang Licensed Architect at isang Licensed Environmental/Urban Planner at Professor sa Coll.of Arch’re- UST. Ang kanyang specialization ay arch’l design and urban planning. Magbabahagi sya ng kaalaman tuwing unang Lunes at ikatlong Lunes ng buwan. Para sa mga katanungan mag email sa: archjenny88@gmail.com.

Become a fan on facebook
Follow us on twitter
For your e-paper registration & subscription just click on the image below
FOREX
US Dollar 42.1400
Bahrain Dinar 111.783
Euro 60.6774
HK Dollar 5.40651
Japan Yen 0.548341
Saudi Riyal 11.2370
S’pore Dollar 35.0058
Taiwan Dollar 1.45955
UAE Dirham 11.4732
UK Pound 69.3098
COLUMNIST OF THE DAY
Pakulo raw
   
HOME TOP
 
Copyright © 2011, Monica Publishing Corporation. All rights reserved.
Designed and developed by:
MIS Section